pp
„Regulacja jest daleko idąca: ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, Mszach Świętych, do pięciu osób nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy, kapłanów oraz osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych” – powiedział Minister Zdrowia.
„Regulacja jest daleko idąca: ograniczamy liczbę osób uczestniczących w obrzędach liturgicznych, Mszach Świętych, do pięciu osób nie licząc oczywiście osób sprawujących te obrzędy, kapłanów oraz osób, które uczestniczą np. w pogrzebie, czyli osób zatrudnionych w zakładach pogrzebowych” – powiedział Minister Zdrowia.
KAI / jp
Biskup polowy WP Józef Guzdek zaapelował do kapelanów ordynariatu polowego, aby 1 sierpnia o godz. 17.00, w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odezwały się dzwony kościołów wojskowych w całym kraju.
Biskup polowy WP Józef Guzdek zaapelował do kapelanów ordynariatu polowego, aby 1 sierpnia o godz. 17.00, w 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego odezwały się dzwony kościołów wojskowych w całym kraju.
Logo źródła: Posłaniec Jan Gać / pk
Samotnie wkomponowany w zalesione zbocze klasztorny zespół bernardynów spod krakowskich wzniesień porywa, uwzniośla, skłania do refleksji. A do tego ta cisza! Któż pozostawił potomności tak wspaniały pomnik wiary, piękna i dostojeństwa?
Samotnie wkomponowany w zalesione zbocze klasztorny zespół bernardynów spod krakowskich wzniesień porywa, uwzniośla, skłania do refleksji. A do tego ta cisza! Któż pozostawił potomności tak wspaniały pomnik wiary, piękna i dostojeństwa?
Albin Marciniak / ks. Edwin Pech / Klub Podróżników Śródziemie / pk
Świątynia Wang jest kościołem, który przede wszystkim służy miejscowej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej do odprawiania nabożeństw, udzielania ślubów i chrztów oraz praktykowania życia religijnego w każdej formie.
Świątynia Wang jest kościołem, który przede wszystkim służy miejscowej Parafii Ewangelicko - Augsburskiej do odprawiania nabożeństw, udzielania ślubów i chrztów oraz praktykowania życia religijnego w każdej formie.
Albin Marciniak / Klub Podróżników Śródziemie / pk
Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem, jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.
Świętolipska bazylika pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem, jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce.