KAI / pk
W Kijowie dziś, 28 czerwca trwają obchody Dnia Chrztu Rusi Kijowskiej i Dnia św. Księcia Włodzimierza. O godz. 9 czasu miejscowego rozpoczęło się nabożeństwo dziękczynno-wspomnieniowe, sprawowane przez Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego UKP), a w godzinę później, w innym miejscu, podobne uroczystości rozpoczął Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). W tym roku po raz pierwszy od 6 lat nie bierze w nich udziału patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl, bowiem sprzeciw wobec jego obecności wyraziły władze Ukrainy.
W Kijowie dziś, 28 czerwca trwają obchody Dnia Chrztu Rusi Kijowskiej i Dnia św. Księcia Włodzimierza. O godz. 9 czasu miejscowego rozpoczęło się nabożeństwo dziękczynno-wspomnieniowe, sprawowane przez Ukraiński Kościół Prawosławny (Patriarchatu Moskiewskiego UKP), a w godzinę później, w innym miejscu, podobne uroczystości rozpoczął Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK). W tym roku po raz pierwszy od 6 lat nie bierze w nich udziału patriarcha moskiewski i całej Rusi Cyryl, bowiem sprzeciw wobec jego obecności wyraziły władze Ukrainy.
KAI / slo
Pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego Cyryla odprawiono dzisiaj w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie Świętą Liturgię z okazji 1023. rocznicy chrztu Rusi. Rocznicę tę obchodziły także dwa inne Kościoły prawosławne na Ukrainie: Patriarchatu Kijowskiego i autokefaliczny.
Pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego Cyryla odprawiono dzisiaj w Ławrze Pieczerskiej w Kijowie Świętą Liturgię z okazji 1023. rocznicy chrztu Rusi. Rocznicę tę obchodziły także dwa inne Kościoły prawosławne na Ukrainie: Patriarchatu Kijowskiego i autokefaliczny.