Jak żyć mądrze? Co sprawia, że potrafimy łapać życiową równowagę i dokonywać dobrych wyborów? Jak łączyć wiarę, która często kojarzy nam się z emocjami i przeżyciami, z rozsądkiem i trzeźwym patrzeniem na świat? Jakie znaczenie dla poszukiwania prawdy o świecie mają relacje?  Oto kilka bardzo aktualnych myśli Jana Pawła II. 
Jak żyć mądrze? Co sprawia, że potrafimy łapać życiową równowagę i dokonywać dobrych wyborów? Jak łączyć wiarę, która często kojarzy nam się z emocjami i przeżyciami, z rozsądkiem i trzeźwym patrzeniem na świat? Jakie znaczenie dla poszukiwania prawdy o świecie mają relacje?  Oto kilka bardzo aktualnych myśli Jana Pawła II. 
KAI / jp
- Wojtyła wskazuje, że antykoncepcja jest jedną z form współczesnego niewolnictwa kobiet. On jako pierwszy właśnie tak wyraźnie o tym mówi, upomniał się o sytuację kobiety. Widział, że antykoncepcja jest formą przemocy mężczyzny nad kobietą - przypomina w rozmowie z KAI ks. prof. Paweł Gałuszka.
- Wojtyła wskazuje, że antykoncepcja jest jedną z form współczesnego niewolnictwa kobiet. On jako pierwszy właśnie tak wyraźnie o tym mówi, upomniał się o sytuację kobiety. Widział, że antykoncepcja jest formą przemocy mężczyzny nad kobietą - przypomina w rozmowie z KAI ks. prof. Paweł Gałuszka.
© Copyright 1979 - Libreria Editrice Vaticana
W której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
W której u początku swej papieskiej posługi zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
© Copyright 1980 - Libreria Editrice Vaticana
O Bożym Miłosierdziu
O Bożym Miłosierdziu
O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
O pracy ludzkiej (z okazji 90. rocznicy encykliki Rerum novarum) w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli
© Copyright 1985 - Libreria Editrice Vaticana
Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego
Skierowana do biskupów i kapłanów, do rodzin zakonnych, do wszystkich wierzących chrześcijan w tysiącsetną rocznicę dzieła ewangelizacji świętych Cyryla i Metodego
© Copyright 1986 - Libreria Editrice Vaticana
O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
O Duchu Świętym w życiu Kościoła i świata
© Copyright 1987 - Libreria Editrice Vaticana
O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła
O błogosławionej Maryi Dziewicy w życiu pielgrzymującego Kościoła
© Copyright 1987 - Libreria Editrice Vaticana
Skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
Skierowana do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych, synów i córek Kościoła oraz wszystkich ludzi dobrej woli z okazji dwudziestej rocznicy ogłoszenia Populorum progressio
© Copyright 1990 - Libreria Editrice Vaticana
O stałej aktualności posłania misyjnego
O stałej aktualności posłania misyjnego
© Copyright 1991 - Libreria Editrice Vaticana
Do czcigodnych braci w episkopacie do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
Do czcigodnych braci w episkopacie do kapłanów i rodzin zakonnych, do wiernych Kościoła katolickiego i wszystkich ludzi dobrej woli w setną rocznicę encykliki Rerum novarum
© Copyright 1993 - Libreria Editrice Vaticana
Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
Do wszystkich biskupów Kościoła katolickiego o niektórych podstawowych problemach nauczania moralnego Kościoła
© Copyright 1995 - Libreria Editrice Vaticana
Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
Do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego
© Copyright 1995 - Libreria Editrice Vaticana
O działalności ekumenicznej
O działalności ekumenicznej
© Copyright 1998 - Libreria Editrice Vaticana
Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem
Do Biskupów Kościoła katolickiego o relacjach między wiarą a rozumem
© Copyright 2003 - Libreria Editrice Vaticana
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o eucharystii w życiu Kościoła
Encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic, do katolików świeckich oraz do wszystkich ludzi dobrej woli o eucharystii w życiu Kościoła