Tak wyglądał ubiegły rok papieża Franciszka

Tak wyglądał ubiegły rok papieża Franciszka
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / ml

Publikujemy kalendarium najważniejszych wydarzeń 2016 roku w Stolicy Apostolskiej i w Watykanie.

STYCZEŃ
12 stycznia ukazał się wywiad-rzeka Andrei Torniellego z Franciszkiem pt. "Miłosierdzie to imię Boga". Papież przekonuje w nim, że miłosierdzie stanowi dowód tożsamości Boga. Do noszenia tej książki w kieszeni i czytania np. przez pięć minut, zachęcał podczas watykańskiej prezentacji włoski aktor i reżyser Roberto Benigni.
"Piątki miłosierdzia". Od stycznia do listopada papież raz miesiącu spotykał się z chorymi, uzależnionymi, z ludźmi zepchniętymi na margines, odwiedzając ich zazwyczaj w placówkach, które świadczą im pomoc. Robił to w ramach Jubileuszu Miłosierdzia, aby zwrócić uwagę na potrzebę pełnienia uczynków miłosierdzia co do duszy i co do ciała. Siedem takich spotkań odbyło się w Rzymie, a po jednym w Ciampino, w Castel Gandolfo, w Grecji i w Polsce. Franciszek odwiedził dom dla osób starszych i chorych w stanie wegetatywnym, ośrodek dla uzależnionych od narkotyków, ośrodek dla uchodźców, osoby upośledzone intelektualnie, starszych wiekiem i chorych kapłanów, byłe prostytutki, szpitalny oddział neonatologii i hospicjum (chciał w ten sposób ukazać znaczenie początkowej i końcowej fazy ludzkiego życia), wioskę dla dzieci z rodzin przeżywających trudności, a także grupę byłych księży z ich żonami i dziećmi (spotkanie odbyło się w mieszkaniu jednego z nich). W ramach tej inicjatywy w kwietniu papież wraz z prawosławnym patriarchą Bartłomiejem z Konstantynopola i abp. Hieronimem z Aten odwiedził obóz dla imigrantów i uchodźców na greckiej wyspie Lesbos, a w lipcu modlił się w ciszy na terenie obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, odwiedził chore dzieci w szpitalu pediatrycznym w Krakowie i przewodniczył Drodze Krzyżowej w ramach Światowych Dni Młodzieży.
Papież odwiedził 17 stycznia rzymską Synagogę Większą. "Dzięki żydowskim korzeniom chrześcijaństwa istnieje wyjątkowa i szczególną więź w dialogu. Żydzi i chrześcijanie powinni czuć się braćmi, zjednoczeni przez tego samego Boga i wspólne bogate dziedzictwo duchowe, na których trzeba się opierać w dalszym budowaniu przyszłości" - powiedział Franciszek. Była to trzecia papieska wizyta w tym miejscu: jako pierwszy był tam w 1986 r. św. Jan Paweł II, a następnie w 2010 r. Benedykt XVI.
Zmiany w wielkoczwartkowym obrzędzie mycia nóg. Na wniosek papieża Kongregacja ds. Kultu Bożego postanowiła 21 stycznia, że oprócz mężczyzn do obrzędu mogą być dopuszczone także kobiety, aby w pełni wyrazić znaczenie gestu, który uczynił Jezus w Wieczerniku, dając się "do końca" dla zbawienia wszystkich. Franciszek umywał już nogi nie tylko kobietom, ale również niechrześcijanom, czego jednak nie przewiduje dekret Kongregacji.
LUTY
Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. "Biada, gdyby w życiu duchowym doszło do przyzwyczajenia, biada, gdyby nasze charyzmaty skrystalizowały się w abstrakcyjnej doktrynie" - przestrzegł papież. Wezwał zakonnice i zakonników, aby byli "proroczym i konkretnym znakiem" bliskości Boga, dzieląc kondycję "słabości, grzechu i ran człowieka naszych czasów". Rok, ogłoszony z inicjatywy samych osób konsekrowanych, trwał od 30 listopada 2014 do 2 lutego 2016 r.
Papież rozesłał 10 lutego na świat misjonarzy miłosierdzia. Było ich 1071, w tym 76 z Polski. Franciszek udzielił im władzy rozgrzeszenia z grzechów zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej i powierzył zadanie głoszenia "radości przebaczenia".
25 lutego ukazała się książka papieża pt. "Miłość przed światem", zawierająca odpowiedzi na pytania dzieci. Jej pomysłodawcą był o. Antonio Spadaro, autor pierwszego wywiadu z Franciszkiem. To właśnie na jego ręce napłynęło 259 listów z pytaniami od dzieci w wieku od 6 do 13 lat, pochodzących m.in. z Syrii, Nigerii i Chin. Włoski jezuita zadał je następnie papieżowi, spotykając się z nim w Domu św. Marty. Odpowiadając na postawione mu pytania Franciszek stwierdził, że przez swą prostotę są one niezwykle trudne: "Co robił Bóg, zanim stworzył świat?" - "Kochał". "Dlaczego rodzice czasami się kłócą?" - "Bo są tylko ludźmi".
MARZEC
Uporządkowanie finansowania procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych. 10 marca weszły w życie nowe regulacje, które zobowiązują m.in. do sumiennej księgowości i wprowadzają obowiązek kontroli finansowej. W wypadku nadużyć przewidują postępowanie dyscyplinarne. Powołany też został fundusz solidarności, którym w razie potrzeby będzie dysponować Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych.
19 marca powstało papieskie konto na Instagramie - @Franciscus. W dniu inauguracji miało już prawie pół miliona obserwujących. Obecnie jest ich 3,4 mln. Z kolei liczba użytkowników 9 wersji językowych papieskiego konta @Pontifex na Twitterze zbliżyła się w ciągu 2016 r. do 32 mln.
KWIECIEŃ
8 kwietnia ogłoszono posynodalną adhortację papieża Franciszka "Amoris laetitia". Jest ona podsumowaniem III Nadzwyczajnego i XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów nt. rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 r. Najwięcej dyskusji wzbudził rozdział ósmy, dotyczący sytuacji osób rozwiedzionych, żyjących w nowych związkach. Papież stwierdził, że "nie należy oczekiwać" nowych "norm ogólnych typu kanonicznego, które można by stosować do wszystkich przypadków. Możliwa jest tylko nowa zachęta do odpowiedzialnego rozeznania osobistego i duszpasterskiego indywidualnych przypadków, które powinno uznać, że ponieważ stopień odpowiedzialności nie jest równy w każdym przypadku, to konsekwencje lub skutki danej normy niekoniecznie muszą być takie same". Nie wykluczył, że może to dotyczyć także dyscypliny sakramentalnej, "ponieważ po rozeznaniu można uznać, że w danej sytuacji nie ma poważnej winy". Czterech kardynałów wystosowało do papieża list z prośbą o rozwianie budzących się w nich w związku z adhortacją wątpliwości, jednak pozostał on bez odpowiedzi.
Papież przyjął w Watykanie dwie grupy uchodźców. Z wizyty w obozie na greckiej wyspie Lesbos 16 kwietnia przywiózł w kwietniu 12 Syryjczyków. Z kolei w czerwcu przyleciało stamtąd kolejnych 9 osób. W większości są to muzułmanie. Ten "korytarz humanitarny" uruchomiono dzięki współpracy żandarmerii watykańskiej z władzami Włoch i Grecji oraz rzymską Wspólnotą Świętego Idziego, która zaopiekowała się przybyłymi.
MAJ
Franciszek odebrał 6 maja w Watykanie międzynarodową Nagrodę Karola Wielkiego. Został nią uhonorowany przez niemieckie miasto Akwizgran za swe wybitne zaangażowanie "na rzecz pokoju i zrozumienia, współczucia i tolerancji, solidarności i ochrony stworzenia".
Nowe instytuty zakonne na prawie diecezjalnym mogą powstawać jedynie po uzyskaniu pozytywnej opinii Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Reskrypt w tej sprawie podpisał 20 maja, z upoważnienia papieża, sekretarz stanu kard. Pietro Parolin. W dokumencie zaznaczono, że każdy instytut życia konsekrowanego jest darem dla całego Kościoła. W trosce o to, aby decyzje te były poprzedzone właściwym rozeznaniem oryginalności charyzmatu, określającego cechy specyficzne, a także możliwości rozwoju, dla ważności ustanowienia nowego instytutu konieczne jest wcześniejsze zasięgnięcie opinii wspomnianej Kongregacji.
CZERWIEC
Papieskie rekolekcje dla księży z całego świata odbyły się w dniach 1-3 czerwca. Uczestniczyło w nich ponad 6 tys. duchownych. Franciszek wygłosił trzy rozważania, każde w innej bazylice rzymskiej. Wezwał kapłanów do "nawrócenia mentalności instytucjonalnej" i zachęcił do podążania drogą "prostoty ewangelicznej", która pojmuje i dokonuje wszystkiego w kluczu miłosierdzia. Tłumaczył, że bycie miłosiernym to nie jeden z wielu, ale jedyny sposób bycia - nie ma innej możliwości bycia księdzem. Przekonywał, że "najlepszym spowiednikiem jest zwykle ten, kto sam się lepiej spowiada". Zachęcił duchownych, by w konfesjonale nie byli "ciekawi" i nie patrzyli na penitentów jak sędziowie-funkcjonariusze. Zaznaczył również, że ludzie wybaczają księżom wiele wad, z wyjątkiem przywiązania do pieniędzy.
Biskupi będą karani za tuszowanie pedofilii. Franciszek postanowił 4 czerwca, że biskupi reagujący opieszale na poważne przestępstwa duchownych będą usuwani z urzędu. Dotyczy to m.in. przypadków nadużyć seksualnych wobec małoletnich i dorosłych osób niepełnosprawnych.
Dwoje nowych świętych. Franciszek kanonizował 5 czerwca Polaka, bł. Stanisława Papczyńskiego, założyciela zgromadzenia księży marianów, i Szwedkę, bł. Marię Elżbietę Hesselblad, odnowicielkę zakonu brygidek.
Obowiązkowe wspomnienie liturgiczne św. Marii Magdaleny zostało podniesione 10 czerwca do rangi święta, obchodzonego w Kościele powszechnym. Zmiana nastąpiła na życzenie papieża Franciszka, który chciał w ten sposób podkreślić rolę nie tylko tej świętej kobiety, która jako pierwsza przekazała światu wiadomość o zmartwychwstaniu Pana Jezusa (dlatego nazywana jest "apostołką apostołów"), ale także wszystkich kobiet w Kościele.
LIPIEC
Papież określił 4 lipca kompetencje organów zarządzających dobrami materialnymi Stolicy Apostolskiej. Chodziło o zapewnienie jasnego i jednoznacznego rozróżnienia między kontrolą a nadzorem z jednej strony, a administracją dóbr z drugiej. Dlatego Franciszek ustalił, jakie kompetencje należą do Administracji Dóbr Stolicy Apostolskiej i na czym polega kontrola i nadzór ze strony Sekretariatu ds. Gospodarki.
Konstytucja apostolska "Vultum Dei quaerere" o żeńskim życiu kontemplacyjnym. Papież postanowił 22 lipca m.in., że należy unikać naboru kandydatek z innych krajów tylko po to, "aby klasztor mógł przetrwać". Zachęcił siostry, "aby zwracały wielką uwagę na rozeznanie powołania i duchowe, nie ulegając pokusie liczb i skuteczności" oraz przypomniał, że okres formacji wymaga długiego czasu: od 9 do 12 lat.
SIERPIEŃ
Franciszek utworzył 2 sierpnia komisję ds. przestudiowania kwestii diakonatu kobiet, zwłaszcza w pierwszych wiekach Kościoła. Jest to wynik jego spotkania z uczestniczkami Zebrania Plenarnego Międzynarodowej Unii Przełożonych Generalnych w maju 2016 r.
Reforma Kurii Rzymskiej nabiera konkretnych kształtów. Papież utworzył dwie nowe dykasterie. Pierwsza, ds. Świeckich, Rodziny i Życia, działająca od 1 września, zastąpiła dotychczasowe Papieskie Rady ds. Świeckich i ds. Rodziny. Z kolei Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka, rozpoczynająca swe prace 1 stycznia 2017 r., wchłonęła dotychczasowe Papieskie Rady: Iustitia et Pax, Cor Unum, ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowa oraz ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Jej sekcją ds. uchodźców pokieruje osobiście Franciszek.
WRZESIEŃ
Franciszek kanonizował 4 września bł. Matkę Teresę z Kalkuty, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości. - Niech ta niestrudzona pracownica miłosierdzia pomaga nam zrozumieć coraz bardziej, że naszym jedynym kryterium działania jest bezinteresowna miłość, wolna od wszelkiej ideologii i od wszelkich ograniczeń, skierowana do wszystkich niezależnie od języka, kultury, rasy czy religii - prosił papież.
15 września ogłoszono uzgodnienie norm Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów Wschodnich w sprawach dotyczących małżeństwa i chrztu dzieci. Było to konieczne z powodu nasilenia zjawiska migracji i faktu, że wierni Katolickich Kościołów Wschodnich często zamieszkują na terenach zdominowanych przez Kościół łaciński. Od tej pory małżeństwo między katolikami obrządku łacińskiego i wiernymi Kościołów wschodnich są ważne jedynie, gdy zostały zawarte przed kapłanem (a nie przed delegowanym diakonem lub świeckim, co jest możliwe w Kościele łacińskim). O przynależności kościelnej dziecka decyduje teraz nie obrządek, w którym udzielono chrztu, ale przynależność kościelna rodziców. W przypadku rodziców należących do dwóch różnych obrządków katolickich wschodnie prawo kanoniczne dotychczas faworyzowało obrządek ojca, obecnie konieczne będzie, tak jak w Kościele łacińskim, porozumienie między małżonkami.
Stolica Apostolska i Państwo Watykańskie przystąpiły 19 września do Konwencji Narodów Zjednoczonych Przeciwko Korupcji. Zobowiązuje ona m.in. do karania czynnego i biernego przekupstwa funkcjonariuszy publicznych. Główne postanowienia Konwencji są już zawarte w prawodawstwie Stolicy Apostolskiej od 2013 r.
PAŹDZIERNIK
6 października ogłoszono, że tematem XV Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zaplanowanego na październik 2018 r. w Watykanie będzie "Młodzież, wiara i powołanie". Stanowić ma ono kontynuację dwóch poprzednich zgromadzeń synodalnych nt. rodziny, które odbyły się w 2014 i 2015 r. Po raz kolejny zostanie przeprowadzona ankieta. Katalog pytań stanowić będzie część dokumentu przygotowawczego, który jest dziełem Sekretariatu Generalnego Synodów Biskupów we współpracy z ekspertami. Zostanie on następnie rozesłany do wszystkich konferencji biskupich, diecezji i instytucji kościelnych.
Franciszek kanonizował 16 października siedmioro błogosławionych. Są to: Francuz Salomon Leclerc, Meksykanin Józefa Sanchez del Río, Hiszpan Emanuel Gonzáleza García, Włosi: Ludwik Pavoni i Alfonsa Maria Fusco, Argentyńczyk Józefa Brochero i Francuzka Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Catez.
25 października ogłoszono Instrukcję Kongregacji Nauki Wiary o grzebaniu zmarłych. Zaleca ona pochówek ciał, chociaż nie zakazuje kremacji. Domaga się natomiast przechowywania prochów na cmentarzu, a nie w mieszkaniu (chyba, że zezwoli na to ordynariusz miejsca), zakazując ich rozrzucania, a także przerabiania na pamiątki, biżuterię czy inne przedmioty. Podkreśla, że "w przypadku gdy zmarły notorycznie żądał kremacji i rozrzucenia własnych prochów w naturze z powodów sprzecznych z wiarą chrześcijańską, należy, zgodnie z prawem, odmówić przeprowadzenia uroczystości pogrzebowych".
LISTOPAD
19 listopada Franciszek kreował nowych kardynałów. Znalazło się wśród nich 13 elektorów, którzy mają prawo wybierać papieża podczas przyszłego konklawe oraz 4 nieelektorów. Po konsystorzu Kolegium Kardynalskie liczyło 228 osób, reprezentujących 75 państw z sześciu kontynentów. Po raz pierwszy swoich przedstawicieli mają w nim: Bangladesz, Lesotho, Malezja, Papua Nowa Gwinea i Republika Środkowoafrykańska. Po kilku latach nieobecności wróciły do niego Albania i Mauritius.
20 listopada zakończyły się obchody Jubileuszu Miłosierdzia. Ich symbolicznym zwieńczeniem było zamknięcie Drzwi Świętych bazyliki św. Piotra w Watykanie. Choć jubileusz obchodzony był we wszystkich diecezjach świata, to jednak wielu katolików przybyło z tradycyjną w latach świętych pielgrzymką do Rzymu. Przechodzili oni przez Drzwi Święte (tym razem zwane Bramą Miłosierdzia) w czterech papieskich bazylikach Wiecznego Miasta. Bramę Miłosierdzia w bazylice św. Piotra przekroczyło ponad 21,2 mln osób.
21 listopada opublikowano List apostolski "Misericordia et misera". - Pomimo, że zakończył się Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia, to drzwi miłosierdzia naszego serca są zawsze szeroko otwarte - stwierdził papież. Ogłosił swą decyzję, że wszyscy kapłani będą mogli zwalniać z ekskomuniki związanej z popełnieniem aborcji, że księża należący do Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (lefebrystów) będą mogli ważnie udzielać rozgrzeszenia i że aż do odwołania swoją posługę pełnić będą misjonarze miłosierdzia. Ponadto Franciszek ogłosił XXXIII Niedzielę Zwykłą Światowym Dniem Ubogich.
GRUDZIEŃ
Papieski apel w sprawie zakończenia wojny w Syrii. W liście przekazanym 12 grudnia prezydentowi Baszarowi al-Asadowi Franciszek zaapelował do niego i do wspólnoty międzynarodowej o położenie kresu przemocy i o pokojowe rozwiązanie konfliktu, potępiając wszelkie formy ekstremizmu i terroryzmu, z jakiejkolwiek strony by pochodziły. Wezwał też prezydenta do zapewnienia pełnego przestrzegania prawa międzynarodowego w odniesieniu do ochrony cywilów i dostępu do pomocy humanitarnej.
Stolica Apostolska mediuje w dialogu między rządem i opozycją w Kolumbii. W Watykanie odbyło się 16 grudnia historyczne spotkanie papieża Franciszka z prezydentem Kolumbii Juanem Manuelem Santosem i jego poprzednikiem Alvaro Uribe, który jest dziś głównym przeciwnikiem porozumienia pokojowego zawartego między rządem a lewicowymi partyzantami z Rewolucyjnych Sił Zbrojnych Kolumbii. Za jego zawarcie Santos otrzymał tegoroczną Pokojową Nagrodę Nobla, lecz mieszkańcy Kolumbii odrzucili je w referendum niewielką większością głosów.
Stolica Apostolska prowadziła podobną mediację również w Wenezueli, z tym, że w rozmowach w Caracas uczestniczyli papiescy wysłannicy. Jednak negocjacje te zostały na razie zawieszone.
Reforma nie jest celem samym w sobie, ale jest to proces rozwoju, a przede wszystkim nawrócenia - zaznaczył Franciszek podczas tradycyjnego spotkania ze swoimi najbliższymi współpracownikami z Kurii Rzymskiej 22 grudnia, by złożyć sobie życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia. "Celem reformy nie jest estetyka, tak jakby się chciało Kurię uczynić piękniejszą; nie może być rozumiana jako swego rodzaju lifting, makijaż, czy sztuczka, aby upiększyć stare ciało kurialne, ani też jako jakąś operację chirurgii plastycznej w celu usunięcia zmarszczek" - powiedział papież. Podkreślił, że nie chodzi tylko o zmianę personelu, ale o odnowę duchową, ludzką i zawodową członków Kurii.
28 grudnia papież mianował emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Świeckich kard. Stanisława Ryłko nowym archiprezbiterem i administratorem papieskiej bazyliki większej Matki Bożej Większej (Santa Maria Maggiore).
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Tak wyglądał ubiegły rok papieża Franciszka
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.