Watykan: Ostatnie nominacje Benedykta XVI

Watykan: Ostatnie nominacje Benedykta XVI
(fot. Grzegorz Gałązka / galazka.deon.pl)
KAI / mh

W ostatnim dniu swego urzędowania - 28 lutego - Benedykt XVI mianował dwóch biskupów: Samuela Jofré w Argentynie i Josepha Dinh Duc Dao w Wietnamie. Są to ostatnie nominacje papieża, który dzisiaj o godz. 20 przestanie pełnić swój urząd.

Bp Samuel Jofré został nowym biskupem Villa María - diecezji w środkowej Argentynie. Jej dotychczasowy ordynariusz bp José Ángel Rovai ustąpił również dzisiaj z urzędu w wieku 76 lat.

Nowy rządca diecezji urodził się 8 czerwca 1957 w Córdobie - stolicy prowincji, na której terenie leży diecezja Villa María. Po studiach ekonomicznych na miejscowym Uniwersytecie Narodowym wstąpił do seminarium duchownego w swym mieście rodzinnym, a następnie kontynuował naukę w zakresie prawa kanonicznego w Nawarze (Hiszpania) i na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 1983 w Córdobie, po czym pracował duszpastersko w miejscowych parafiach, a w latach 2002-05 był sędzią sądu międzydiecezjalnego w tym mieście.

Biskup-nominat Joseph Dinh Duc Dao będzie biskupem pomocniczym diecezji Xuân Lôc na południu Wietnamu. Urodził się 2 marca 1945 w Thuc Hoa (diecezja Bui Chu na północy kraju). Ma za sobą studia w seminariach duchownych w swoim kraju i w Papieskim Kolegium Urbanum w Rzymie. 27 marca 1971 r. przyjął święcenia jako kapłan archidiecezji sajgońskiej, po czym pracował duszpastersko w swej archidiecezji. W latach 1976-2007 przebywał w Rzymie, najpierw uzupełniając tam naukę na uczelniach papieskich, a następnie pełniąc różne funkcje m.in. w Kurii Rzymskiej. Był członkiem kilku instytucji watykańskich, m.in. Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, a w latach 2001-12 był dyrektorem Urzędu ds. Koordynacji Duszpasterstwa dla Wietnamczyków z Diaspory przy Kongregacji Ewangelizacji Narodów. Od 2010 r. jest dyrektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Xuân Lôc.

W ciągu swego pontyfikatu (2005-13) Benedykt XVI mianował 1353 biskupów, w tym 24 dla Kościoła w Polsce i również 24 polskiego pochodzenia lub o polskich korzeniach w innych krajach.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: Ostatnie nominacje Benedykta XVI
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.