Zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji

Zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji
(fot. khrawlings / flickr.com / CC BY 2.0)
PAP / mh

Zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji wynoszą 665-680 bln metrów sześciennych, z czego tylko 3 proc., tj. 5-20 bln metrów sześc., przypada na gaz łupkowy - szacuje Gazprom.

Według Wiktora Skorobogatowa, dyrektora należącego do Gazpromu ośrodka analitycznego Zasoby Gazu, przemysłowa eksploatacja złóż gazu łupkowego w Federacji Rosyjskiej rozpocznie się nie wcześniej niż w latach 2025-30.
Pod tym względem Rosja znacznie ustąpi USA, gdzie już w najlepsze trwa "rewolucja łupkowa", a także Chinom, które aktywnie przygotowują się do wydobycia gazu z łupków.
Z łącznych zasobów gazu niekowencjonalnego w FR około 75 proc. przypada na surowiec występujący w postaci hydratów, około 15 proc. - na gaz w złożach o niskiej przepuszczalności i 7 proc. - na metan w pokładach węgla.
Zdaniem Skorobogatowa wydobycie metanu z pokładów węglowych na skalę przemysłową może ruszyć w FR po 2020 roku. Gazprom prowadzi już doświadczalne wydobycie takiego gazu w kilku miejscach, w tym w Kuźnieckim Zagłebiu Węglowym (Kuzbasie) na Syberii.
Analityk Gazpromu ocenia, że zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji są 2,5-krotnie większe niż gazu tradycyjnego. W pozyskiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych przodują Stany Zjednoczone, gdzie ponad 50 proc. wydobycia gazu przypada właśnie na tego rodzaju złoża.
Ministerstwo Energetyki FR poinformowało niedawno, że chce zaproponować rządowi rozpoczęcie przygotowań do wydobycia ropy i gazu z łupków. Resort energetyki oświadczył, że choć na razie nie ma konieczności pozyskiwania paliwa z łupków, to Rosja powinna być przygotowana do takich projektów. Resortowi specjaliści uważają, że Rosja musi posiadać takie technologie, które w USA doprowadziły do "rewolucji łupkowej".
Sam Gazprom do wydobycia gazu z łupków w Rosji podchodzi z rezerwą. W październiku ubiegłego roku Rada Dyrektorów rosyjskiego koncernu oceniła, że na obecnym etapie wydobycie gazu łupkowego w FR jest niecelowe, gdyż Gazprom dysponuje wielkimi zasobami gazu tradycyjnego.
Rada Dyrektorów podkreśliła wtedy, że koszty eksploatacji tradycyjnych złóż gazowych są znacznie niższe od prognozowanych wydatków na wydobycie surowca z łupków. Oceniła też, że wydobycie gazu łupkowego niesie ze sobą znaczne ryzyko ekologiczne.
Nieco inne zdanie o perspektywach wydobycia gazu łupkowego ma prezydent Rosji Władimir Putin, który także w październiku zeszłego roku polecił Ministerstwu Energetyki FR skorygowanie planów rozwoju rosyjskiej branży gazowej na okres do 2030 roku z uwzględnieniem dokonującej się w świecie "rewolucji łupkowej", a samemu Gazpromowi - ponowne przeanalizowanie polityki eksportowej.
Gaz łupkowy wydobywa się metodą szczelinowania hydraulicznego. Polega ona na wpompowywaniu pod ziemię mieszanki wody, piasku i chemikaliów, która powodując pęknięcia w skałach wypycha gaz do góry.
Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Zasoby gazu niekowencjonalnego w Rosji
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.