Współpraca Państwa i Kościoła to obowiązek, a nie jedna z opcji

Współpraca Państwa i Kościoła to obowiązek, a nie jedna z opcji
Rada KEP ds. Społecznych - fot. https://twitter.com/EpiskopatNews/status/1792959923724149194
PAP / pzk

Członkowie Rady ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski w oświadczeniu po wtorkowym spotkaniu podkreślają, że choć Kościół i Państwo są niezależne i autonomiczne, to jednak każde w swoim zakresie jest zobowiązane do współpracy dla dobra wspólnego. Nie może być ‘wrogiej separacji’. Ona szkodzi dobru człowieka. Obradom Rady KEP ds. Społecznych przewodniczył bp Marian Florczyk.

W wydanym po posiedzeniu stanowisku dotyczącym aktualnej relacji Kościół–Państwo członkowie Rady podkreślili, że „Kościół i Państwo, niezależne i autonomiczne – każde w swojej dziedzinie, są zobowiązane do współpracy dla dobra wspólnego”.

Zwrócili uwagę, że zarówno Kościół, jak i państwo, to społeczności potrzebne do pełnego rozwoju każdego człowieka. „Zadaniem Państwa jest tworzenie odpowiednich warunków doczesnego bytowania osoby ludzkiej. Z kolei zadaniem Kościoła jest troska o wymiar duchowy, a przede wszystkim zbawienie człowieka” – ocenili.

Rada poinformowała, że podczas spotkania jej członkowie pracowali nad dokumentem: ‘Katechizm społeczny’ podejmującym zagadnienia współpracy Kościoła i państwa. Stwierdzili, że w „obecnej rzeczywistości polityczno-społecznej zamiast separacji skoordynowanej, typowej dla państwa świeckiego, promowany jest wzorzec separacji wrogiej, właściwej dla ideologii laicyzmu”.

Zdaniem przewodniczącego Rady oraz jej członków, separacja skoordynowana to wzajemna i autonomiczna współpraca Kościoła i państwa, która zapewnia „realizację dobra wspólnego opartego o transcendentną godność człowieka i naturalne prawo moralne”. „W tym modelu Państwo jest bezstronne wyznaniowo, a w konsekwencji otwarte na współpracę z Kościołami i wspólnotami religijnymi” – dodano.

Natomiast – jak tłumaczą członkowie gremium – separacja wroga polega na usuwaniu i ostatecznym zwalczaniu symboli religijnych i przejawów kultu religijnego, eliminowaniu społecznej roli Kościoła oraz wszelkich przejawów prywatnego i publicznego życia religijnego.

„Tak definiowana logika laicyzmu nie przestrzega obiektywnych ograniczeń polityki, uzurpując sobie prawo do rozstrzygania o dobru i złu oraz o prawach człowieka, w tym prawu do życia i wolności religijnej” – czytamy w stanowisku. Członkowie Rady poinformowali również, że będą kontynuowali prace nad ‘Katechizmem społecznym’.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.
ks. Artur Kasprzak

Celem Autora jest przede wszystkim pokazanie, w jaki sposób Kościół we Francji próbował zmierzyć się z wyzwaniami, jakie niosły ze sobą zmiany społeczno-kulturowe zachodzące w społeczeństwie francuskim, które odcisnęły swoje piętno również na Kościele, i...

Skomentuj artykuł

Współpraca Państwa i Kościoła to obowiązek, a nie jedna z opcji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.