Wszystkie pytania z "ankiety Franciszka"

Wszystkie pytania z "ankiety Franciszka"
(fot. albertogp123 / Foter.com / CC BY)
6 lat temu
ankietafranciszka.pl

Poniższa seria pytań pozwala Kościołom partykularnym na wzięcie aktywnego udziału w przygotowaniu Synodu Nadzwyczajnego , którego celem jest głoszenie Ewangelii w kontekście wyzwań duszpasterskich wobec współczesnej rodziny.

Tłumaczenie z wersji angielskiej dostępnej na stronie Konferencji Biskupiej Anglii i Walii (nie jest to oficjalne tłumaczenie pytań).

>>Więcej informacji na temat ankiety

>>Nasz komentarz: Kościół nie może się bać trudnych pytań

1. Rozpowszechnienie Nauki o Rodzinie na podstawie Pisma Świętego i Magisterium Kościoła

a) Opisz, w jaki sposób nauczanie Kościoła Katolickiego na temat wartości rodziny zawarte w Biblii, Gaudium et spes, Familiaris Consortio i innych dokumentach Magisterium posoborowego jest dziś rozumiane przez ludzi? Jaką formację otrzymują wierni w nauczaniu Kościoła o życiu rodzinnym?

b ) W przypadkach, w których nauczanie Kościoła jest znane, czy jest ono akceptowane w pełni i czy są trudności z wprowadzeniem go w życie? Jeśli tak, to jakie?

c ) W jakim stopniu nauczanie Kościoła jest rozpowszechnione w programach duszpasterskich na poziomie krajowym, diecezjalnym i parafialnym ? Jaka jest katecheza o rodzinie?

d ) W jakim stopniu - i w jakich aspekty w szczególności - nauczanie to jest rzeczywiście znane, zaakceptowane, odrzucone i / lub krytykowane w obszarach poza Kościołem ? Jakie są czynniki kulturowe, które utrudniają pełne przyjęcie nauczania Kościoła o rodzinie ?

2. Małżeństwo według prawa naturalnego

a) Jakie miejsce ma idea prawa naturalnego w sferze kulturalnej społeczeństwa: w instytucjach , edukacji, środowiskach akademickich i ogólnie wśród ludzi? Jakie idee antropologiczne leżą u podstaw dyskusji o naturalnej podstawie rodziny?

b ) Czy idea związku pomiędzy mężczyzną a kobietą wywodząca się z prawa naturalnego jest powszechnie przyjęta przez ogół ochrzczonych?

c ) W jaki sposób teoria i praktyka związku mężczyzny i kobiety opartego na prawie naturalnym jest kwestionowana w tworzeniu rodziny? Jak ta kwestia jest przedstawiana i rozwijana w instytucjach cywilnych i w Kościele?

d ) Opisz w jaki sposób opieka duszpasterska postępuje w przypadku, gdy niepraktykujący katolicy lub zadeklarowani niewierzący proszą o zawarcie małżeństwa?

3. Duszpasterstwo rodzin w ewangelizacji

a) Jakie doświadczenia pojawiły się w ostatnich dziesięcioleciach w sprawie przygotowania do małżeństwa? Jakie działania są podejmowane w celu pobudzania ewangelizacji małżeństwa i rodziny? Jak można promować świadomość rodziny jako " Kościoła domowego"?

b ) Do jakiego stopnia skuteczne były propozycje sposobu modlitwy w rodzinie, uwzględniające złożoność współczesnego życia i kultury?

c ) W dobie kryzysu pokoleniowego , w jaki sposób rodziny chrześcijańskie są w stanie wypełnić swoje powołanie w przekazywaniu wiary?

d ) W jaki sposób Kościoły lokalne i ruchy duchowości rodzinnej są w stanie stworzyć sposoby działania , które mogą stać się przykładem do naśladowania?

e) Jaki specyficzny wkład w rozprzestrzenianiu wiarygodnej i całościowej idei małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej mogą mieć współczesne małżeństwa i rodziny?

f ) Jaką opiekę duszpasterską zapewnia Kościół we wspieraniu i formacji par w sytuacjach kryzysowych?

4. Duszpasterstwo w ​​niektórych trudnych sytuacjach związanych ze stanem cywilnym

a) Czy konkubinat ad experimentum jest duszpasterską rzeczywistością w realiach Kościoła lokalnego? Jaki w przybliżeniu procent wiernych żyje bez ślubu?

b ) Czy istnieją związki , które nie są sformalizowane ani religijnie ani cywilnie? Czy wiarygodne statystyki są dostępne?

c ) Czy pary żyjące w separacji oraz ludzie rozwiedzeni, którzy wstąpili w ponowny związek małżeński są rzeczywistością duszpasterską lokalnego Kościoła? Czy można w przybliżeniu podać ich procent? W jaki sposób radzą sobie z tą sytuacją odpowiednie programy duszpasterskie?

d ) We wszystkich powyższych przypadkach, w jaki sposób ochrzczeni żyją w tej nieuregulowanej sytuacji? Są świadomi nieuregulowanego statusu? Czy jest im to po prostu obojętne ? Czy czują się zmarginalizowani lub cierpią z powodu niemożności otrzymania sakramentów?

e) Jakie pytania stawiają rozwiedzeni żyjący w nowych związkach Kościołowi w kwestii sakramentów Eucharystii i pojednania? Ile osób spośród znajdujących się w powyższej sytuacji prosi o te sakramenty?

f ) Czy uproszczenie kanonicznej praktyki w rozpoznawaniu nieważności związku małżeńskiego może wnieść pozytywny wkład w rozwiązywanie problemów osób w powyższych sytuacjach? Jeśli tak, to w jakiej formie?

g) Czy istnieje duszpasterstwo dla ludzi w powyższych sytuacjach? Opisz tę posługę duszpasterską. Czy takie programy istnieją na szczeblu krajowym i diecezjalnym? W jaki sposób miłosierdzie Boże głoszone jest wśród par w separacji i osób rozwiedzionych żyjących w nowych związkach i jak w praktyce Kościół wspiera ich na drodze wiary?

5. Kwestia związków osób tej samej płci

a) Czy w Twoim kraju istnieje prawo uznające związki cywilne dla osób tej samej płci i czy są one zrównane w jakiś sposób z małżeństwem?

b ) Jaki jest stosunek Kościołów lokalnych wobec państwa jako promotora cywilnych związków między osobami tej samej płci oraz wobec osób zaangażowanych w tego typu związki?

c ) Jaki rodzaj duszpasterskiej uwagi można ofiarować ludziom, którzy zdecydowali się żyć w tego typu związkach?

d ) W przypadku związków osób tej samej płci, które adoptowały dzieci, co może być zrobione w kwestii przekazywania wiary?

6. Edukacja dzieci w nieuregulowanych małżeństwach

a) Jaki jest szacunkowy stosunek dzieci i młodzieży ze związków nieuregulowanych w stosunku do tych, które urodziły się i wychowują w rodzinach o uregulowanym statusie?

b ) W jaki sposób rodzice w takiej sytuacji zwracają się do Kościoła? O co pytają? Czy proszą o sakramenty, czy chcą tylko katechezy i ogólnego nauczania religii?

c ) W jaki sposób poszczególne Kościoły próbują sprostać potrzebom rodziców zapewnienia dzieciom edukacji chrześcijańskiej?

d ) Jaka jest praktyka sakramentalna w takich przypadkach: przygotowanie , udzielanie sakramentu oraz towarzyszenie w sakramencie?

7. Otwartość małżonków na życie

a) Jaką wiedzę mają chrześcijanie na temat odpowiedzialnego rodzicielstwa w świetle nauki Humanae vitae? Czy są świadomi tego, jak moralnie ocenić różne metody planowania rodziny? Czy można zasugerować spostrzeżenia w tej kwestii duszpasterskiej?

b ) Czy ta nauka moralna jest akceptowana? Jakie aspekty stwarzają najwięcej trudności dla większości par akceptujących tą naukę?

c ) Jakie metody naturalne są promowane przez Kościoły partykularne, aby pomóc małżonkom w praktykowaniu nauczania Humanae vitae?

d ) Jakie jest twoje doświadczenia związane z tą dziedziną w praktyce sakramentu pokuty i uczestnictwa w Eucharystii?

e) Jakie różnice są widoczne w tym zakresie między nauczaniem Kościoła i edukacją świecką?

f ) W jaki sposób można wpierać większą otwartość na posiadanie dzieci? Jak można promować wzrost urodzeń?

8. Powiązania między rodziną a osobą

a) Jezus Chrystus objawia tajemnicę i powołanie osoby ludzkiej. W jaki sposób  rodzina może być miejscem uprzywilejowanym do urzeczywistniania tej prawdy?

b ) Jakie krytyczne sytuacje w rodzinie mogą w dzisiejszych czasach utrudniać spotkanie osoby ludzkiej z Chrystusem?

c ) W jakim stopniu kryzysy wiary doświadczane przez ludzi mogą mieć wpływ na życie rodzinne?

9. Inne wyzwania i propozycje

Jakie inne wyzwania lub propozycje dotyczące powyższych tematów uważasz za pilne i przydatne do rozważenia?

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wszystkie pytania z "ankiety Franciszka"
Komentarze (18)
S
soren
27 kwietnia 2014, 11:47
Świetnie, nie słyszałem ani słowa o ankiecie w swoim kosciele. Pytając znajomych też nie słyszeli. Szukałem sposobu jak ją wypełnić przez internet ale niestety żadna deicezja nie udostępniła takiej możliwości. Za jakiś czas dowiaduję się że okres zgłaszania swoich opini upłynął.. Szkoda, ostatecznie dowiedziałem się że ankietę wypełnili albo pracownicy wydziałów teologicznych zajmujący się tematyką rodziny albo też osoby powiązane z akcjami katolickimi i radami parafialnymi. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie ewidentne jest że ta ankieta w polskim Kościele miała być przemilczana i tak się stało. A szkoda bo ty była tylko ankieta, opinia zwykłych ludzi, odbicie rzeczywistości, sugestie które mogłyby okazać się pomocne. Oczywiscie wiem że w Kosciele nie ma dekokracji ale jest indywidualne myślenie i odczucia, jedyne co chciałem to być usłyszany. Ale nie, Ty daj na tacę, ankietę wypełnią za Ciebie mądrzejsi.
A
Ateista
7 listopada 2013, 13:40
Ja mam problem z głowy, bo jestem ateistą i do żadnej religii nie należę. Związek niesakramentalny jest dla mnie tak samo ważny jak sakramentalny. Pozdrawiam
J
janek
6 listopada 2013, 19:27
mnie mimo wielkiego szacunku dla papieża Franciszka kosciół ijego teorie nie interesuje. Szczególnie w polsce gdzie ksieża to banda pazernych na pieniądze i nie tylko, sępów ,mówiąc bardzo delikatnie.Ludzie rozwodzą sie z różnych powodów  a już napwewno nie dla zabawy.niech Polski kosciół zajmie sie swoimi sprawamii pedofilami w kościele aby rodzice nie bali sie że w szkole na lekcji religi ksiądz wypatróje sobie bezbronną ofiare
G
gośc
6 listopada 2013, 19:24
Wprowadzić spowiedż powszechną!!!!
MR
Maciej Roszkowski
5 listopada 2013, 13:09
Ślub kościelny nie przestaje obowiązywać bez względu na to jaki jest staus osób o których mówimy. Takie jest nauczanie Kościołą. Warunkiem przystępowania do Eucharystii jest wyrzeczenie się współżycia seksualnego w postaci pisemnego ślubowania. Wiem jakie to trudne zwłaszcza dla  osób porzuconych. Może by ktoś z Ojców Jezuitów bliżej objaśnił uzasadnienie takiego stanowiska.
DM
do MR
4 listopada 2013, 18:32
Dla osób zyjących w nowych związkach po rozwodzie sakrament Eucharystii ( a nie w ogóle sakramenty, jak czasem czytamy w publicystyce) jest dostępny. Osoby takie składają ślubowanie życia w czystości. ... Ha, a co ze slubami małżeńskimi? Przestały obowiązywać?
MR
Maciej Roszkowski
4 listopada 2013, 18:18
Ankieta nie pyta co zmienić, nie jest zaproszeniem do koncertu życzeń. Ona pyta jaka jest skuteczność nauczania Kościoła i co myślą wierni. Por. 1a. Dla osób zyjących w nowych związkach po rozwodzie sakrament Eucharystii ( a nie w ogóle sakramenty, jak czasem czytamy w publicystyce) jest dostępny. Osoby takie składają ślubowanie życia w czystości.
4 listopada 2013, 10:52
Konie kują, a żaba nogę podstawia. Pytania skierowane są do biskupów kierujących Kościolami lokalnymi. Jezus przychodzi nie do zdrowych a do chorych... i pytania są raczej o opis choroby. Punkt 8 wspomnany przez AGNES... hmmm, patrzę na pierwszokomunijne rodziny wokół oraz coniedzielną Mszę św  i zastanawiam się na pytaniem 8a, 8b, 8c
DP
Danuta Pawłowska
3 listopada 2013, 21:38
Trzeba dochować wierności Chrystusowi, a nie opini publicznej! Co więc Bóg złączył — poucza Jezus Chrystus—niech człowiek nie rozdziela” (Mt 19,6) W 1 Liście do Koryntian 6,9–10 pyta: „Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący ze sobą (...) nie odziedziczą królestwa Bożego”. Pan Jezus dał szansę każdemu człowiekowi żyjącemu w grzechu: ..Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699). Niech pozna cała ludzkość niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to  znak na  czasy  ostateczne,  po  nim nadejdzie  dzień sprawiedliwy (Dz. 848).
UA
uczestnik ankiety
3 listopada 2013, 21:10
Chciałem tylko dodać, że rozwodnicy mogą przystępować do sakramentu pojednania. Po drugie, niektórzy mogą przyjmować komunię świętą. ... Chyba świętokradczo mogą przyjmować  Komunię
T
tuptuś
3 listopada 2013, 16:02
8 a, b, c Po postawieniu takich pytań wszystkie encykliki o Rodzinie można spalić i zacząć pisać nowe. Słusznie, słusznie, w końcu wszyscy wierni znają wszystkie encykliki na wyrywki, a ich autorami są biskupi. No nie?
Dariusz Piórkowski SJ
Dariusz Piórkowski SJ
3 listopada 2013, 14:13
do @Marka; To Ty masz problemy z rozumieniem kontekstu. Jeśli pytanie dotyczy sakramentu pojednania dla rozwodników w nowym związku, to oczywiste jest, że trzeba wprowadzić rozwody kościele i problem z niedopuszczaniem rozwodników do Komunii swiętej sam się rozwiąże.  Dopuszczenie do spowiedzi i komunii bez rozwodu kościelnego to byłoby uznanie, że cudzołóstwo nie jest grzechem ciężkim, nie uwazasz? Lepiej uregulować sprawę całościowo, poprzez rozwody kościelne. ... Chciałem tylko dodać, że rozwodnicy mogą przystępować do sakramentu pojednania. Po drugie, niektórzy mogą przyjmować komunię świętą.
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA
MAŁGORZATA PAWŁOWSKA
3 listopada 2013, 14:08
8 a, b, c Po postawieniu takich pytań wszystkie encykliki o Rodzinie można spalić i zacząć pisać nowe.
UA
uczestnik ankiety
3 listopada 2013, 14:03
do @Marka; To Ty masz problemy z rozumieniem kontekstu. Jeśli pytanie dotyczy sakramentu pojednania dla rozwodników w nowym związku, to oczywiste jest, że trzeba wprowadzić rozwody kościele i problem z niedopuszczaniem rozwodników do Komunii swiętej sam się rozwiąże.  Dopuszczenie do spowiedzi i komunii bez rozwodu kościelnego to byłoby uznanie, że cudzołóstwo nie jest grzechem ciężkim, nie uwazasz? Lepiej uregulować sprawę całościowo, poprzez rozwody kościelne.
M
marek
3 listopada 2013, 13:54
Pyt. 4 e)  Jakie pytania stawiają rozwiedzeni żyjący w nowych związkach Kościołowi w kwestii sakramentów Eucharystii i pojednania? .... Pytanie: Kiedy Kościół wprowadzi rozwody i zalegalizuje nowe związki po rozwodzie? ... Kochany, najwidoczniej masz problem ze zrozumieniem pytania. Tam jest napisane " co myślą rozwiedzeni w "kwestii sakramentów Eucharystii i pojednania', a nie małżeństwa czy w ogóle, co myślą o małżeństwie. Więc Twoja odpowiedź to blef. 
UA
uczestnik ankiety
3 listopada 2013, 13:50
Pyt. 4 e)  Jakie pytania stawiają rozwiedzeni żyjący w nowych związkach Kościołowi w kwestii sakramentów Eucharystii i pojednania? .... Pytanie: Kiedy Kościół wprowadzi rozwody i zalegalizuje nowe związki po rozwodzie?
M
matthaeus
3 listopada 2013, 13:07
Link ze strony Konferencji episkopatu Anglii i Walii, polscy biskupi jeszcze siętym chyba nie zajęli  https://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=28hu%2FJ2JI4%2FLljHhhQ%2B7btPhJ7Sl5dGuwh4BDJBRJug%3D
I
internauta
3 listopada 2013, 12:04
Przydałby się jakiś link do ankiety...

Skomentuj artykuł

Wszystkie pytania z "ankiety Franciszka"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.