Mieczysław Łusiak sj
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?"
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: "Kto ty jesteś?", on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: "Ja nie jestem Mesjaszem". Zapytali go: "Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?"
Mieczysław Łusiak SJ
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami:
Mieczysław Łusiak SJ
"Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju". To oznacza, że królestwo Boże i Niebo jest naprawdę dla wszystkich.
"Podobne jest królestwo niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju". To oznacza, że królestwo Boże i Niebo jest naprawdę dla wszystkich.
Janowi Ewangeliście zawdzięczamy dojrzałą refleksję o Bogu, który wszedł w historię świata i zamieszkał pomiędzy ludźmi. Jan zaświadcza o Jezusie, który objawił się. Razem z innymi Apostołami mógł na niego patrzeć, słuchać Jego nauczania, być obserwatorem cudów Jezusa i najważniejszych wydarzeń dotyczących dzieła odkupienia.
Janowi Ewangeliście zawdzięczamy dojrzałą refleksję o Bogu, który wszedł w historię świata i zamieszkał pomiędzy ludźmi. Jan zaświadcza o Jezusie, który objawił się. Razem z innymi Apostołami mógł na niego patrzeć, słuchać Jego nauczania, być obserwatorem cudów Jezusa i najważniejszych wydarzeń dotyczących dzieła odkupienia.
KAI / slo
Pasterze nie byli teologami, to byli prości ludzie, a jednak skutecznie głosi prawdę o narodzeniu Jezusa, bo dzielili się swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem - mówił metropolita wrocławski, przekonując, że każdy może być zwiastunem radosnej nowiny, jeśli tylko czasie świąt spotka się z Bogiem, który stał się człowiekiem.
Pasterze nie byli teologami, to byli prości ludzie, a jednak skutecznie głosi prawdę o narodzeniu Jezusa, bo dzielili się swoim doświadczeniem spotkania z Bogiem - mówił metropolita wrocławski, przekonując, że każdy może być zwiastunem radosnej nowiny, jeśli tylko czasie świąt spotka się z Bogiem, który stał się człowiekiem.
PAP / mh
Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz spotkał się w poniedziałek z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenkę i podarował mu Ewangelię - poinformowały białoruskie portale.
Metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz spotkał się w poniedziałek z prezydentem Białorusi Alaksandrem Łukaszenkę i podarował mu Ewangelię - poinformowały białoruskie portale.
Asia Rafał
"Czytanka" jest kontrowersyjnym projektem. Mamy najlepszy punkt obserwacyjny, żeby dostrzec, jak podzielone są zdania na temat naszego projektu. Jednak cieszy nas to, że nasz główny cel został osiągnięty: ludzie zaczynają rozmawiać o Biblii...
"Czytanka" jest kontrowersyjnym projektem. Mamy najlepszy punkt obserwacyjny, żeby dostrzec, jak podzielone są zdania na temat naszego projektu. Jednak cieszy nas to, że nasz główny cel został osiągnięty: ludzie zaczynają rozmawiać o Biblii...
Kard. Carlo Maria Martini
Już pierwszego dnia Świąt usłyszymy Prolog Ewangelii św. Jana, mówiący o Słowie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czym jest owo Słowo-Logos, jak je rozumieć, jak głębiej wniknąć w Jego tajemnicę?
Już pierwszego dnia Świąt usłyszymy Prolog Ewangelii św. Jana, mówiący o Słowie. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Czym jest owo Słowo-Logos, jak je rozumieć, jak głębiej wniknąć w Jego tajemnicę?
Logo źródła: Wieczernik Andrzej Krynicki / "Wieczernik" luty 2010
Z Ewangelii Jana wyłania się Jezus, który wie, że jest Panem, Mesjaszem – Zbawicielem, a także Synem Bożym
Z Ewangelii Jana wyłania się Jezus, który wie, że jest Panem, Mesjaszem – Zbawicielem, a także Synem Bożym
Logo źródła: Życie Duchowe ks. Jacek Bolewski SJ
Zgodnie z Ewangelią mamy się stać jak dzieci. Potwierdza to umiłowany uczeń Jezusa, zarazem odsłania więcej: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. […] Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3, 1n). Kogo uczeń ma na myśli, mówiąc: „gdy się objawi”?
Zgodnie z Ewangelią mamy się stać jak dzieci. Potwierdza to umiłowany uczeń Jezusa, zarazem odsłania więcej: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, i rzeczywiście nimi jesteśmy. […] Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest (1 J 3, 1n). Kogo uczeń ma na myśli, mówiąc: „gdy się objawi”?