© Copyright 2009 - Libreria Editrice Vaticana
Encyklika "Caritas in Veritate" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie.
Encyklika "Caritas in Veritate" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych, do wiernych świeckich i wszystkich ludzi dobrej woli o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie.
© Copyright 2007 - Libreria Editrice Vaticana
Encyklika "Spe Salvi" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej.
Encyklika "Spe Salvi" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów i diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o nadziei chrześcijańskiej.
© Copyright 2005 - Libreria Editrice Vaticana
Encyklika "Deus Caritas Est" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej.
Encyklika "Deus Caritas Est" Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o miłości chrześcijańskiej.
8 lat temu
Encyklika o nadziei Spe salvi jest jeszcze jednym dowodem na to, że Kościół troszczy się o prawdziwe dobro człowieka. Jest on wciąż drogą Kościoła...
Encyklika o nadziei Spe salvi jest jeszcze jednym dowodem na to, że Kościół troszczy się o prawdziwe dobro człowieka. Jest on wciąż drogą Kościoła...
8 lat temu
KAI / drr
Ojciec Święty w pierwszym półroczu przyszłego roku wyda swoją czwartą encyklikę - tym razem poświęconą wierze - powiedział amerykańskiemu portalowi National Catholic Register rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SI. Dodał, że wpisze się ona w trwający od 11 października b.r. do 24 listopada 2013 r. Rok Wiary.
Ojciec Święty w pierwszym półroczu przyszłego roku wyda swoją czwartą encyklikę - tym razem poświęconą wierze - powiedział amerykańskiemu portalowi National Catholic Register rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi SI. Dodał, że wpisze się ona w trwający od 11 października b.r. do 24 listopada 2013 r. Rok Wiary.