Księża, będący przyjaciółmi Ojca Świętego, piętnuje wykorzystywanie Ojca Świętego.
Księża, będący przyjaciółmi Ojca Świętego, piętnuje wykorzystywanie Ojca Świętego.