XVII Targi Wydawców Katolickich trwają

XVII Targi Wydawców Katolickich trwają
XVII edycja Targów Wydawców Katolickich (fot. Łukasz Kraczka/DEON.pl )
www.swk.pl

- Sukcesem Targów Wydawców Katolickich jest ich wkład dla rozwoju duchowego i społecznego. W tym kraju jest wiele kobiet i mężczyzn, którzy spragnieni sa słów prawdziwych, konstruktywanych i inspirujących oraz ukazujących sens życia.

Chcę dziś podziękować za pracę o pogratulować organizatorom – Stowarzyszeniu Wydawców Katolickich. To dzięki podejmowanym przez nich działaniom Targi Wydawców Katolickich stają się ważnym wydarzeniem – powiedział ksiądz arcybiskup Celestino Migliore – Nuncjusz Apostolski w Polsce podczas uroczystego otwarcia XVII Targów Wydawców Katolickich, które odbyło się dziś o godz. 12.00 w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie.

Prezentowane na Targach Wydawców Katolickich publikacje, coraz częściej zachwycają swoim wysokim poziomem edytorskim oraz piękną, przykuwającą uwagę szatą graficzną. Na uznanie zasługuje także szereg działań promujących książki katolickie i czytelnictwo, do których zaliczyć można także rozpoczynające się dzisiaj targi” - napisał w liście skierowanym na ręce organizatorów targów Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej.

 

„Cieszę się, że istnieją ludzie, którym głęboko na sercu leży przekonanie, iż książka jest światłem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia” – usłyszeliśmy z kolei z listu Bogdana Zdrojewskiego, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Podczas uroczystego otwarcia XVI Targów Wydawców Katolickich, ogłoszone zostały wyniki konkursu o Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2011 za wybitne osiągnięcia edytorskie z zakresu literatury religijnej.

Wyboru laureatów dokonała Kapituły w składzie: ks. prof. Jan Sochoń (przewodniczący), dr Tomasz Chachulski, red. Hanna Maria Giza, red. Wojciech Marczyk oraz red. Krzysztof R. Jaśkiewicz (sekretarz Kapituły). W tym roku nagrody i wyróżnienia przyznano w dziewięciu kategoriach. Ponadto przyznano nagrodę FENIKS GŁÓWNY oraz trzy nagrody FENIKS SPECJALNY.

Prezentujemy Państwu listę laureatów:

Kategoria „literacka”

Nagroda

Społeczny Instytut Wydawniczy Znak za tom poetycki Jana Polkowskiego zatytułowany:

Kolejna – już druga – książka Polkowskiego po długim poetyckim milczeniu, pełna uwielbienia dla mocy pamięci, historii, smaku przyrody. Świadomie nawiązująca do tradycji i religijnych uniesień. Widomy znak, że polska liryka nie cofa się przed wyzwaniami współ-czesności, stawia jej wymagania, gani za najmniejszy nawet rys pospolitości i moralnych dwuznaczności.

Wyróżnienia

Oficyna Wydawnicza Łośgraf

za tom poetycki Adriany Szymańskiej, zatytułowany:

To tom afirmujący życie sprzęgnięte z wiarą i poszukiwaniem dobra, dosłownie w każdej cząstce istnienia. Nazywający to, co trudne do wysłowienia w sposób przystający do rozmaitych sytuacji, jakie niesie codzienna egzystencja. Wart szerszej uwagi, także ze względu na nie stroniący od emocjonalnej ekspresji ton wypowiedzi.

Wydawnictwo PROMIC

za książkę „

Michael Zink, na co dzień profesor Katedry Literatury Średniowiecznej w paryskim Collège de France, w Kuglarzu dał dowód swego literackiego talentu i tchnął w dawne opowiadania nowego ducha, przez co zapomniane nierzadko teksty przemawiając z oddali, mówią zarazem z bardzo bliska. Słyszymy w nich nadzieje prostych ludzi, widzimy ślady nieobcych i nam grzechów, wreszcie stajemy się świadkami zwątpienia świętych, co tylko potwierdza naszą ułomność. Rozumiemy więc, że pośród codzienności wystawiającej na próbę naszą wiarę malutką należy dostrzegać zwykłe wyrazy miłości – uśmiech czy choćby gest współczucia – by te stawać się mogły lekarstwem dla duszy.

Kategoria „nauki kościelne”

Nagroda

Wydawnictwo W drodze

za publikację „

Autor mierzy się z kwestiami eschatologii, pamiętając, że rozważa je w  momencie, kiedy religia została uwikłana w nieznane dotąd aporie. Przyjmuje przyjazną dla czytelnika strategię narracyjną, wykluczając z niej problemy trudne do zrozumienia dla nie-teologa. Pyta przy tym, czy chrześcijańskie orędzie na temat wieczności jest jeszcze wiarygodne, czy wszelkiego rodzaju wyobrażenia o końcu świata, narosłe w historii kultury europejskiej, nie stanowią dzisiaj już tylko znaku przebrzmiałej wyobraźni i religijnej fantazji? Odpowiadając, przekonująco uzasadnia, że tak nie jest i że dzięki nadziei – wbrew wiedzy i poznaniu – stajemy po stronie tej religijnej „nierozsądnej ufności”.

Wyróżnienia

Oficyna Naukowa

za książkę Janusza Mariańskiego

Autor z socjologicznego punktu widzenia opisuje teraźniejsze projekty dotyczące religii. Analizuje ich ponowoczesny stan, skupia się nad tym, jak wyróżnić autentyczne zjawiska konfesyjne spośród wszystkich innych tendencji kulturowych, nie wyłączając najróżniejszych form tak zwanej postmodernistycznej duchowości. Konstatuje osłabienie tezy sekularyzacyjnej, która powoli traci swój triumfalny charakter i przypomina, że zasadniczo od samych chrześcijan będzie zależała jakość i wartość religii objawionej w życiu europejskich społeczności.

Wydawnictwo WAM

za pracę ks. Henryka Paprockiego

Za dzieło naukowo atrakcyjnie ukazujące, że liturgia pozostaje – i musi pozostawać – niezbywalnym sposobem życia ludzi wierzących, bez względu na przyjęte przez nich wyznanie. Na chrześcijańskim Wschodzie miała ona nad wyraz bogatą historię i formalne oblicze. Prawosławie żyje nią nadal. Jak ten proces przebiega, jak łączy się w nim kontemplacja, piękno i sztuka? Odpowiedzi podane w tej pracy godne są poznania i głębokiej refleksji, stanowiąc przewodnik po mapie prawosławnej wrażliwości liturgicznej.       

Kategoria „edytorstwo”

Nagroda

Wydawnictwo Bernardinum

za książkę „

Książka zadziwia artystycznym wyrazem, będąc nostalgiczną podróżą w czasy dziecięce Chopina. Jej wyjątkowy nastrój celnie oddają pełne refleksyjnej zadumy grafiki Józefa Wilkonia, przywołujące tony rzewnych chopinowskich mazurków, w których od wieków pobrzmiewa ta sama tęsknota za tym, co bezpowrotnie odchodzi.

Wyróżnienie

Wydawnictwo Arkady za album „

Album edytorsko wysmakowany, wręcz rozrzutny, w najlepszym sensie tego słowa. Pozwala niemal twarzą w twarz obcować z arcydziełami światowej sztuki nawiązującej do anielskiej ikonografii. Niedościgłe połączenie fachowości wydawniczej z wrażliwością na piękno i wizualne formy rzeczywistości.

Kategoria „książka dla dzieci”

nagroda

Instytut Wydawniczy Pax

za książkę „

Pełna mądrości opowieść o myśleniu, które nie dość, że nie boli, to sprawia, iż świat przed młodym czytelnikiem odkrywa tajemnice nierzadko głęboko skrywane przed dorosłymi. 

Wyróżnienie

Wydawnictwo Sióstr Loretanek

za książkę „

To pełna czaru opowieść o Chopinie i o miłości do muzyki. Opowiada zaś osobliwa babcia, co to nie umie ani piec, ani gotować, ale zna każdy szczegół z życia naszego wielkiego rodaka, który w sercu nosił Polskę, a talentem obejmował cały świat.

Kategoria „książka dla młodzieży”

Nagrody nie przyznano

Wyróżnienie

Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne

za książkę „

To dramatyczna opowieść o wypadkach w Columbine High School, które pod koniec ubiegłego wieku wstrząsnęły Ameryką. Jedną z dwunastu ofiar strzelaniny, którą urządzili dwaj uczniowie szkoły, była Rachel, osiemnastolatka. Jej pamiętniki i drobne zapiski przywoływane na kartach tej historii pozwalają wierzyć, że nie ma ciemności, których nie rozproszyłoby światło, ani rozpaczy, od której miłość Boga nie byłaby większa.

Kategoria „książka autora zagranicznego”

Nagroda

Wydawnictwo Fronda i Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego

za pracę „

Za wielką księgę europejskiej filozofii politycznej, będącej podstawowym kompendium wiedzy i filozoficznej bezstronności, napisanej w taki sposób, że nie tylko zapoznajemy się z historycznymi doktrynami przeszłości, ale w ich świetle lepiej i przejrzyściej dostrzegamy aporie czasów współczesnych. Walory dydaktyczne przeplatają się niej z rzadko spotykaną precyzją językową.

Wyróżnienia

Wydawnictwo Esprit za książkę Brata Morisa „

Za opis autentycznego świadectwa dochodzenia do wiary i do miłości Chrystusa. To osobista panorama fascynacji wizją życia i pracy, ukształtowaną w tradycji francuskiego neotomizmu, liturgii i zakonnego stylu poszukiwania oraz utrwalania religijnej prawdy. Autor barwnie opowiada o życiu we wspólnocie Małych Braci Jezusa, pokazując, że skromność, prostota, wrażliwość ekumeniczna są koniecznym elementem sztuki prawdziwej egzystencji, miłującej ludzi i Boga.

Wydawnictwo ProMIC za książkę „

To wstrząsające świadectwo człowieka, który przeżył wybuch bomby atomowej w Nagasaki. Nagai, z zawodu lekarz-radiolog, wiedząc, iż zostało mu ledwie kilka lat życia, pisze do swych dzieci pożegnalne listy, mając świadomość, że są one wszystkim, co wciąż może im jeszcze ofiarować. Ten duchowy testament jest dowodem niezłomności nadziei, która jak krzak dzikiej róży – poniekąd na przekór naturze i wbrew logice – wyrasta na zgliszczach obróconego w pył miasta.

Kategoria „seria wydawnicza”

nagroda

Księgarnia św. Jackaza cykl “

Specjalistyczna seria rozpraw o niezwykle doniosłym znaczeniu dla kultury religijnej w Polsce. Zbiera prace dotyczące starożytności chrześcijańskiej, ukazując splot problemów, dogmatycznych, biblijnych bądź wiążących się z rodzącymi się herezjami, wymagających rozwikłania i hermeneutycznej sprawności interpretatorów. Niezbędne narzędzie pracy we wszystkich ośrodkach naukowych, pretendujących do miana rzeczywiście zaangażowanych w rozwój wiedzy, szanujących tradycję i jej trwałe odniesienia do współczesności.

Wyróżnienia:

Wydawnictwo W drodze za serię „Alfa i Omega

Imponująca seria książek ukazujących złożone problemy chrześcijaństwa, jego doktryny, liturgicznego obyczaju, roli i miejsca we współczesnym świecie. Poznajemy dzieła najwybitniejszych teologów i znawców europejskiej myśli religijnej, nie wyłączając tłumaczeń źródłowych dzieł filozoficznych i teologicznych. Nie sposób wyobrazić sobie współczesnej, polskiej kultury bez tych fundamentalnych prac, stanowiących bazę tego, w jaki sposób przeżywamy swoją wiarę i jej głębokie zakorzenienie w dziejach chrześcijaństwa.

Wydawnictwo WAM za cykl „Źródła Myśli Teologicznej

To zbiór pod redakcją ks. Henryka Pietrasa SJ podstawowych dzieł gruntujących chrześcijańską teologię i przyjętą przez Kościół doktrynę wiary. Zawiera utwory nierozerwalnie związane z długą historią budowania i cementowania europejskiej świadomości religijnej, wykuwanej w ogniu sporów, polemik i wydarzeń o polityczno-społecznym wydźwięku. Od teologii, poprzez filozofię, prawo, aż po kwestie obyczaju i ascezy – całość to biblioteka, bez której w ogóle nie byłby możliwy rozwój polskiej myśli teologicznej, chcącej nawiązywać do światowych osiągnięć w tej dziedzinie naukowych badań.     

Kategoria „publicystyka religijna”

Nagroda

Wydawnictwo eSPe za książkę Artura Olędzkiego

Za udaną próbę ukazania osobowości księdza Jerzego Popiełuszki w perspektywie wspom-nień osób, które znalazły się w kręgu bliskiego oddziaływania żoliborskiego męczennika. Książka pozbawiona hagiograficznych dowolności, oznakowana szacunkiem i pokorą wobec Bożych tajemnic, odkrywanych w osobistym życiu ludzi i w polskiej historii. Dokumen-tująca, że śmierć księdza Popiełuszki to wynik agresji komunistycznego systemu, nienawist-nie niszczącego wszystko, co religijne i patriotyczne, zgodne z nadziejami wolnych społe-czeństw.

Wyróżnienia

Wydawnictwo W drodze za tom

Książka, jakich niewiele pojawia się w polskiej kulturze religijnej. O sprawach Boga, o Jego ziemskich tropach, o ludzkich powinowactwach z tym, co święte, mówi w sposób oryginalny i literacko zachęcający. Można się z niej uczyć szlachetnych konfesyjnych manier, to znaczy skupionej uwagi: gdzie jest troska, pokora, odwaga w miłości, tam nie ma lęku i bojaźni. Jest natomiast aura wdzięczności, nadzieja, że ufającym Bogu wszystko ostatecznie obraca się na dobro. 

Instytut Myśli Józefa Tischnera za książkę Zbigniewa StawrowskiegoSolidarność znaczy więź

Za tom żarliwej publicystyki zaangażowanej w sprawy polskiego ruchu solidarnościowego oraz dzieło Józefa Tischnera i papieża Jana Pawła II. Łączą się w niej w jedną całość stylistyczna maestria z polityczną odwagą, więź etyczna wyrażona poprzez pamięć, wdzięczność i zobowiązanie, z przekonaniem, że świadectwo Chrystusowej prawdzie pozostaje dobrem, w świetle którego ludzkie życie nabiera ostatecznego blasku.

Kategoria „multimedialna”

Nagroda

Wydawnictwo Święty Wojciech za projekt multimedialny „Lekcje religii

uzasadnienie

To projekt katechetyczny, który ukazuje wieloaspektowy – zauważył to kard. Kazimierz Nycz – „fenomen rzeczywistości życia duchowego we współczesnym świecie”. Jednocześnie nowocześnie i z rozmachem, przygotowując pokolenie wierne nauce Kościoła, otwiera je na dialog z kulturą współczesną i wyznawcami innych religii.

Wyróżnienia

Wydawnictwo WAM za multimedium „

Znakomite wprowadzenie w świat alfabetu i prawdziwych sekretów, które kryją się za literami ułożonymi często w osobliwym porządku. Dzieci dostając to, co lubią: wierszyki, gry czy choćby rebusy, uczą się poprawnej ortografii, ale i czytania, dodatkowo zaś poznają zabytki pełnego tajemnic Krakowa.

Edycja Św. Pawła za publikację „

Otóż, jak przekonują Pimpi i Pampi, dwie ciekawskie myszki znane najmłodszym z programu „Ziarno”, w Dobrej Księdze stojącej na półce ukryły się niezwykłe wprost historie. Od ich słuchania można nawet z wrażenia zaniemówić. I to dosłownie, bo Dobra Księga wciąga w najpiękniejszy świat, o którym dorosły każdy marzy już od dziecka.

FENIKS GŁÓWNY

Dla siostry Zofii Józefy Zdybickiej USJK

Za stworzenie i rozpropagowanie w świecie klasycznej szkoły filozofii religii, niecodzienne zespolenie daru powołania zakonnego z powołaniem uczonego-filozofa, otwartego na chrześcijański wymiar ludzkiej egzystencji; twórcze zaangażowanie w pracach Pryma-sowskiej Rady Społecznej i całego Kościoła w Polsce. Dzieła ściśle naukowe oraz aktywność wychowawcza Siostry Profesor, jak też wierność słowu Chrystusa, wyznaczają obecnie rozpoznawalny styl myślenia oraz społecznego zachowania się, jawnie naśladowany przez rzesze studentów, wychowanków i admiratorów realistycznej wizji filozofii i kultury. 

  

FENIKS SPECJALNY

Dla siostry Małgorzaty Borkowskiej OSB

Za wybitne dokonania w dziedzinie źródłowych badań nad życiem monastycznym w kulturze chrześcijańskiej, jak też w historii religijności w Polsce i w literaturze staropolskiej. Doskonałość pisarska i translatorska oraz talent literacki sprawiły, że wkład tej mniszki benedyktyńskiej w rozwój nauki i kultury chrześcijańskiej jest nadzwyczaj pionierski. Dzięki jej wysiłkom rola kobiety-zakonnicy w życiu Kościoła powoli odzyskuje właściwe jej miejsce i zdaje się być obdarzana coraz bardziej zauważalnym, zbiorowym szacunkiem. 

FENIKS SPECJALNY

Dla Wydawnictwa M za „Dzieła zebrane Jana Pawła II”

„Dzieła zebrane Jana Pawła II” to nie tylko wydawniczy hołd złożony wielkiemu Polakowi, ale przede wszystkim uderzenie w naszą religijną świadomość, byśmy sycąc się skarbem chrześcijańskiej mądrości, potrafili dostosowywać do niej swe osobiste i społeczne życie. Dzięki tej edycji możemy wreszcie wyrazić swą miłość i duchowe przywiązanie do Ojca Świętego także w prywatnej medytacji, zyskując głębokie przekonanie o ścisłej i nierozerwalnej jedności papieskiego duszpasterstwa z aktywnością teologiczną, wrażliwą na Tradycję oraz otwartą na zasadnicze – często wymagające zdecydowanych korekt – rysy współczesnego świata. Honorujemy to szczególne powinowactwo z najwyższym szacunkiem i narodową wdzięcznością.   

FENIKS SPECJALNY

Dla Wydawnictwa Biały Kruk za „Dzieje Wielkiego Pontyfikatu Jana Pawła II”

Godna podkreślenia dokumentacja – rok po roku – całego pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Jej zasadniczym walorem jest harmonijne połączenie fotogramów przedstawiających poszczególne wydarzenia, związane z duszpasterską aktywnością Papieża, z fragmentami Jego pism, mniej lub bardziej oficjalnych wystąpień i refleksji. To dzieło odpowiadające duchowi współczesności, który najczęściej w języku obrazu, medialnego skrótu, opisuje to, co rzeczywiście ważne i wymagające historycznego utrwalenia.

  

Wszystkie informacje na temat XVII Targów Wydawców Katolickich dostępne są pod adresem www.swk.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

XVII Targi Wydawców Katolickich trwają
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.