USA: biskupi o konieczności uzdrowienia w Kościele i społeczeństwie

USA: biskupi o konieczności uzdrowienia w Kościele i społeczeństwie
fot. cathopic.com
KAI / sz

O potrzebie uzdrowienia zarówno w Kościele jak i w całym społeczeństwie mówili w poniedziałek, 16 listopada biskupi Stanów Zjednoczonych Ameryki, obradujący w formie wideokonferencji. Ich wypowiedzi w znacznej mierze odnosiły się do ogłoszonego przed tygodniem raportu Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej na temat sprawy byłego arcybiskupa Waszyngtonu, McCarricka, karnie wydalonego ze stanu duchownego.

W przemówieniu otwierającym obrady przewodniczący episkopatu, arcybiskup Jose Gomez z Los Angeles, wezwał do „heroicznego chrześcijaństwa”, które ukształtowałoby uczniów-misjonarzy. Zaznaczył, że pandemia COVID-19 wstrząsnęła wiarą ludzi w Boga. Nie tylko spowodowała stan zagrożenia zdrowia publicznego, ale wywołała fundamentalne pytania o Bożą Opatrzność i dobroć Boga, a obowiązkiem Kościoła jest dzielenie się przesłaniem Ewangelii jako odpowiedzią na wszechobecną w społeczeństwie bojaźń i niepewność. „To jest nasza misja w tym momencie, aby nadal przynosić uzdrowienie i nadzieję ludziom naszych czasów” – powiedział.

Arcybiskup Christophe Pierre, nuncjusz apostolski w Stanach Zjednoczonych, wezwał katolików do bycia Dobrymi Samarytanami, aby nieśli uzdrowienie głęboko zepsutemu i coraz bardziej zsekularyzowanemu światu.

Większość prezentacji została wcześniej nagrana i w związku z tym nie omówiono w niej ustaleń raportu na temat McCarricka. Jednak dokument ten odgrywał ważną rolę w dyskusjach pierwszego dnia zgromadzenia. Biskupi wyrazili swój smutek z powodu ustaleń raportu. Podziękowali Ojcu Świętemu za opublikowanie tego dokumentu i za kroki podjęte od 2018 roku w celu większej odpowiedzialności. Wezwali do przejrzystości i reformy, a także do modlitwy i pokuty. Arcybiskup William Lori z Baltimore zachęcał biskupów do cotygodniowego postu i spędzania godziny dziennie na adoracji Najświętszego Sakramentu, jako form zadośćuczynienia Bogu za popełnione grzechy.

DEON.PL POLECA

„Mówię to, ponieważ to właśnie w tych chwilach modlitwy problemy opisane w Raporcie McCarricka przestają być jedynie problemami strukturalnymi, przestają być czymś w rodzaju problemu, który 'na zewnątrz' ma być rozwiązany przez innych ludzi, ale to właśnie tam zaczynamy brać osobistą odpowiedzialność za to, co się wydarzyło w życiu Kościoła” - powiedział abp Lori.

Biskup Michael Olson z Fort Worth wezwał do przejrzystości finansowej, zauważając, że uchybienia finansowe McCarricka nie zostały jeszcze w pełni wyjaśnione. Dodał, że McCarrick dawał pieniądze klerykom i organizacjom, które nie zostały wymienione w raporcie, a jest to konieczne, aby zapewnić o nawróceniu, do którego wzywa ten raport, nawróceniu którego żądają wierni.

W pierwszym dniu spotkania Krajowa Rada Doradcza - grupa doradców świeckich i zakonnych z różnych grup etnicznych, w różnym wieku i o różnym pochodzeniu - zachęciła biskupów do zaangażowania w działania na rzecz walki z rasizmem. Podkreśliła konieczność wyjaśnienia różnicy pomiędzy wysiłkami na rzecz walki z rasizmem a wsparciem dla organizacji takich jak Black Lives Matter.

National Review Board, grupa współpracująca z amerykańskimi biskupami w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu seksualnemu małoletnich wezwała do podjęcia wysiłków w celu oceny skuteczności programów szkoleniowych w zakresie zapobiegania wykorzystywaniu dorosłych i małoletnich.

Biskupi podjęli kilka decyzji personalnych: dotychczasowy zastępca (od 2016) sekretarza generalnego episkopatu, ks. prał. Jeffrey Burrill został sekretarzem generalnym USCCB na pięcioletnią kadencję. Zastąpił kończącego swą kadencję ks. prał. Briana Bransfielda.

Kardynał Timothy Dolan z Nowego Jorku został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Wolności Religijnej, a arcybiskup William Lori z Baltimore został wybrany na szefa Komitetu ds. Działań na rzecz Obrony Życia.

Biskup Thomas Daly ze Spokane został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Edukacji Katolickiej, a biskup James Wall z Gallup został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Kwest Narodowych.

Biskup pomocniczy Robert Reed z Bostonu został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Komunikacji, a biskup pomocniczy Arturo Cepeda Escobedo z Detroit został wybrany na przewodniczącego Komitetu ds. Różnorodności Kulturowej w Kościele.

Arcybiskup Timothy Broglio z Archidiecezji Wojskowej został ponownie wybrany na drugą trzyletnią kadencję jako sekretarz USCCB.

Biskupi głosowali również nad kilkoma punktami działań, których wyniki zostaną ogłoszone we wtorek. Chodzi między innymi o Komitet ad hoc ds. Zwalczania Rasizmu i jego dalsze działania przez kolejne trzy lata.

Biskupi USA głosowali również w poniedziałek w sprawie Planu Strategicznego USCCB na lata 2021-2024. Ponadto, biskupi głosowali nad proponowanym budżetem na rok 2021.

Biskup Gregory Parkes z Petersburga, skarbnik episkopatu, wyjaśnił, że pandemia koronawirusa spowodowała niestabilność na rynku, ale od początku pandemii nastąpiło znaczne ożywienie.

Mimo to, z powodu wielu zamkniętych parafii, bezrobocia, upadłości niektórych diecezji konferencja pracuje nad zmniejszeniem wydatków w 2020 roku i ograniczeniem wydatków w proponowanym budżecie na rok 2021.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Tomáš Halik

Wiara poza utartymi scenariuszami 

Czy puste kościoły w czasie pandemii to zapowiedź przyszłości chrześcijaństwa?
Czy wymuszony post od Eucharystii jest przejawem Bożej pedagogiki, a może uderzeniem w podstawy naszej wiary?
Czy współczesnego...

Skomentuj artykuł

USA: biskupi o konieczności uzdrowienia w Kościele i społeczeństwie
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.