Połączenie tradycji z nowoczesnością

Połączenie tradycji z nowoczesnością
(fot. Daniel Wojda SJ)
Logo źródła: Jezuici Ks. dr Dariusz Dańkowski SJ/ KK

Różnorodność oferowanych dziś kierunków studiów może przyprawić młodego człowieka o zawrót głowy. Nie oznacza to jednak, że najstarsza akademicka dyscyplina straciła swą aktualność.

Właśnie filozofia, jak żadna inna nauka, wykształca zdolność krytycznego myślenia, logicznego wnioskowania czy lepszego rozumienia dziejów naszej cywilizacji. Nauka ta doskonale nadaje się na drugi kierunek studiów uzupełniając zdobytą już wiedzę - zwłaszcza humanistyczną i społeczną. Filozofia pomaga uporządkować myślenie, umieścić dane zagadnienie w szerszym kontekście cywilizacyjnym, kulturowym czy naukowym. Dla osób, które planują zaangażować się w działalność społeczną, w służbę publiczną bądź pedagogiczną filozofia jest doskonałym narzędziem pomagającym:

- poprawić kontakt z otoczeniem,

- poprawić sposób komunikowania się,

DEON.PL POLECA


- wykształcić umiejętność debaty publicznej,

- zdobyć umiejętność odpowiedzialnego zabierania głosu w rozmaitych sprawach - zarówno w formie ustnej jak i pisemnej.

Filozofia to coś więcej niż mądrość - to nauka odpowiedzialności za słowo - nauka porządnego myślenia. Pozwala ona odnaleźć młodemu człowiekowi drogę do zrozumienia fragmentaryzacji dzisiejszej kultury. Między innymi dlatego, warto podumać nad wyborem tego właśnie kierunku studiów.

Na Akademii Ignatianum w Krakowie oferujemy solidny program filozofii na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim, wspierani przez profesjonalne grono wykładowców. Studenci mogą zapisać się np. na seminarium metafizyczne prowadzone przez prof. zw. dr. hab. Władysława Stróżewskiego - Kierownika Katedry Metafizyki i Filozofii Przyrody - jednego z najwybitniejszych filozofów w naszym kraju. Jako uczelnia położona w centrum Krakowa, Ignatianum doskonale nadaje się do realizacji różnych programów łączonych. Starodruki wielowiekowej Biblioteki Księży Jezuitów od lat przyciągają badaczy z całego świata. Ponadto, jako Jezuici, wpisujemy się w ponad 450-letnią tradycję edukacji naszego zakonu i staramy się łączyć tradycję z nowoczesnością. Korzystamy z dorobku pedagogiki Ignacjańskiej, z jezuickiego zaangażowania na rzecz promowania sprawiedliwości społecznej, dialogu ekumenicznego, międzyreligijnego i międzykulturowego, ale też rozbudowujemy nasz program w kierunku pogłębienia refleksji w dziedzinie zarządzania, coaching’u, komunikacji społecznej i mass mediów oraz różnych specjalistycznych zagadnień z etyki szczegółowej.

Świadczą o tym nasze specjalizacje:

Filozofia klasyczna i współczesna

Ta specjalizacja dowartościowuje historię myśli filozoficznej oraz tradycyjne działy filozofii - takie jak metafizyka, epistemologia, antropologia filozoficzna, etyka, filozofia Boga, filozofia religii i dialogu międzyreligijnego, filozofia polityczna, filozofia przyrody. Student otrzymuje solidne wprowadzenie w metodę czytania i interpretowania tekstów filozoficznych, w problematyzowanie kwestii bytu i istnienia, jednostki ludzkiej i jej twórczości, społeczeństwa i przyrody. Zaletą tej specjalizacji jest duży wybór potencjalnych obszarów zainteresowań. Badaniom filozofii klasycznej towarzyszy coś, co jest już dziś rzadkim luksusem - cztery semestry języka łacińskiego!

Dwie pozostałe specjalizacje, oprócz wyżej wymienionych efektów kształcenia, wzbogacają studenta o następujące dodatkowe sprawności:

Etyka i coaching - wprowadza studenta w sprawności, które ukierunkowane są na zarządzanie różnymi typami organizacji, indywidualny i społeczny rozwój osoby, przygotowywanie kodeksów etycznych, doradztwo etyczne, trening i konsultowanie umiejętności zarządzania, liderowania oraz przygotowywania programów organizacyjnych. Główne przesłanie całego bloku przedmiotów - coaching potrzebuje etyki i od samego początku musi być budowany na wyrazistych wartościach.

Oferowane przedmioty specjalistyczne:

 • Wprowadzenie do etyk zawodowych,
 • Podstawy coachingu i kompetencje coacha
 • Kodeks etyczny coacha,
 • Narzędzia coachingowe - I,
 • Narzędzia coachingowe - II,
 • Filozoficzne i psychologiczne podstawy rozwoju osoby,
 • Jezuicki model przywództwa,
 • Dylematy moralne - debaty oksfordzkie,
 • Warsztaty coachingowe.

Filozofia nowych mediów - wprowadza studenta w sprawności, które wiążą się z konceptualną i strategiczną pracą przy wykorzystaniu nowych mediów - portale społecznościowe, uczenie na odległość, reklama w nowych mediach, komunikowanie w sieci oraz techniczne zaplecze w mediach, firmy internetowe, projektowanie interakcji. Oferowana gama przedmiotów ułatwia zrozumienie społeczeństwa sieci i jego wewnętrznych problemów. Główne przesłanie tej specjalizacji - uniwersalne idee, wartości i zasady filozoficzne, gdy pojawiają się w sieci, wymagają odczytania na nowo, wymagają specyficznego języka, wymagają też filozoficznego uporządkowania.

Oferowane przedmioty specjalistyczne:

 • Filozofia sieci I,
 • Filozofia sieci II,
 • Systemy medialne świata,
 • Psychologiczne podstawy komunikacji,
 • Język nowych mediów,
 • Net neutrality,
 • Filozofia umysłu w sieci,
 • Etyka informacji.

Zapraszamy wszystkich młodych ludzi zainteresowanych filozofowaniem dziś - łączeniem klasycznej myśli filozoficznej ze współczesnym kontekstem kulturowym i zagadnieniami nauk szczegółowych!

Ks. dr Dariusz Dańkowski SJ
Dyrektor Instytutu Filozofii, na Akademii Ignatianum

---
Szczegóły na temat rekrutacji dostępne są [TUTAJ].
Strona Wydziału Filozoficznego: [TUTAJ].
Strona Akademii Ignatianum na Facebook-u: [TUTAJ].

Akademia Ignatianum w Krakowie
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
Telefon: +48 12 39 99 500, +48 12 39 99 520

Więcej informacji dostępne na www.jezuici.pl.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Połączenie tradycji z nowoczesnością
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.