KAI/im
- Dostrzegamy dzisiaj wyraźnie, że miejsce Boga coraz częściej zajmuje pieniądz, wygodne życie, bezpłodne debaty i biurokratyczne struktury. Chrześcijanom nie wolno w taki sposób budować współczesnego oblicza Europy, nie wolno im zapominać o odpowiedzialności przed Bogiem, historią i ludźmi, którzy im zaufali - mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk w homilii Mszy św. kończącej IX Zjazd Gnieźnieński.
- Dostrzegamy dzisiaj wyraźnie, że miejsce Boga coraz częściej zajmuje pieniądz, wygodne życie, bezpłodne debaty i biurokratyczne struktury. Chrześcijanom nie wolno w taki sposób budować współczesnego oblicza Europy, nie wolno im zapominać o odpowiedzialności przed Bogiem, historią i ludźmi, którzy im zaufali - mówił prymas Polski abp Józef Kowalczyk w homilii Mszy św. kończącej IX Zjazd Gnieźnieński.
KAI/ ad
Wystrzegajmy się mesjanizmu, który by chciał - skądś z góry - "dawać Europie duszę". W miejsce tego zaproponowałbym fundamentalną myśl, mojego nauczyciela Jana Patočki, że sens Europy jest w trosce o duszę - mówił ks. prof. Tomáš Halík, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego 16 marca.
Wystrzegajmy się mesjanizmu, który by chciał - skądś z góry - "dawać Europie duszę". W miejsce tego zaproponowałbym fundamentalną myśl, mojego nauczyciela Jana Patočki, że sens Europy jest w trosce o duszę - mówił ks. prof. Tomáš Halík, prezydent Czeskiej Akademii Chrześcijańskiej podczas IX Zjazdu Gnieźnieńskiego 16 marca.
KAI/ ad
Działalność na rzecz rodzin wielodzietnych, chrześcijańska i obywatelska formacja dzieci, aktywizowanie trudnej młodzieży w pracy w hospicjach - to niektóre formy aktywności wolontariackiej podejmowanej dziś przez polskich katolików. O różnych obliczach wolontariatu dyskutowali dziś przedstawiciele różnych środowisk podczas dyskusji na IX Zjeździe Gnieźnieńskim. Padło m.in. pytanie, czy Kościół w Polsce jest wystarczająco otwarty na wykluczonych i niepełnosprawnych.
Działalność na rzecz rodzin wielodzietnych, chrześcijańska i obywatelska formacja dzieci, aktywizowanie trudnej młodzieży w pracy w hospicjach - to niektóre formy aktywności wolontariackiej podejmowanej dziś przez polskich katolików. O różnych obliczach wolontariatu dyskutowali dziś przedstawiciele różnych środowisk podczas dyskusji na IX Zjeździe Gnieźnieńskim. Padło m.in. pytanie, czy Kościół w Polsce jest wystarczająco otwarty na wykluczonych i niepełnosprawnych.
KAI/ ad
Czy polska wieś wciąż jest spiżarnią uniwersalnych wartości, czy tak jak w wielkich aglomeracjach miejskich wiele z nich jest już w zaniku? Na pytanie to próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Czy polska wieś wciąż jest spiżarnią uniwersalnych wartości, czy tak jak w wielkich aglomeracjach miejskich wiele z nich jest już w zaniku? Na pytanie to próbowali odpowiedzieć uczestnicy debaty zorganizowanej w ramach IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
KAI/ ad
Nie jesteśmy bezradni wobec nieszczęść na świecie, każdy może zrobić wiele, a ludzkość dysponuje wystarczającymi narzędziami i pieniędzmi do zlikwidowania wszelki plag i nieszczęść - to główne konstatacje porannej dyskusji na forum IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Nie jesteśmy bezradni wobec nieszczęść na świecie, każdy może zrobić wiele, a ludzkość dysponuje wystarczającymi narzędziami i pieniędzmi do zlikwidowania wszelki plag i nieszczęść - to główne konstatacje porannej dyskusji na forum IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
KAI/ ad
Wspólnym zadaniem Kościołów w Europie jest działanie na rzecz zachowania tego minimalnego fundamentu etycznego, dzięki któremu możemy przetrwać - powiedział ks. prof. Mazurkiewicz podczas debaty o chrześcijańskiej opinii publicznej w Europie, która zwieńczyła pierwszy dzień IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
Wspólnym zadaniem Kościołów w Europie jest działanie na rzecz zachowania tego minimalnego fundamentu etycznego, dzięki któremu możemy przetrwać - powiedział ks. prof. Mazurkiewicz podczas debaty o chrześcijańskiej opinii publicznej w Europie, która zwieńczyła pierwszy dzień IX Zjazdu Gnieźnieńskiego.
KAI / slo
Nad rolą i miejscem chrześcijan w Europie obywatelskiej zastanawiać się będą uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, który dziś rozpocznie się w Gnieźnie. W wykładach, panelach dyskusyjnych i nabożeństwach uczestniczyć będzie kilkuset liderów organizacji chrześcijańskich z Polski i krajów sąsiednich.
Nad rolą i miejscem chrześcijan w Europie obywatelskiej zastanawiać się będą uczestnicy IX Zjazdu Gnieźnieńskiego, który dziś rozpocznie się w Gnieźnie. W wykładach, panelach dyskusyjnych i nabożeństwach uczestniczyć będzie kilkuset liderów organizacji chrześcijańskich z Polski i krajów sąsiednich.
Logo źródła: radio warszawa Radio Warszawa
Gościem Moniki Florek-Mostowskiej jest Jakub Kiersnowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego IX Zjazdu Gnieźnienskiego.
Gościem Moniki Florek-Mostowskiej jest Jakub Kiersnowski, przewodniczący komitetu organizacyjnego IX Zjazdu Gnieźnienskiego.
PAP / drr
16 marca 2012 roku w Gnieźnie rozpocznie się IX Zjazd Gnieźnieński. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". Trzydniowe wydarzenie będzie poświęcone roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Zaplanowano udział ok. 600-800 uczestników.
16 marca 2012 roku w Gnieźnie rozpocznie się IX Zjazd Gnieźnieński. Wydarzenie odbędzie się pod hasłem "Europa obywatelska. Rola i miejsce chrześcijan". Trzydniowe wydarzenie będzie poświęcone roli religii w społeczeństwie obywatelskim współczesnej Europy. Zaplanowano udział ok. 600-800 uczestników.