Copyright © by Polish Bishops Conference
Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.
Do tych, którzy z pasją i poświęceniem poszukują nowych «epifanii» piękna, aby podarować je światu w twórczości artystycznej.
Copyright © by L'Osservatore Romano (6/2002) and Polish Bishops Conference
List gratulacyjny Jana Pawła II, wydany 29.04.2002
List gratulacyjny Jana Pawła II, wydany 29.04.2002
Copyright © by L'Osservatore Romano (2/2004) and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano (5/2005) and Polish Bishops Conference
Ostatni telegram papieski wysłany do wiernych gromadzących się w sanktuarium w Łagiewnikach, 31.03.2005.
Ostatni telegram papieski wysłany do wiernych gromadzących się w sanktuarium w Łagiewnikach, 31.03.2005.
Telegram papieski do abpa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego, 23.04.2001
Telegram papieski do abpa Tadeusza Gocłowskiego, Metropolity Gdańskiego, 23.04.2001
Copyright © by L'Osservatore Romano (4/1993) and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 31.03.1985.
Do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 31.03.1985.
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do wszystkich braci w biskupstwie w sprawie zagrożenia życia ludzkiego, 19.05.1991.
Do wszystkich braci w biskupstwie w sprawie zagrożenia życia ludzkiego, 19.05.1991.
Copyright © by L'Osservatore Romano (4/1993) and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994
Do rodzin z okazji Roku Rodziny 1994
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Na międzynarodową konferencję na temat zaludnienia i rozwoju w Kairze, 19.03.1994
Na międzynarodową konferencję na temat zaludnienia i rozwoju w Kairze, 19.03.1994
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
W Roku Rodziny
W Roku Rodziny
Copyright © by L'Osservatore Romano (7/1995) and Polish Bishops Conference
Do Czcigodnego Księdza Seamusa Freemana Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Do Czcigodnego Księdza Seamusa Freemana Przełożonego Generalnego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do sekretarza generalnego IV światowej konferencji ONZ poświęconej kobiecie, 26.05.1995
Do sekretarza generalnego IV światowej konferencji ONZ poświęconej kobiecie, 26.05.1995
Copyright © by L'Osservatore Romano (10/1996) and Polish Bishops Conference
Do Biskupa Liege Alberta Houssiau
Do Biskupa Liege Alberta Houssiau
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano (4/98) and Polish Bishops Conference
W kwestii wydawanych przez nie zaświadczeń umożliwiających legalną aborcję (11.01.1998)
W kwestii wydawanych przez nie zaświadczeń umożliwiających legalną aborcję (11.01.1998)
Copyright © by L'Osservatore Romano (4/98) and Polish Bishops Conference
Osnuty na kanwie hymnu Veni Creator
Osnuty na kanwie hymnu Veni Creator
Copyright © by L'Osservatore Romano (8-9/98) and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
List Ojca Świętego do dzieci - pacjentów Szpitala Pediatrycznego im. kard. Johna Glennona
List Ojca Świętego do dzieci - pacjentów Szpitala Pediatrycznego im. kard. Johna Glennona