Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?
Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?