Złoty medal Senatu dla Caritas Polska

Złoty medal Senatu dla Caritas Polska
KAI / wm

Dyrektor Caritas Polska ks. Marian Subocz odebrał dziś złoty medal Senatu RP, przyznawany najbardziej zasłużonym osobom i organizacjom społecznym. – Pokazujecie najpiękniejszą twarz Kościoła – powiedział przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej sen. Mieczysław Augustyn, wręczając mu odznaczenie. Swoje wystąpienie podczas konferencji miał też minister Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- 20 lat Caritas Polska to czas, za który należy dziękować, za to że odrodziła się Caritas – mówił ks. dr Subocz. Dyrektor kościelnej organizacji charytatywnej podziękował też za współpracę z ministerstwem pracy i polityki społecznej, która układa się w jego ocenie – dobrze.

DEON.PL POLECA
Medal wręczono podczas odbywającej się w Senacie RP konferencji naukowej pt. „Skazani na ubóstwo!?” współorganizowanej przez Caritas Polska i KUL.

Skazanie na ubóstwo jest realnym zagrożeniem – stwierdził minister Jarosław Duda, sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podczas konferencji. Największa, kościelna organizacja charytatywna obchodzi 20-lecie swojego odrodzenia.

DEON.PL POLECA

- Nie uważamy, że jest dobrze, sytuacja – szczególnie dzieci i osób starszych - jest trudna – mówił minister Duda. Jego zdaniem, struktury państwa wraz z Caritas Polska i innymi organizacjami pozarządowymi muszą zapobiegać negatywnym skutkom wykluczenia, spychania ubogich na margines życia społecznego.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poinformował, że państwo polskie na różnorodne świadczenia z zakresu pomocy społecznej przeznacza rocznie 13 miliardów złotych. Ich efektywność – jak przyznał – jest nikła, bo gdyby była zadowalająca to zmniejszałaby się skala ubóstwa, a tak się nie dzieje. Funkcjonuje też przekonanie, że środki te są marnotrawione, trafiają nie do tych, do którzy powinny – dodał.

W ocenie ministra Dudy, obowiązujący w Polsce system pomocy społecznej był dobry na lata przełomu, ale obecnie jest już niewystarczający, dlatego należałoby rozpocząć debatę na temat jego zmiany. Zaapelował do Caritas Polska o zaangażowanie się w prace zespołu eksperckiego do opracowania nowej ustawy i nadsyłania rekomendacji do nowego prawa.

Zapewnił też, że państwo polskie chce prowadzić politykę, której celem będzie m.in. aktywizowanie i przywracanie osób ubogich na rynek pracy. Wymienił także aktualnie realizowane przez ministerstwo programy pomocowe.

Sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odniósł się także do budżetu państwa na rok 2011 r. - Świadczenia rodzinne i z pomocy społecznej pozostaną na poziomie niezmienionym, co nie znaczy, że to optymistycznie nastraja – mówił min. Duda. Ubolewał nad tym, że od 2006 r. nie zostało podwyższone tzw. kryterium dochodowe, według którego wylicza się świadczenia pomocowe. Jest ono niższe od tzw. minimum biologicznego.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

Złoty medal Senatu dla Caritas Polska
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.