Jakie będą koszty ratyfikacji paktu fiskalnego?

Jakie będą koszty ratyfikacji paktu fiskalnego?
(fot. PAP/Jacek Turczyk )
PAP / slo

Komisje senackie rekomendują Senatowi przyjęcie ustawy upoważniającej prezydenta do ratyfikacji paktu fiskalnego. Senatorowie opozycji chcą odrzucenia ustawy. Pakt zwiększa dyscyplinę w finansach publicznych, głównie państw strefy euro.

W czwartek rano senackie komisje: budżetu i finansów publicznych, ds. Unii Europejskiej oraz spraw zagranicznych debatowały nad wspólnym posiedzeniu nad ustawą o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej, czyli tzw. paktu fiskalnego.

Wiceminister spraw zagranicznych Maciej Szpunar podkreślał, że państwa należące do strefy euro są związane całością paktu fiskalnego, łącznie ze zobowiązaniami; natomiast w odniesieniu do państw, które nie uczestniczą w strefie euro, w tym Polski, zasada jest taka, że nie obejmują ich zobowiązania. - Jedyne co nas dotyczy, to udział w szczytach strefy euro i współpraca parlamentarna - powiedział.

Jak tłumaczył, celem przyjęcia paktu fiskalnego było przede wszystkim wzmocnienie dyscypliny budżetowej państw. Zaznaczył też, że Polska ma zapisane w konstytucji mechanizmy, o jakich mówi pakt fiskalny. - Można założyć, że jeśli wszystkie państwa strefy euro miałyby chociażby takie mechanizmy jak Polska w zakresie długu publicznego, to do kryzysu by nie doszło lub miałby on zupełnie inny przebieg - podkreślił.

Dodał, że w sytuacji, kiedy kształtuje się architektura instytucjonalna strefy euro, Polska nie może sobie pozwolić na to, aby całkowicie od tych procesów się odwrócić. - Stoimy obecnie przed wyborem, albo utrzymamy wpływ na kształt Unii Gospodarczej i Walutowej, albo utracimy ten wpływ na rzecz państw, które są zainteresowane dalszym rozwojem tej Unii. (...) Naszym suwerennym wyborem jest, czy chcemy dzisiaj współtworzyć kształt Unii, czy uważamy, że inni zrobią za nas to lepiej - podkreślił.

Szpunar tłumaczył też konsekwencje braku ratyfikacji paktu. - W sferze prawnej zostalibyśmy formalnie pozbawieni możliwości uczestniczenia w szczytach strefy euro i współpracy parlamentarnej. W sferze politycznej Polska okazałaby nie tylko obojętność wobec działań mających na celu przezwyciężenie kryzysu w strefie euro, lecz także brak zainteresowania pogłębianiem współpracy i zachowaniem integralności Unii Europejskiej jako całości. Tylko będąc stroną paktu fiskalnego, mamy pewność, że traktat ten nie będzie zmieniany w kierunku, który zagrażałby integralności Unii - podkreślił.

Senator Henryk Cioch (PiS) zwracał uwagę, że obecne wypowiedzi wiceministra dotyczące paktu odbiegały od tych, jakie padły z jego ust podczas obrad senackich komisji w styczniu 2012 r.

Do wypowiedzi Ciocha odniósł się senator Włodzimierz Cimoszewicz, który podkreślił, że w styczniu 2012 r. nie znaliśmy faktycznych zapisów paktu. - Nie zebraliśmy się tu, aby dokonywać egzegezy wypowiedzi ministra Szpunara sprzed roku i dzisiaj. Spotkaliśmy się w konkretnej sprawie. Dziś mamy przed sobą konkretny tekst traktatu z konkretnym zakresem naszych zobowiązań, a nie jakimś hipotetycznym, wyobrażanym sobie może rok temu czy jeszcze wcześniej - powiedział Cimoszewicz.

Z kolei senator Maciej Klima (SP) pytał m.in. jakie będą koszty finansowe ratyfikacji oraz czy po niej będą konieczne zmiany w polskim prawie.

Szpunar odpowiedział, że obecnie ratyfikacja nie pociąga za sobą jakichkolwiek kosztów. "Ewentualnie podróży szefa rządu na szczyt państw strefy euro" - dodał. Zaznaczył, że jeśli chodzi o zmiany w ustawodawstwie, to wymagana będzie zmiana ustawy o finansach publicznych, ale nie konstytucji.

Senator Grzegorz Bierecki (PiS) pytał natomiast o tryb procedowania nad ratyfikacją. Zwracał uwagę, że Senat zajmuje się paktem już dzień po przyjęciu ustawy ratyfikacyjnej przez Sejm. "Dlaczego w takim pośpiechu Senat zajmuje się tą ratyfikacją? Ten projekt nie jest oznaczony jako pilny" - powiedział i złożył wniosek o odrzucenie ustawy o ratyfikacji.

Podczas głosowania połączonych komisji wniosek ten nie znalazł jednak uznania większości senatorów. Bierecki zaznaczył, że złoży w tej sprawie wniosek mniejszości, który będzie rozpatrywany podczas obrad plenarnych Senatu.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Jakie będą koszty ratyfikacji paktu fiskalnego?
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.