Jest ich Trzech, ale pozostają Jednym Bogiem. To może wydawać nam się zaskakujące, bo w jaki sposób trzech może być kimś jednym, ale tutaj musimy przypomnieć sobie o podstawowej "definicji" Pana Boga z Nowego Testamentu.
Jest ich Trzech, ale pozostają Jednym Bogiem. To może wydawać nam się zaskakujące, bo w jaki sposób trzech może być kimś jednym, ale tutaj musimy przypomnieć sobie o podstawowej "definicji" Pana Boga z Nowego Testamentu.
Mieczysław Łusiak SJ / Wojciech Jędrzejewski OP
Na ogół żyjemy „ważniejszymi” sprawami niż namaszczenie przez Ducha Świętego. A szkoda.
Na ogół żyjemy „ważniejszymi” sprawami niż namaszczenie przez Ducha Świętego. A szkoda.
Tomasz Mantyk OFMCap / sz
Jedno słowo z Ewangelii św. Łukasza jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć.
Jedno słowo z Ewangelii św. Łukasza jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć.
Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?
Pisze o nich prorok Izajasz i tradycja Kościoła, ale jak właściwie je rozumieć? Do czego służą dary Ducha Świętego?