Watykan: Interesy gospodarcze i geopolityczne triumfują nad szacunkiem dla osoby

Watykan: Interesy gospodarcze i geopolityczne triumfują nad szacunkiem dla osoby
Fot. depositphotos.com
KAI / tk

- Imperatywy strategiczne oraz interesy gospodarcze i geopolityczne triumfują nad szacunkiem dla osoby - uważa stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Biurze Narodów Zjednoczonych i Instytucji Specjalistycznych w Genewie. W swoim przemówieniu abp Ettore Balestrero przedstawił propozycję utworzenia międzynarodowej agencji ds. sztucznej inteligencji, aby ułatwić jak największą wymianę informacji w celach pokojowych.

- W głębokim mroku konfliktów międzynarodowe prawo humanitarne musi pozostać istotnym bastionem chroniącym godność każdego człowieka. Niestety, jest oczywiste, że nawet dzisiaj, być może nawet bardziej niż w przeszłości, godność ta jest zbyt często naruszana w imię imperatywów militarnych lub politycznych – powiedział watykański dyplomata podczas 54. zwyczajnej sesji Rady Praw Człowieka ONZ w sprawie Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia broni konwencjonalnej (CCW).

Na spotkaniu watykański delegat zaproponował w imieniu Stolicy Apostolskiej utworzenie międzynarodowej agencji ds. sztucznej inteligencji w celu ułatwienia i zagwarantowania prawa wszystkich państw do uczestniczenia w jak najszerszej wymianie informacji naukowych i technologicznych w celach pokojowych i dla wspólnego dobra całej rodziny ludzkiej.

W swoim przemówieniu abp Balestrero skupił się na międzynarodowym prawie humanitarnym, "instrumencie służącym ochronie niewinnych cywilów i zapobieganiu, na ile to możliwe, ludzkim cierpieniom spowodowanym konfliktami zbrojnymi, których negatywne konsekwencje są odczuwalne przez pokolenia". Powiedział, że niezwykle trudno jest "zdefiniować tak zwaną równowagę między strategiczną i wojskową «koniecznością» a względami humanitarnymi", ale - zapytał - "ilu zabitych i rannych trzeba policzyć, zanim potępi się pewne zachowania militarne jako niedopuszczalne, a w konsekwencji stwierdzi, że ta «równowaga» jest niezrównoważona?".

Odpowiedź na to "tragiczne" pytanie, które ujawnia "bezpośrednie i oczywiste naruszenie ludzkiej godności", może być jeszcze bardziej tragiczna, ponieważ według abp Balestrero "strategiczne i polityczne «imperatywy», a także interesy gospodarcze i geopolityczne triumfują nad szacunkiem należnym każdemu człowiekowi".

Abp Balestrero przypomniał wezwanie papieża "do dostrzeżenia wszystkich tych cywilów, których zabicie zostało uznane za szkody uboczne". - Nawet pośród ran wojennych nie możemy znużyć się pamiętaniem, że każda istota ludzka jest święta - powiedział watykański dyplomata.

Stolica Apostolska jest zaniepokojona używaniem, zwłaszcza na obszarach zaludnionych, broni kasetowej, "która jest coraz mniej «konwencjonalna», a coraz bardziej «bronią masowego rażenia», powodując wysiedlenia i niszcząc miasta, szkoły, szpitale, miejsca kultu i niezbędną infrastrukturę dla ludności cywilnej".

- Dramatyczna rzeczywistość w terenie dokumentuje niszczycielskie skutki użycia broni wybuchowej na obszarach zaludnionych - powiedział arcybiskup.

Wezwał do konkretnego wdrożenia "Deklaracji politycznej w sprawie wzmocnienia ochrony ludności cywilnej przed humanitarnymi konsekwencjami użycia broni wybuchowej na obszarach zaludnionych (EWIPA)", która została podpisana w Dublinie rok temu, aby "przejść od paradygmatu «szkód ubocznych» do paradygmatu «zamierzonej ochrony»" i "uniknąć utraty niewinnych istnień ludzkich".

Ostatni punkt poruszony przez hierarchę w Genewie dotyczył autonomicznych zabójczych systemów uzbrojenia (LAWS). - To przygnębiające że po dekadzie trudnych dyskusji osiągnięto niewiele konkretnych rezultatów - zauważył. Dlatego też powtórzył poparcie Stolicy Apostolskiej dla negocjacji w sprawie prawnie wiążącego instrumentu i natychmiastowego moratorium na rozwój lub wdrażanie tych systemów. Wyjaśnił, że rozwój autonomicznych systemów uzbrojenia może mieć "nieprzewidywalne konsekwencje", a także "poważne reperkusje dla pokoju i stabilności".

Według abpa Balestrero, rosnące i powszechne użycie uzbrojonych dronów jest już "smutnym zwiastunem przyszłego koszmaru, którego można i należy uniknąć dzięki wspólnym wysiłkom wszystkich zainteresowanych stron, jako prawdziwej rodziny narodów".

Źródło: KAI / tk

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
Ulrich Nersinger

Wielkie tajemnice. Aura skandalu. Materiał na dziesiątki filmów sensacyjnych. Wszystko to w jednej książce

Wydaje się, że Dekalog zakazuje szpiegowania. Ale czy na pewno? W swojej długiej historii Stolica Apostolska była uwikłana w znacznie więcej...

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Watykan: Interesy gospodarcze i geopolityczne triumfują nad szacunkiem dla osoby
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.