Sprzeciw wobec Konwencji Rady Europy

Sprzeciw wobec Konwencji Rady Europy
(fot. Foter / CC BY-SA)
KAI / ptsj

- Apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji "Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej", która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce - czytamy w przesłaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej, która w dniach 3-5 października obradowała w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem. Główny temat zebrania plenarnego brzmiał: "Człowiek: stwórca czy stworzenie? Współczesne zagadnienia antropologiczne w duszpasterstwie".

Na spotkanie przybyli rektorzy, duchowni, siostry zakonne i świeccy z krajów Europy: Anglii, Austrii, Danii, Francji, Luxemburga, Niemiec, Szkocji, Szwajcarii, Włoch i Polski. Obradom przewodniczył ks. bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej.

Publikujemy tekst apelu.

Do członków Polskiego Parlamentu, Rządu i Polskich Europosłów

DEON.PL POLECA

Zgromadzeni na dorocznym spotkaniu Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej w La Ferte sous Jouarre pod Paryżem, wyrażamy głębokie zaniepokojenie treścią projektów legislacyjnych w Unii Europejskiej, w tym i w Polsce. Dlatego apelujemy o zdecydowany sprzeciw wobec ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, która wbrew nazwie prowadzi do regulacji prawnych zagrażających dobru i godności człowieka.

Konwencja nie stanowi bowiem skutecznego instrumentu zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet. Nie identyfikuje ona rzeczywistych źródeł agresji, lecz forsuje ideologiczną teorię gender sprzeczną z prawem naturalnym i uniwersalnym dobrem człowieka. Konwencja nie wprowadza też skutecznych instrumentów pomocy ofiarom przemocy.

Odnosi się wrażenie, że treść Konwencji służy rozmywaniu naturalnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz praw rodziców do wychowania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.

Z uwagi na te i inne bardzo poważne zastrzeżenia, kierując się troską o przyszłość narodu polskiego, zwracamy się z apelem o głosowanie przeciwko przyjęciu wspomnianego projektu ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy i promowanie takich rozwiązań prawnych, które będą mieć na celu dobro rodziny i narodu.

Ks. Krzysztof Tyliszczak Prof. dr. hab.inż Piotr Małoszewski
Sekretarz Generalny Wiceprzewodniczący Rady

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Sprzeciw wobec Konwencji Rady Europy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.