1 tydzień temu
dr Andrzej Sionek
Gdy profetyczna aktywność ks. Blachnickiego zetknęła się z rzeczywistością polskiej parafii, okazało się, że ta ostatnia nie jest gotowa na przyjęcie wsparcia ze strony animatorów Ruchu.
Gdy profetyczna aktywność ks. Blachnickiego zetknęła się z rzeczywistością polskiej parafii, okazało się, że ta ostatnia nie jest gotowa na przyjęcie wsparcia ze strony animatorów Ruchu.
Agata Adaszyńska-Blacha
O szansach, jakie daje różnorodność, o tym, co to znaczy głosić Ewangelię całemu światu jak i o samym doświadczeniu Ewangelii - rozmowa z dr Andrzejem Sionkiem oraz z bp. Grzegorzem Rysiem.
O szansach, jakie daje różnorodność, o tym, co to znaczy głosić Ewangelię całemu światu jak i o samym doświadczeniu Ewangelii - rozmowa z dr Andrzejem Sionkiem oraz z bp. Grzegorzem Rysiem.