10 mln zł z ochrony środowiska dla powodzian

10 mln zł z ochrony środowiska dla powodzian
10 mln zł z ochrony środowiska dla powodzian (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
PAP / ad

Do tej pory Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na pomoc związaną z powodzią przeznaczył 10 mln zł - poinformował PAP rzecznik funduszu Witold Maziarz. W zależności od wielkości szkód, wsparcie finansowe może wzrosnąć - zaznaczył rzecznik.

Środki Funduszu rozdysponowane w związku z powodzią trafią w pierwszej kolejności na wsparcie akcji ratowniczych - podkreślił Maziarz. Rada Nadzorcza Funduszu we wtorek zajmie się wnioskiem o 5 mln zł dofinansowania sprzętu ratowniczego dla Ochotniczych Straży Pożarnych - poinformował. Fundusz planuje w tym roku przeznaczyć łącznie 16 mln zł na zakup sprzętu niezbędnego służbom ratowniczym, biorącym udział w ratowaniu powodzian.

Po ustąpieniu wody z zalanych terenów pieniądze z Funduszu będą szły na odbudowę infrastruktury chroniącej środowisko - urządzeń hydrotechnicznych oraz remonty uszkodzonych przez powódź oczyszczalni ścieków, zalanych kotłowni czy uszkodzonych sieci kanalizacyjnych - wyjaśnił.

"Narodowy Fundusz już dzisiaj jest gotowy do wsparcia finansowego przedsięwzięć mogących pomóc mieszkańcom zalanych i podtopionych regionów w szybszym powrocie do normalnej egzystencji" - zapewnił rzecznik. Podkreślił, że Funduszowi zależy na tym, by pomoc była skuteczna, dlatego będzie współpracował z administracją lokalną województw dotkniętych powodzią.

DEON.PL POLECA

"Ostateczny zakres pomocy będzie uzależniony od skali zniszczeń" - dodał. Przypomniał, że minister środowiska już publicznie deklarował taką pomoc.

Maziarz podkreślił, że oprócz wydawania własnych środków, Fundusz koordynuje wydawanie pieniędzy z unijnego programu Infrastruktura i Środowisko. Na ten rok zaplanowano podpisanie kilkunastu kolejnych umów na inwestycje wspierające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, odbudowę obiektów hydrotechnicznych, modernizację wałów przeciwpowodziowych, polderów oraz poprawę bezpieczeństwa powodziowego na Żuławach, Dolnym Śląsku, w dolinie Wisły na Podkarpaciu i w Świętokrzyskiem oraz modernizację zapory we Włocławku.

Przez ostatnie trzy lata NFOŚiGW wsparł ponad 120 mln zł Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. Jeszcze w tym roku ma ona otrzymać 91 mln zł. Fundusz pomaga też regionom, które zostały dotknięte powodzią w ubiegłym roku. Na ten cel zaplanowano 21 mln zł.

Podczas 2 wielkich powodzi (1997 i w 2001 r.) na pomoc powodzianom NFOŚiGW wydał łącznie ponad 320 mln zł. Pieniądze przeznaczono zarówno na usuwanie skutków powodzi, jak i na przedsięwzięcia zapobiegające powodziom w przyszłości.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Tematy w artykule

Skomentuj artykuł

10 mln zł z ochrony środowiska dla powodzian
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.