Słowo informacyjne Wicepostulatora Krystiana Biernackiego SJ

Słowo informacyjne Wicepostulatora Krystiana Biernackiego SJ
(fot. dworzak.jezuici.pl)
Krystian Biernacki SJ / ml

"Relacja prezentuje również nieposzlakowany styl chrześcijańskiego życia oraz nieprzerwaną opinię o świętości życia Ks. Piotra Skargi oraz czci wiernych od chwili śmierci aż po dzień dzisiejszy" - pisze Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego Piotra Skargi Krystian Biernacki SJ

Po zaprzysiężeniu i ukonstytuowaniu się Trybunału w czasie Uroczystej Sesji rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi SJ dnia 8 grudnia 2014 roku w Kaplicy Arcybiskupów Krakowskich przy ul. Franciszkańskiej 3, Wicepostulacja wraz z Trybunałem przystąpili do przewidzianych prawem działań.

Ustanowiona wcześniej Komisja Historyczna pod kierunkiem Ks. Profesora Ludwika Grzebienia SJ przygotowała Relację, która prezentuje życie, działalność, dorobek piśmienniczy, szczególne zaangażowania Ks. Piotra Skargi na polach apostolskich na rzecz  rekatolizacji  krajów  nadbałtyckich: Litwy,  Łotwy i Prus, obrony jedności wiary katolickiej w Rzeczpospolitej Polski, działalność charytatywną oraz dbałość o sprawiedliwość społeczną i wszelki ład moralny w narodzie, Kościele i Państwie. Relacja prezentuje również nieposzlakowany styl chrześcijańskiego życia oraz nieprzerwaną opinię o świętości życia Ks. Piotra Skargi oraz czci wiernych od chwili śmierci aż po dzień dzisiejszy. Opinia o świętości życia Ks. Skargi prezentowana jest również w ikonografii przedstawionej w Relacja Komisji Historycznej. Komisja ustosunkowała się też do rozpowszechnionej bezprzedmiotowo tzw. "czarnej legendzie" opowiadającej o rzekomej śmierci w letargu Ks. Piotra. Legenda, co zostało naukowo stwierdzone i przez samego propagatora dwukrotnie formalnie odwołane, nie może zaciemniać historycznej prawdy o naturalnym zejściu Ks. Piotra z tego świata.

Zgodnie z przepisami prawa zostali powołani teolodzy cenzorzy. Ich zadaniem było przebadanie pism Sługi Bożego i stwierdzenie czy nie znajduje się w nich coś przeciwnego wierze katolickiej i moralności chrześcijańskiej. Teologiczne Opinie zawierają także informacje o praktyce heroiczności cnót chrześcijańskich przez Księdza Piotra i o aktualności  i  uniwersalności jego życiowego  przesłania dla sobie współczesnych i aż po dzień dzisiejszy w Kościele i społeczeństwie.

DEON.PL POLECA

Głównym zadanie Trybunału było zgromadzenie świadectw tzw. Świadków, wyrażających  osobiste  przekonanie o heroiczności  chrześcijańskiego  życia, którego owocem było i jest  dzieło   życia Księdza Piotra Skargi. Założeniem metodycznym Wicepostulacji było w doborze świadków kierować  się  zasadą reprezentacji  różnych środowisk  kościelnych i społecznych. W kręgu świadków są przedstawiciele hierarchii kościelnej, przedstawiciele duchowieństwa  diecezjalnego  i zakonnego, zgromadzeń męskich i żeńskich, przedstawiciele świata nauki i kultury, przedstawiciele dzieł zainicjowanych przez Księdza  Skargę  oraz przedstawiciele chrześcijan - katolików świeckich różnych środowisk, w tym ośrodków szczególnie żywej pamięci i kultu jak np. środowisko Grójca, rodzinnej  parafii Ks. Piotra Skargi oraz Jarosławia, Lwowa i Wilna. Z inicjatywy Wicepostulacji przedstawiono Trybunałowi 25 osób w tym również przedstawicieli wspólnot protestanckich i grekokatolickich. Trybunał przesłuchał także świadków z urzędu.

Prace Trybunału zamknęły się w 37. sesjach dla zgromadzenia odpowiedniego materiału dowodowego. Trybunał pracował także poza terenem Archidiecezji Krakowskiej: w Grójcu w Archidiecezji Warszawskiej, w Wilnie i we Lwowie. Zgromadzony materiał został zakwalifikowany i zaprzysiężony przez Trybunał i dołączony do akt prowadzonego procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi. Wśród świadków kompetentnych w przedmiocie nie znalazła się osoba Pana Profesora Janusza Tazbira. Wicepostulacja w czasie trwania prac procesowych podejmowała  próby zaproszenia Pana Profesora do współpracy. Stan zdrowia Pana Profesora  uniemożliwił podjęcie tej współpracy. W trakcie trwania prac procesowych  Pan Profesor Janusz Tazbir zmarł.

Na koniec mojej informacji niech mi będzie wolno serdecznie podziękować wszystkim gremiom współpracującym z Wicepostulacją w trakcie prac proceduralnych za ich zaangażowanie i ofiarny trud. Bardzo serdecznie dziękuję Siostrze Annie Marii Martinelli z Uni św. Katarzyny ze Sieny Misjonarki Szkoły, tłumaczki tekstów procesowych na język włoski. Dzięki systematyczności jej pracy nie doszło do opóźnień w przygotowaniu pełnej dokumentacji.

Czcigodny Księże Kardynale, jako ustanowiony Wicepostulator procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Sługi Bożego Ks. Piotra Skargi SJ, uprzejmie i pokornie proszę o przyjęcie  przygotowanej dokumentacji procesowej i formalne  zakończenie  postępowania  tego procesu na szczeblu  krakowskiej  Archidiecezji. To formalne zakończenie pozwoli nam  przekazać  akta procesu  i wymagane  dokumenty  do Kongregacji  Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie.

Bóg zapłać.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Słowo informacyjne Wicepostulatora Krystiana Biernackiego SJ
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.