10 miesięcy temu
KAI / pp
Z udziałem najwyższych władz państwowych pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku odbyły się 1 września uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnym momentem obchodów było zapalenie Znicza Pokoleń przez kombatantów, żołnierzy i harcerzy oraz wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom poległych w 1939 r. - To symbol bohaterstwa polskiego, a dla świata przestroga, co znaczy imperializm i brutalna polityka prowadząca do wojny - mówił o Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Po raz pierwszy organizatorem uroczystości było Wojsko Polskie.
Z udziałem najwyższych władz państwowych pod pomnikiem Obrońców Wybrzeża na Westerplatte w Gdańsku odbyły się 1 września uroczystości 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Szczególnym momentem obchodów było zapalenie Znicza Pokoleń przez kombatantów, żołnierzy i harcerzy oraz wręczenie not identyfikacyjnych rodzinom poległych w 1939 r. - To symbol bohaterstwa polskiego, a dla świata przestroga, co znaczy imperializm i brutalna polityka prowadząca do wojny - mówił o Westerplatte prezydent Andrzej Duda. Po raz pierwszy organizatorem uroczystości było Wojsko Polskie.
Copyright © Libreria Editrice Vaticana
Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz roku 2000
Bulla ogłaszająca Wielki Jubileusz roku 2000
© Copyright 2002 - Libreria Editrice Vaticana
List apostolski w formie <> o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty
List apostolski w formie <> o niektórych aspektach sprawowania sakramentu pokuty
Copyright © by L'Osservatore Romano (1/2001) and Polish Bishops Conference
Jan Paweł II na wieczną rzeczy pamiątkę
© Copyright 2001 - Libreria Editrice Vaticana
Do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Copyright © by L'Osservatore Romano (10/2001) and Polish Bishops Conference
List apostolski Jana Pawła II
List apostolski Jana Pawła II
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
Do biskupów, kapłanów, rodzin zakonnych i wiernych Kościoła katolickiego o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety
Z okazji Roku Maryjnego o godności i powołaniu kobiety
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
W dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii
W dwudziestą piątą rocznicę ogłoszenia Konstytucji Soborowej o Świętej Liturgii
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
O udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom
O udzielaniu święceń kapłańskich wyłącznie mężczyznom
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000
Do Biskupów, Duchowieństwa i Wiernych w związku z przygotowaniem jubileuszu roku 2000
Copyright © by L'Osservatore Romano and Polish Bishops Conference
Do Biskupów, do Duchowieństwa i Wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium Dignitas papieża Leona XIII
Do Biskupów, do Duchowieństwa i Wiernych w setną rocznicę Listu Apostolskiego Orientalium Dignitas papieża Leona XIII
Copyright © Libreria Editrice Vaticana
Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli
Do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli
Copyright © by L'Osservatore Romano (1/2001) and Polish Bishops Conference
List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II
Copyright © Libreria Editrice Vaticana
Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych
Do Biskupów do Kapłanów i Diakonów, do Zakonników i Zakonnic oraz wszystkich Wiernych
Copyright © by L'Osservatore Romano (4/2004) and Polish Bishops Conference
Copyright © by L'Osservatore Romano (1/2005) and Polish Bishops Conference
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005
List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii, październik 2004-październik 2005
Copyright © by L'Osservatore Romano (7-8/2005) and Polish Bishops Conference
List apostolski Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu
List apostolski Jana Pawła II do odpowiedzialnych za środki społecznego przekazu