Świadectwa chrześcijanina w polityce

KAI / psd

Pod hasłem "Świadectwo chrześcijanina w polityce" rozpoczyna się 20 maja w Watykanie XXIV plenarne posiedzenie Papieskiej Rady ds. Świeckich. Obrady, które potrwają do 22 bm., poprowadzi przewodniczący tego urzędu kurialnego kard. Stanisław Ryłko.

Podczas spotkania głos zabiorą m.in. rektor Uniwersytetu Najświętszego Serca w Mediolanie prof. Lorenzo Ornagh, kard. Camillo Ruini - emerytowany wikariusz papieski dla diecezji rzymskiej, abp Rino Fisichella - przewodniczący Papieskiej Akademii Życia i rektor Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, historyk Andrea Riccardi - założyciel Wspólnoty św. Idziego oraz porf. Guzman Carriquiry - podsekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich.

W piątek 21 bm. uczestników zebrania przyjmie na audiencji Benedykt XVI. Komunikat Rady podkreśla, że papież wielokrotnie wskazywał na konieczność większego zaangażowania katolików w życie polityczne.

Radio Watykańskie przypomniało przemówienie Ojca Świętego, wygłoszone na rozpoczęcie V Konferencji Ogólnej Episkopatu Ameryki Łacińskiej i Karaibów w brazylijskiej Aparecidzie z maja 2007 r. w którym podkreślił on, ze katolicy świeccy winni być świadomi swej odpowiedzialności w życiu politycznym i uczestniczyć w formowaniu niezbędnych konsensusów oraz w przeciwstawianiu się niesprawiedliwości.

W tym kontekście papież wskazał na konieczność „wypełnienia znaczącej nieobecność - w środowisku politycznym, medialnym i uniwersyteckim - głosów i inicjatyw przywódców katolickich o silnej osobowości i pełnym samozaparcia powołaniu, które byłyby spójne z ich przekonaniami etycznymi i religijnymi”.

Przypomniano też słowa, jakie Benedykt XVI skierował do uczestników XXIII zebrania plenarnego Rady w 2008 r., w których wskazał on na „pilną konieczność ewangelicznej formacji i pasterskiej troski o nowe pokolenia katolików zaangażowanych w politykę". "Powinni oni konsekwentnie wyznawać swą wiarę, mieć surowe zasady moralne, zdolność oceny kulturowej, kompetencje zawodowe oraz zamiłowanie do służby na rzecz dobra wspólnego“ – powiedział wtedy papież.

Rada zwrócono także uwagę na jeg przemówienie do portugalskich biskupów podczas zakończonej niedawno podróży apostolskiej. Benedykt XVI przypomniał wtedy, że „potrzebni są prawdziwi świadkowie Jezusa Chrystusa, zwłaszcza w tych środowiskach ludzkich, w których milczenie wiary jest szersze i głębsze: polityków, intelektualistów, pracowników mediów, którzy wyznają i promują propozycję monokulturową, z pogardą dla wymiaru religijnego i kontemplatywności życia”.

W sobotę 22 maja sekretarz Rady bp Josef Clemens wygłosi referat, który będzie poświęcony podsumowaniu dotychczasowej pracy i zadaniom stojącym przed tą watykańską dykasterią.

Papieska Rada ds. Świeckich powstała na mocy motu proprio Pawła VI "Apostolatus Peragendi" z 10 grudnia 1976 r. jako kontynuacja istniejącej od 6 stycznia 1967 r. tymczasowej Rady ds. Świeckich. Podstawowym jej zadaniem jest apostolat ludzi świeckich w różnych dziedzinach, popieranie ich udziału w życiu i posłannictwie Kościoła zarówno jako członków stowarzyszeń i ruchów, jak i pojedynczych osób. Od 4 października 2003 r. na jej czele stoi Polak, obecnie 64-letni kard. Stanisław Ryłko.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Świadectwa chrześcijanina w polityce
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.