"To świętokradztwo!" Zdjęcia kobiet rozdających Komunię w czasie Mszy wywołały furię. Kto ma rację?

"To świętokradztwo!" Zdjęcia kobiet rozdających Komunię w czasie Mszy wywołały furię. Kto ma rację?
(fot. Deposit Photos)
Marek Blaza SJ / kw

Fotografie misjonarek rozdających Komunię podczas Mszy świętej wywołały falę bardzo ostrych komentarzy. Czy rzeczywiście jednak kobiety nie mają prawa do udzielania Komunii?

Cała sytuacja miała miejsce w sobotę, 27 kwietnia, gdy misjonarki z Brazylii ze wspólnoty Shalom rozdawały Komunię w czasie Mszy św. w jednym z warszawskich kościołów. Zapytaliśmy o to specjalistę - Marka Blazę SJ, wykładowcę teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym oraz znawcę liturgii różnych obrządków.

Fot.: Anna Kołtunowicz

Opublikowany przez Las Bielański Niedziela, 28 kwietnia 2019

Jak pisze jezuita:

"Warto przypomnieć dokument pt. "Wskazania Konferencji Episkopatu Polski odnośnie do nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej". W pkt. 1 czytamy: "Biskupi diecezjalni mogą upoważnić mężczyzn, a także siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku 25 do 65 lat do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej". W pkt. 8. czytamy: "Szafarz nadzwyczajny podczas pełnienia tej posługi w czasie Mszy św. winien być ubrany w albę, a jeśli trzeba przepasany cingulum. Pełniąc swą posługę poza Mszą św., może nosić zwykłe ubranie. Siostry zakonne spełniają posługę nadzwyczajnego szafarza w swoim stroju zakonnym, a osoby życia konsekrowanego w swoim stroju".

Ponadto w Mszale Rzymskim dla diecezji polskich znajduje się "UPOWAŻNIENIE DO JEDNORAZOWEGO ROZDAWANIA KOMUNII ŚWIĘTEJ". Znajduje się on w tym mszale na s. (6). W mszale napisano:

  1. Ordynariusze miejscowi mogą pozwolić poszczególnym kapłanom, aby w razie prawdziwej potrzeby upoważnili odpowiednią osobę, która jednorazowo będzie rozdawała Komunię św.
  2. Jest rzeczą stosowną, aby osoba wyznaczona do jednorazowego rozdawania Komunii św. otrzymała upoważnienie w sposób niżej opisany.
  3. Gdy odbywa się łamanie Chleba, wyznaczony do rozdawania Komunii podchodzi do ołtarza i staje przed celebransem. Po skończeniu "Baranku Boży" kapłan błogosławi go mówiąc: Niech Bóg Cię błogosławi, abyś godnie rozdawał swoim braciom i siostrom Ciało Chrystusa. Wyznaczony odpowiada: Amen.
  4. Gdy kapłan przyjmie Najświętszy Sakrament, komunikuje szafarza, jeżeli on tego pragnie. Następnie podaje mu puszkę lub naczynie z komunikantami i razem z nim przystępuje do rozdawania Komunii wiernym.

Należy nadmienić, że w wielu krajach również świeckie kobiety za zgodą kompetentnej władzy kościelnej mogą udzielać Komunii św. jako szafarze nadzwyczajni. Na fotografiach jako nadużycie postrzegane jest to, że główny celebrans nie udziela Komunii św., podczas gdy udzielają Komunii szafarze nadzwyczajni. Następną problematyczną kwestią jest udzielanie Komunii św. pod dwiema Postaciami przez szafarzy nadzwyczajnych. Nawet diakon jako szafarz zwyczajny powinien udzielać Komunii św. zwłaszcza pod postacią wina.

Pisanie jednak o świętokradztwie i profanacji w sytuacji zarejestrowanej na tych zdjęciach stanowi postawienie bardzo poważnego zarzutu wobec tych osób. Same fotografie nie są dowodem na zaistnienie świętokradztwa i/lub profanacji. Nie każde nadużycie liturgiczne jest profanacją albo świętokradztwem. Podobnie jak nie każda opinia teologiczna nie mieszcząca się w granicach ortodoksji, jest herezją.

Innymi słowy, żeby wpaść w herezję albo popełnić świętokradztwo, "trzeba bardzo się postarać", mieć złe intencje. To raczej ci, którzy tak lekką ręką rozgłaszają, że te misjonarki lub ten ksiądz popełnili świętokradztwo i sprofanowali Najświętszy Sakrament, dokonują samosądu. Tak poważne zarzuty mogą być potwierdzone jedynie przez kompetenetną władzę kościelną. Niestety, zawsze znajdą się tacy, którzy dla poparacia swoich przekonań wytaczają ciężko artylerię, bawiąc się w Nauczycielski Urząd Kościoła.

To są zwykli (post)moderniści uważający się za obrońców doktryny katolickiej. Oni zamiast cnót Boskich wiary, nadziei i miłości, obrali inne: arogancję, ignorancję i nonszalancję"

Marek Blaza SJ - jezuita i birytualista. Wykłada teologię ekumeniczną i dogmatyczną na Papieskim Wydziale Teologicznym, sekcja św. Andrzeja Boboli Collegium Bobolanum w Warszawie, na Katolickim Uniwersytecie Ukraińskim we Lwowie oraz w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym Polskiej Prowincji Dominikanów z siedzibą w Krakowie. Jako kapłan-birytualista posługuje w rycie bizantyjsko-ukraińskim i bizantyjsko-rumuńskim, zachowując przy tym swój rodzimy ryt łaciński. Na mocy dekretu Metropolity Przemysko-Warszawskiego Arcybiskupa Jana Martyniaka z dnia 4 kwietnia 2007 r. został ustanowiony duszpasterzem akademickim dla młodzieży studenckiej obrządku greckokatolickiego (bizantyjsko-ukraińskiego) w Warszawie

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
oprac. Karol Wilczyński

Pięć słów, które mogą zmienić wszystko

„Jezu, Ty się tym zajmij – i wszystko jasne. Cudowna modlitwa, dzięki której rozwiążą się wszystkie moje problemy”.

Ale czy na pewno? I czy na pewno zadziała w taki...

Skomentuj artykuł

"To świętokradztwo!" Zdjęcia kobiet rozdających Komunię w czasie Mszy wywołały furię. Kto ma rację?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.