Wstrzymano deportację nawróconego Afgańczyka

Wstrzymano deportację nawróconego Afgańczyka
(fot. shutterstock.com)
KAI / pk

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu zdecydował o tymczasowym wstrzymaniu deportacji do Afganistanu skarżącego w sprawie M.H. przeciwko Szwecji.

Trybunał wezwał rząd Szwecji, na podstawie art. 39 Regulaminu Trybunału, do wstrzymania procedury deportacji wobec M.H., muzułmanina, który w czasie swojego pobytu w Szwecji nawrócił się na chrześcijaństwo.

W ocenie Trybunału, jego deportacja do Afganistanu doprowadziłaby najprawdopodobniej do sytuacji naruszenia art. 2 (prawo do życia) i art. 3 (zakaz tortur) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W związku z konwersją skarżącego na chrześcijaństwo, jego wydalenie w rzeczywistości mogłoby oznaczać karę śmierci, bądź też doświadczenie innego brutalnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania - stwierdziła Ruth Nordstrom, reprezentująca organizację Skandynawskich Prawników na rzecz Praw Człowieka.

Zgodnie z innym orzeczeniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydanym w sprawie F.G przeciwko Szwecji (FG. 43611/11, GC, z dnia 23 marca 2016) właściwe władze powinny oceniać wnioski o azyl z uwzględnieniem ryzyka, z jakim wiąże się powrót do kraju pochodzenia po dokonaniu konwersji na chrześcijaństwo. W orzeczeniu Trybunał wskazał, iż obawa skarżącego, że po deportacji do Iranu stanie się ofiarą brutalnych prześladowań jest uzasadniona.

W ocenie Trybunału M.H. wykazał prawdziwość swoich chrześcijańskich przekonań, zaś właściwe władze szwedzkie bezpodstawnie zarzuciły mu pozorność nawrócenia, a jednocześnie od 2013 r. uniemożliwiały skuteczne przeprowadzenie przed sądem dowodów w celu weryfikacji prawdziwości deklarowanej konwersji.

DEON.PL POLECA

Zgodnie z art. 39 swego Regulaminu, Europejski Trybunał Praw Człowieka może zwrócić się o zastosowanie środków tymczasowych wobec jakiegokolwiek państwa będącego stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Środki tymczasowe mają zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieje bezpośrednie ryzyko powstania nieodwracalnej szkody dla strony i nie przesądzają o dalszych rozstrzygnięciach Trybunału. Sąd uznaje wnioski o zarządzenie środka tymczasowego wyłącznie na zasadzie wyjątku, gdy skarżący w przeciwnym wypadku byłby narażony na rzeczywiste ryzyko wystąpienia poważnej i nieodwracalnej szkody na życiu lub zdrowiu.

W kontekście planowanej deportacji nawróconego na chrześcijaństwo mężczyzny, warto przypomnieć stanowisko Rady Europy, która przyjmując Rezolucję określiła działania tzw. Państwa Islamskiego mianem ludobójstwa. W prawie międzynarodowym, ludobójstwo oznacza zamiar zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Rada Europy potwierdziła tym samym, że chrześcijanie oraz inne mniejszości religijne są ofiarami ludobójstwa.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Wstrzymano deportację nawróconego Afgańczyka
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.