Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
10 lat temu
KAI / psd

Ekumeniczne modlitwy w kościołach różnych wyznań i refleksje nad wyzwaniami współczesnych wyznawców Chrystusa – to główne elementy nabożeństw, jakie w całym kraju odbędą się w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Odbędzie się on w dniach 18-25 stycznia pod hasłem zaczerpniętym z Ewangelii wg św. Łukasza: „Wy jesteście tego świadkami” (Łk 24,48). Są to słowa zmartwychwstałego Chrystusa do Jego uczniów.

Najwyżsi hierarchowie lokalnych Kościołów wygłoszą kazania podczas nabożeństw ekumenicznych w świątyniach innych Kościołów. Zgodnie bowiem z tradycją, podczas Tygodnia Ekumenicznego na nabożeństwa organizowane w kościołach różnych wyznań, zapraszani są przedstawiciele bratnich Kościołów. Nie tylko uczestniczą oni we wspólnej modlitwie, ale i głoszą tam kazania.

Każdego dnia podczas nabożeństw rozważany będzie 24 rozdział Ewangelii św. Łukasza, opisujący ukazanie się uczniom Zmartwychwstałego Chrystusa. Każdy dzień będzie też miał swój motyw przewodni zachęcający chrześcijan do dawania świadectwa pomimo podziałów Kościoła. Tematy te to m.in. „Świadczyć przez cierpienie”, „Świadczyć przez wierność Pismu”, „Świadczyć przez gościnność”.

W największych polskich miastach każdego dnia odbędzie się nabożeństwo ekumeniczne w świątyni jednego z siedmiu Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (PRE). Wspólna modlitwa odbędzie się także w świątyni Kościoła rzymskokatolickiego, nie wchodzącego w skład PRE.

Zwyczajem przyjętym w Polsce na nabożeństwach ekumenicznych stosowana jest gościnna wymiana kaznodziei. Zgodnie z ustaleniami podjętymi przez Polską Radę Ekumeniczną i Kościół rzymskokatolicki, na nabożeństwa Tygodnia Ekumenicznego należy zapraszać nie tylko duchownych i wiernych bratnich Kościołów, lecz również zachęcać wiernych własnego Kościoła do udziału w nabożeństwach w świątyniach i kaplicach Kościołów innej tradycji.

W specjalnej broszurze przygotowanej przez Radę ds. Ekumenizmu KEP i Polską Radę Ekumeniczna podkreśla się, że dążenie do jedności chrześcijan nie ogranicza się do jednego tygodnia w styczniu każdego roku. „Od dawna uznanym czasem modlitwy o jedność są święta Pięćdziesiątnicy oraz różne dni świąt religijnych czy narodowych” – czytamy w opracowaniu.

„Jesteśmy przekonani o tym, że rozpoczęte trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa stworzy możliwości przezwyciężenia podziałów, by Ewangelia mogła być jeszcze skuteczniej zwiastowana i urzeczywistniana w życiu jednostek i całego Kościoła w naszym kraju” – piszą wspólnie Polska Rada Ekumeniczna i Rada ds. Ekumenizmu KEP.

W skład Polskiej Rady Ekumenicznej, która formalnie zarejestrowana została w 1946 r., wchodzą: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicko-Reformowany, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, Kościół Polskokatolicki, Kościół Starokatolicki Mariawitów i Kościół Chrześcijan Baptystów.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.