Dobra wiadomość - grudzień 2012 końca świata raczej nie przyniesie. Co więcej - jest to bardzo dobry czas. Idzie nowe. Internet nie jest już dla Kościoła terra incognita.
Dobra wiadomość - grudzień 2012 końca świata raczej nie przyniesie. Co więcej - jest to bardzo dobry czas. Idzie nowe. Internet nie jest już dla Kościoła terra incognita.
KAI / drr
- Kościół dostrzega w Internecie możliwą do spełnienia misję ewangelizacyjną misję, ale i zagrożenia. Nie znajdziemy w nim wystarczającej oceny kategorii dobra i zła - mówił dziś w Płocku nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, podczas sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym.
- Kościół dostrzega w Internecie możliwą do spełnienia misję ewangelizacyjną misję, ale i zagrożenia. Nie znajdziemy w nim wystarczającej oceny kategorii dobra i zła - mówił dziś w Płocku nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore, podczas sympozjum naukowego w Wyższym Seminarium Duchownym.