KAI / kk
"Ogólnodostępne wiadomości na temat tej sprawy muszą budzić wątpliwości, czy w ogóle sensowne było kierowanie w tej sprawie skargi kasacyjnej" - mówi profesor prawa.
"Ogólnodostępne wiadomości na temat tej sprawy muszą budzić wątpliwości, czy w ogóle sensowne było kierowanie w tej sprawie skargi kasacyjnej" - mówi profesor prawa.
Tomasz Terlikowski / PAP / kk
"Sprawa będzie się ciągnąć latami i latami będzie Wam i Kościołowi w Polsce szkodzić" pisze Tomasz Terlikowski w sprawie kasacji złożonej przez Towarzystwo Chrystusowe.
"Sprawa będzie się ciągnąć latami i latami będzie Wam i Kościołowi w Polsce szkodzić" pisze Tomasz Terlikowski w sprawie kasacji złożonej przez Towarzystwo Chrystusowe.
"Ja też się uważam za część Kościoła. I dlatego powstała ta petycja. Możemy - również jako katolicy - wyrazić w ten sposób swój sprzeciw wobec tej niesprawiedliwości. Proszę o poparcie zarówno wierzących, jak i niewierzących"
"Ja też się uważam za część Kościoła. I dlatego powstała ta petycja. Możemy - również jako katolicy - wyrazić w ten sposób swój sprzeciw wobec tej niesprawiedliwości. Proszę o poparcie zarówno wierzących, jak i niewierzących"
PAP / ml
Troje sędziów Sądu Najwyższego zawiesiło we wtorek rozpatrywanie sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA - do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. prawa łaski.
Troje sędziów Sądu Najwyższego zawiesiło we wtorek rozpatrywanie sprawy kasacyjnej Mariusza Kamińskiego i innych b. szefów CBA - do rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny sprawy sporu kompetencyjnego między SN a prezydentem ws. prawa łaski.
PAP / pk
Przepis odnoszący się do zasad sporządzania kasacji jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania kasacji we własnej sprawie przez adwokata lub radcę prawnego - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.
Przepis odnoszący się do zasad sporządzania kasacji jest niezgodny z konstytucją w zakresie, w jakim wyłącza możliwość sporządzenia i podpisania kasacji we własnej sprawie przez adwokata lub radcę prawnego - orzekł we wtorek Trybunał Konstytucyjny.