Watykan: trwa narodowa pielgrzymka Ukraińców

Watykan: trwa narodowa pielgrzymka Ukraińców
(fot. shutterstock.com)
KAI / sz

Z okazji 150. rocznicy kanonizacji św. Jozafata Kuncewicza do jego grobu w bazylice św. Piotra w Watykanie przybędzie 24-25 czerwca narodowa pielgrzymka Ukraińców z kraju i diaspory.

Jej głównym punktem będzie Boska Liturgia, sprawowana przez zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego (UKGK), arcybiskupa większego Swiatosława Szewczuka. Dzięki przywilejowi udzielonemu osobiście przez Franciszka, zostanie ona odprawiona przy ołtarzu papieskim.

Uroczystości rozpoczną się w sobotę 24 czerwca w kościele Mądrości Bożej w Rzymie, Nieszporami odprawianymi przez zwierzchnika UKGK, po których odbędzie się koncert muzyki sakralnej z udziałem chóru seminarzystów z Iwano-Frankowska. W niedzielę 25 czerwca pielgrzymi wezmą udział w modlitwie "Anioł Pański" z papieżem na placu św. Piotra, po czym o 13.00 w bazylice watykańskiej rozpocznie się Boska Liturgia.

Organizatorzy pielgrzymki zachęcają do udziału w niej, przypominając, że św. Jozafat był "męczennikiem jedności Kościoła i narodu".

DEON.PL POLECA

Św. Jozafat Kuncewicz (1584-1623) pochodził z rodziny prawosławnej we Włodzimierzu Wołyńskim. Podczas pobytu na studiach w Wilnie zainteresował się Unią Brzeską i za poradą jezuitów w 1604 r. przeszedł do niej, wstępując jednocześnie do bazylianów. Po przyjęciu pięć lat później święceń kapłańskich, działał energicznie na rzecz Unii i zakładał nowe klasztory bazyliańskie w Wielkim Księstwie Litewskim oraz prowadził ożywioną pracę charytatywną.

W 1617 r. został biskupem-koadiutorem Połocka, a po śmierci abp. Gedeona Brolnickiego objął rządy w tej archidiecezji. Rozwinął wówczas szeroką działalność duszpasterską, oświatowo-formacyjną, administracyjną, kaznodziejską. Opracował katechizm unicki, domagał się dla swego duchowieństwa takich samych praw i przywilejów, jakie przysługiwały księżom łacińskim.

W następstwie tej niezwykle aktywnej działalności niemal cała archidiecezja połocka i okoliczne ziemie przyjęły Unię, co wkrótce ściągnęło nań prześladowania ze strony prawosławnych, oskarżających go m.in. o próbę wynarodowienia miejscowej ludności. Doszło do zamieszek ulicznych, które nasiliły się zwłaszcza podczas jego nieobecności, gdy przebywał na obradach sejmu w Warszawie w 1621 r.

12 listopada 1623 r., gdy przebywał w Witebsku, napadł nań tłum mieszczan, podburzanych przez księży prawosławnych i w okrutny sposób zamordował go, a ciało wrzucił do Dźwiny. Po kilku dniach wydobyto je i złożono w katedrze w Połocku.

Błogosławionym ogłosił go w 1643 r. Urban VIII, a świętym - bł. Pius IX w 1867 r. Relikwie św. Jozafata wielokrotnie zmieniały miejsce pobytu, głównie z obawy przed sprofanowaniem ich przez władze carskie. Od 1949 r. znajdują się w bazylice św. Piotra w Rzymie. W trzechsetną rocznicę jego smiercvi, papież Pius XI uczcił go w encyklice "Ecclesiam Dei".

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Watykan: trwa narodowa pielgrzymka Ukraińców
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.