Zaapelowali do polityków o szanowanie rodziny

Zaapelowali do polityków o szanowanie rodziny
(fot. More Good Foundation / Foter / Creative Commons Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0))
6 lat temu
KAI / mm

Podczas Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia jej członkowie wystosowali przesłanie, w którym wyrazili jasne stanowisko wobec działań Komisji Europejskiej oraz polskiego rządu, wzywając zarówno polityków jak i obywateli do poszanowania człowieka, jego prawa do życia i wychowania w rodzinie.

Odbywający się w sobotę 7 czerwca zjazd PFROŻ rozpoczął się Mszą świętą pod przewodnictwem ks. Przemysława Drąga, Krajowego Duszpasterza Rodzin, który przypomniał, że praca obrońcy życia powinna opierać się na modlitwie i służbie.

Honorowymi gośćmi byli Anna Andrzejewska - pełnomocnik ministra sprawiedliwości ds. konstytucyjnych praw rodziny oraz Marek Jurek - poseł Parlamentu Europejskiego. Wskazali oni obszary swoich działań, w których mogą ściśle współpracować z Federacją.

Następnie uczestnicy wysłuchali ciekawych wykładów - m.in. prof. dr hab. Józefy Hrynkiewicz na temat gender jako ideologii promowanej przez Konwencję Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet oraz Bertranda Bischa, który pokazał jak Konwencja wpływa na prawo we Francji i jakie są jej skutki dla obywateli.

W drugiej części Zjazdu powołano nowe władze Federacji. Prezesem został dr Paweł Wosicki, który kieruje nią od powstania PFROŻ w 1992 r. Członkam Zarządu zostali: Antoni Zięba (wiceprezes), Antoni Szymański (wiceprezes), Anna Dyndul (sekretarz) oraz Hanna Wujkowska, Jakub Bałtroszewicz, Lech Łuczyński, Paweł Majewicz, ks. Stanisław Kaniewski, ks. Ryszard Halwa, Lidia Klempis, Teresa Kapela, Piotr Zajkowski, Ewa Kowalewska, Aleksandra Gil i Urszula Wosicka.

Członkowie Zjazdu wystosowali też przesłanie, w którym ustosunkowali się do bieżących spraw związanych z obroną życia i rodziny. Wyrazili jasne stanowisko wobec działań Komisji Europejskiej i Rządu RP, wzywając zarówno polityków jak i obywateli do poszanowania człowieka, jego prawa do życia i wychowania w rodzinie.

Poniżej pełny tekst przesłania po Zjeździe PFROŻ:

PRZESŁANIE UCZESTNIKÓW ZJAZDU POLSKIEJ FEDERACJI RUCHÓW OBRONY ŻYCIA
Warszawa 7 czerwca 2014

Jako przedstawiciele 86 organizacji, zrzeszonych w Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia, wyrażamy radość z faktu, że coraz więcej osób angażuje się na rzecz poszanowania ludzkiego życia przed narodzeniem. Cieszymy się, że coraz liczniejsze środowiska dostrzegają znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa. Mając na uwadze poszanowanie podstawowego prawa człowieka do życia i potrzebę wzmocnienia polskich rodzin, apelujemy:

- do Parlamentarzystów o nieratyfikowanie Konwencji Rady Europy o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet, która w istocie jest próbą przeorganizowania społeczeństwa według założeń ideologii gender poprzez marginalizację małżeństwa, rodziny i tradycji;

- do nowo wybranych posłów do Parlamentu Europejskiego o odważne upominanie się o prawo do życia i prawa rodzin na forum europejskim, w tym o podjęcie odrzuconej przez Komisję Europejską Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej "Jeden z Nas";

- do Rządu RP o gwarancje dla konstytucyjnych zasad wolności sumienia i wyznania w kontekście nagonki na pracowników służby zdrowia, sygnatariuszy Deklaracji Wiary zgodnej przecież z Kodeksem Etyki Lekarskiej i polskim prawem.

Oczekujemy gwarancji prawa do życia dla dzieci, u których wykryto choroby prenatalne, zaprzestania promocji i stosowania metod sztucznej prokreacji "in vitro", w czasie której giną tysiące istot ludzkich oraz zastąpienia jej metodą naprotechnologii, która etycznie i skutecznie radzi sobie z problemem bezpłodności.

Apelujemy do wszystkich polityków o jak najszybsze przygotowanie programu polityki rodzinnej państwa i jednoznacznych działań na rzecz wzmocnienia polskich rodzin. Podjęte dotąd działania, takie jak wydłużenie urlopów macierzyńskich czy zapowiedź wprowadzenia Karty Dużej Rodziny, są istotne, a jednak nieadekwatne do potrzeb.

Nasz sprzeciw budzi atakowanie zajęć przygotowania do życia w rodzinie w szkołach (edukacja seksualna typu A) i próba wprowadzenia w to miejsce, deprawującej edukacji seksualnej typu B, która nie uwzględnia kontekstu małżeństwa i rodziny.

Zwracamy się do wszystkich o budowanie społeczeństwa opartego na trwałych wartościach, chroniącego ludzkie życie od jego poczęcia do naturalnej śmierci, szanującego małżeństwo jako fundament rodziny oraz pozytywną tradycję.

Zaangażowania każdego człowieka w te zadania nic nie jest w stanie zastąpić, dlatego zwracamy się do wszystkich o włączenie się w promocję życia i rodziny.

W imieniu uczestników Zjazdu

dr Paweł Wosicki - prezes
dr inż. Antoni Zięba - wiceprezes
Antoni Szymański - wiceprezes
Anna Dyndul - sekretarz

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zaapelowali do polityków o szanowanie rodziny
Komentarze (0)

Skomentuj artykuł

Zaapelowali do polityków o szanowanie rodziny
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.