Kiedy chcę się dowiedzieć, co Pan Bóg mówi do mnie konkretnie w przytoczonym Słowie, to to jest kolejny krok w słuchaniu Go. Ważne jest podjęcie próby zrozumienia, jak to się ma do mojej sytuacji w tym konkretnym momencie.
Kiedy chcę się dowiedzieć, co Pan Bóg mówi do mnie konkretnie w przytoczonym Słowie, to to jest kolejny krok w słuchaniu Go. Ważne jest podjęcie próby zrozumienia, jak to się ma do mojej sytuacji w tym konkretnym momencie.
ks. Grzegorz Strzelczyk
"W efekcie ci, co ją mają, ciągle się czują zagrożeni, że ją stracą, a chodzi prawdopodobnie o to, żeby znaleźć formę sprawowania władzy, która będzie bardziej uwzględniać podmiotowość osób we wspólnocie" - mówi ks. Strzelczyk.
"W efekcie ci, co ją mają, ciągle się czują zagrożeni, że ją stracą, a chodzi prawdopodobnie o to, żeby znaleźć formę sprawowania władzy, która będzie bardziej uwzględniać podmiotowość osób we wspólnocie" - mówi ks. Strzelczyk.