Stolica: wręczono Nagrody im. św. Brata Alberta

Stolica: wręczono Nagrody im. św. Brata Alberta
Główna siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie (fot. wikipedia.pl)
PAP / wm

Wybitny polski teolog i ekumenista o. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, rzecznik polsko-niemieckiego pojednania pastor Erich Busse i red. Jacek Moskwa - autor najobszerniejszej biografii Jana Pawła II - znaleźli się wśród tegorocznych laureatów Nagrody im. św. Brata Alberta. Wyróżnienia wręczono 15 grudnia w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

O. prof. Stanisław Celestyn Napiórkowski, odbierając nagrodę, zgłosił postulat, aby chrześcijanie różnych wyznań mówili wspólnie, jednym głosem, w różnych kwestiach moralnych i społecznych. Kiedy jednak na spotkaniu w środowisku kościelnym zaproponował, aby Kościoły w Polsce powiedziały swoje "non possumus" w sprawie małżeństw homoseksualistów, usłyszał od jednego z biskupów katolickich: "Co ty Celestyn, wyobrażasz sobie, jak się na nas rzucą dziennikarze?". "Bracie Albercie, pomóż nam! Porusz niebo!" - zawołał laureat.

Pastor Erich Busse, który mimo inwigilacji Stasi działał na rzecz pojednania Polaków i Niemców w ramach akcji "Znaki Pokuty", podkreślił, że to dzięki Polakom i naszej kuchni został przyjacielem naszego kraju. Do swych przyjaciół zaliczył przede wszystkim małżeństwo Czerników z Krakowa, które przyjęło go jako drugiego syna. Ewangelicki duchowny wyznał, że z bólem przeżył mszę św. poprzedzającą uroczystość, kiedy to nie mógł razem z katolikami przystąpić do Eucharystii. "Nadal jestem traktowany jako brat drugiej kategorii" - mówił piękną polszczyzną niemiecki pastor.

Red. Jacek Moskwa wspomniał o związku Karola Wojtyły z patronem nagrody - św. Bratem Albertem, któremu przyszły papież poświęcił swoją najbardziej osobistą sztukę: "Brat naszego Boga". Moskwa był świadkiem rozmowy Jana Pawła II z reżyserem Krzysztofem Zanussim, kiedy Papież - jakby usprawiedliwiając się - powiedział: "Byłem bardzo młodziutki, kiedy to pisałem".

DEON.PL POLECA

Nagrody otrzymali też autorzy wspaniałego dwujęzycznego albumu o kulcie Bogarodzicy w Polsce i na Rusi, wydanego przez Ars Christiana. Wygłaszając laudację poseł Eugeniusz Czykwin ujawnił, że projekt zrodził się w obecności obecnego patriarchy moskiewskiego i Wszechrusi Cyryla, który uznał, że kult Matki Bożej może pomóc w zbliżeniu dwóch narodów.

Jury pod przewodnictwem o. Wacława Oszajcy SI przyznało również nagrody: Bożenie Walter - za założenie i prowadzenie Fundacji TVN "Nie jesteś sam", ks. Włodzimierzowi Siłowiewowi i prof. Eugeniuszowi Poleszczukowi z Rosji oraz prof. Aleksandrowi Mikołajczakowi i Janowi Pawlickiemu - za realizację fundamentalnego dzieła (dwutomowego albumu), ukazującego kult Najświętszej Bogurodzicy w Polsce i Rosji, ks. prałatowi Wiesławowi Niewęgłowskiemu - za służbę dla ludzi polskiej kultury, Wspólnocie Życia Chrześcijańskiego - za czterdziestoletnią wytrwałą służbę ubogim, Marianowi Wierzbickiemu, który - sam będąc bezdomnym - założył i obecnie prowadzi Stowarzyszenie "DOM" i schronisko dla bezdomnych "Pomocna przystań" w Gnieźnie, artyście ceramikowi Stanisławowi Tworzydle, który uczy sztuki chińskie zakonnice oraz Januszowi Bazydle - byłemu działaczowi opozycyjnemu - za działalność podyktowaną troską o demokratyczny kształt Ojczyzny i właściwe w niej miejsce Kościoła.

Galę uświetnił koncert arii starowłoskich w wykonaniu Agnieszki Gertner-Polak (sopran), której towarzyszyły: Justyna Piechel - wiolonczela i Mirosława Urbańska - fortepian.

Nagroda im. św. Brata Alberta-Adama Chmielowskiego przyznawana jest od 1976 r. za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury, sztuki sakralnej, działalności charytatywnej, społecznej i ekumenicznej. Fundatorami nagrody od początku jej powstania są Unia Chrześcijańsko-Społeczna (do końca 1988 r. nosiła nazwę Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne) i Ars Christiana. Do tej pory specjalne wyróżnienia otrzymali wybitni twórcy, poeci i pisarze, muzycy, architekci, malarze, rzeźbiarze i liczni społecznicy - w sumie ponad 300 osób.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Stolica: wręczono Nagrody im. św. Brata Alberta
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.