KAI / mł
Sobór Watykański II wpuścił ogromną ilość życiodajnego tlenu do naszego katolickiego myślenia, przypomniał źródło godności chrześcijanina, mocno uwypuklił rolę i miejsce katolików świeckich w Kościele. Jednak w interpretacji soborowych nauk uchwycono się zbyt optymistycznej koncepcji świata. To sprawiło, że Kościół pozwolił rozpuścić w świecie własną tożsamość - mówi ks. prof. Robert Skrzypczak w rozmowie z KAI.  
Sobór Watykański II wpuścił ogromną ilość życiodajnego tlenu do naszego katolickiego myślenia, przypomniał źródło godności chrześcijanina, mocno uwypuklił rolę i miejsce katolików świeckich w Kościele. Jednak w interpretacji soborowych nauk uchwycono się zbyt optymistycznej koncepcji świata. To sprawiło, że Kościół pozwolił rozpuścić w świecie własną tożsamość - mówi ks. prof. Robert Skrzypczak w rozmowie z KAI.  
KAI / "Rzeczpospolita" / bezprawnik.pl / pts-seksuologia.pl/ ms
Musimy wejść w dialog aby wypracować jak najlepsze stanowisko. Jako osoby wierzące nie występujemy przeciw edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym WHO – powiedział KAI ks. Robert Skrzypczak odnosząc się do toczącej się w przestrzeni medialnej dyskusji nt. edukacji seksualnej.
Musimy wejść w dialog aby wypracować jak najlepsze stanowisko. Jako osoby wierzące nie występujemy przeciw edukacji seksualnej, ale przeciwko pewnym wytycznym WHO – powiedział KAI ks. Robert Skrzypczak odnosząc się do toczącej się w przestrzeni medialnej dyskusji nt. edukacji seksualnej.
KAI / psd
Jeśli ktoś chce jeszcze przeżyć osobiste rekolekcje, niech wybierze samego ukrzyżowanego Chrystusa za rekolekcjonistę - powiedział ks. Robert Skrzypczak, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Jeśli ktoś chce jeszcze przeżyć osobiste rekolekcje, niech wybierze samego ukrzyżowanego Chrystusa za rekolekcjonistę - powiedział ks. Robert Skrzypczak, duszpasterz akademicki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
ks. Robert Skrzypczak
Nie potrzeba uciekać w religię z tchórzostwa przed problemami życia, ani popadać w naukową pychę rozniecaną żądzą triumfowania. Obojętność jest przeważnie nieznajomością Chrystusa, ateizm - gwałtownym żądaniem pewności.
Nie potrzeba uciekać w religię z tchórzostwa przed problemami życia, ani popadać w naukową pychę rozniecaną żądzą triumfowania. Obojętność jest przeważnie nieznajomością Chrystusa, ateizm - gwałtownym żądaniem pewności.
KAI / psd
Tak jak mieliśmy czekoladę bez czekolady lub kawę bezkofeinową, tak już niedługo przybędzie chrześcijan bez wiary, którzy chętnie wezmą udział w procesji, odwiedzą Groby Pańskie, ale będą to traktować wyłącznie jako zjawisko kulturowe - mówił ks. Robert Skrzypczak, autor książki "Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym" podczas spotkania w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, które odbyło się 21 kwietnia w ramach trwających w stolicy XVIII Targów Wydawców Katolickich.
Tak jak mieliśmy czekoladę bez czekolady lub kawę bezkofeinową, tak już niedługo przybędzie chrześcijan bez wiary, którzy chętnie wezmą udział w procesji, odwiedzą Groby Pańskie, ale będą to traktować wyłącznie jako zjawisko kulturowe - mówił ks. Robert Skrzypczak, autor książki "Chrześcijanin na rozdrożu. Kryzys w Kościele posoborowym" podczas spotkania w archikatedrze św. Jana Chrzciciela, które odbyło się 21 kwietnia w ramach trwających w stolicy XVIII Targów Wydawców Katolickich.