KAI / kk
Zdaniem dziennikarza, który zapoznał się z projektem dokumentu, przewiduje on bezprecedensową w epoce nowożytnej konsolidację władzy w Rzymie.
Zdaniem dziennikarza, który zapoznał się z projektem dokumentu, przewiduje on bezprecedensową w epoce nowożytnej konsolidację władzy w Rzymie.
KAI / kk
W Watykanie odbyło się międzydykasterialne zebranie nt. walki z wykorzystywaniem małoletnich. Był to pierwszy konkretny efekt zakończonego dzień wcześniej spotkania nt. ochrony małoletnich w Kościele - oświadczył dyrektor ad interim Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisotti.
W Watykanie odbyło się międzydykasterialne zebranie nt. walki z wykorzystywaniem małoletnich. Był to pierwszy konkretny efekt zakończonego dzień wcześniej spotkania nt. ochrony małoletnich w Kościele - oświadczył dyrektor ad interim Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej Alessandro Gisotti.
KAI / kk
Ojciec Święty troszczy się nie tylko o kwestie sprawiedliwości względem personelu, ale także o objęcie go właściwą opieką duszpasterską i wsparciem także w obliczu trudności rodzinnych.
Ojciec Święty troszczy się nie tylko o kwestie sprawiedliwości względem personelu, ale także o objęcie go właściwą opieką duszpasterską i wsparciem także w obliczu trudności rodzinnych.
KAI / sz
Jakich kapłanów potrzebuje Kościół? Temu tematowi było poświęcone niedawne spotkanie Franciszka.
Jakich kapłanów potrzebuje Kościół? Temu tematowi było poświęcone niedawne spotkanie Franciszka.
KAI / ml
Od godz. 9.30 odbywa się w Watykanie spotkanie Ojca Świętego z szefami dykasterii.
Od godz. 9.30 odbywa się w Watykanie spotkanie Ojca Świętego z szefami dykasterii.
KAI / ptt
Utworzenie trzech nowych wielkich dykasterii, łączących różne dotychczasowe instytucje w kontekście toczących się w tych dniach obrad Rady Kardynałów (K-9) przewiduje włoski watykanista Salvatore Izzo. Jak wiadomo, celem Rady jest rewizja konstytucji "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej i spowodowanie, aby struktury watykańskie były bardziej skuteczne i przejrzyste.
Utworzenie trzech nowych wielkich dykasterii, łączących różne dotychczasowe instytucje w kontekście toczących się w tych dniach obrad Rady Kardynałów (K-9) przewiduje włoski watykanista Salvatore Izzo. Jak wiadomo, celem Rady jest rewizja konstytucji "Pastor Bonus" o Kurii Rzymskiej i spowodowanie, aby struktury watykańskie były bardziej skuteczne i przejrzyste.
KAI / mg
Ojciec Święty składa dziś wizytę w kilku dykasteriach - podaje portal "Il Sismografo". Wszystkie one znajdują się na placu Piusa XII 3, tuż przy placu św. Piotra.
Ojciec Święty składa dziś wizytę w kilku dykasteriach - podaje portal "Il Sismografo". Wszystkie one znajdują się na placu Piusa XII 3, tuż przy placu św. Piotra.
KAI / ptsj
Papież Franciszek spotkał się dzisiaj z szefami dykasterii (urzędów) kurii rzymskiej. Amerykańska agencja katolicka CNS poinformowała, że w czasie trzygodzinnej rozmowy przedyskutowano projekt zmian strukturalnych w kurii.
Papież Franciszek spotkał się dzisiaj z szefami dykasterii (urzędów) kurii rzymskiej. Amerykańska agencja katolicka CNS poinformowała, że w czasie trzygodzinnej rozmowy przedyskutowano projekt zmian strukturalnych w kurii.
KAI / mh
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.
Benedykt XVI postanowił przenieść kompetencje dotyczące formacji alumnów seminariów duchownych z Kongregacji ds. Edukacji Katolickiej do Kongregacji ds. Duchowieństwa, zaś katechezy z Kongregacji ds. Duchowieństwa do Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. W Watykanie opublikowano w tej sprawie List apostolski w formie Motu proprio Ministrorum institutio oraz List apostolski w formie Motu proprio Fides per doctrinam.