BP KEP / pch
"Tak, w Kościele jest grzech i zło. Ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg" - napisał papież emeryt Benedykt XVI w tekście pt. "Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego" opublikowanym 11 kwietnia 2019 r. na łamach niemieckiego pisma "Klerusblatt".
"Tak, w Kościele jest grzech i zło. Ale także dzisiaj jest święty Kościół, który jest niezniszczalny. Także dzisiaj jest wielu ludzi, którzy pokornie wierzą, cierpią i kochają, w których ukazuje się nam prawdziwy Bóg, kochający Bóg" - napisał papież emeryt Benedykt XVI w tekście pt. "Kościół a skandal wykorzystywania seksualnego" opublikowanym 11 kwietnia 2019 r. na łamach niemieckiego pisma "Klerusblatt".
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski motu proprio "Latina Lingua" powołujący do życia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej.
List apostolski motu proprio "Latina Lingua" powołujący do życia Papieską Akademię Języka i Kultury Łacińskiej.
Libreria Editrice Vaticana
List do Przewodniczącego Episkopatu Niemiec w związku z tłumaczeniem słów "pro multis" (za wielu/za wszystkich) w Modlitwach Eucharystycznych, 14.04.2012 r.
List do Przewodniczącego Episkopatu Niemiec w związku z tłumaczeniem słów "pro multis" (za wielu/za wszystkich) w Modlitwach Eucharystycznych, 14.04.2012 r.
Libreria Editrice Vaticana
List Benedykta XVI do arcybiskupa Nowego Jorku w 10. rocznicę ataku na Twin Towers.
List Benedykta XVI do arcybiskupa Nowego Jorku w 10. rocznicę ataku na Twin Towers.
Libreria Editrice Vaticana
List Papieża Benedykta XVI opublikowany 24.06.2011 r.
List Papieża Benedykta XVI opublikowany 24.06.2011 r.
Libreria Editrice Vaticana
List Papieża do Kongresu z okazji 100-lecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.
List Papieża do Kongresu z okazji 100-lecia Papieskiego Instytutu Muzyki Sakralnej.
Libreria Editrice Vaticana
List Benedykta XVI z okazji 225. rocznicy powstania diecezji tarnowskiej, opublikowany 8.12.2010 r.
List Benedykta XVI z okazji 225. rocznicy powstania diecezji tarnowskiej, opublikowany 8.12.2010 r.
Libreria Editrice Vaticana
List do seminarzystów, opublikowany przez Papieża Benedykta XVI 18.10.2010 r.
List do seminarzystów, opublikowany przez Papieża Benedykta XVI 18.10.2010 r.
Libreria Editrice Vaticana
List na VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie (2012).
List na VII Światowe Spotkanie Rodzin w Mediolanie (2012).
Libreria Editrice Vaticana
List do wiernych w Irlandii po skandalach związanych z molestowaniem seksualnym przez duchownych.
List do wiernych w Irlandii po skandalach związanych z molestowaniem seksualnym przez duchownych.
Libreria Editrice Vaticana
List do patriarchy Konstantynopola.
Libreria Editrice Vaticana
Przesłanie po trzęsieniu ziemi na Haiti.
Przesłanie po trzęsieniu ziemi na Haiti.
Libreria Editrice Vaticana
Przesłanie wystosowane do abpa Vancouveru.
Libreria Editrice Vaticana
List do premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna przed szczytem G-20 w sprawie troski o ubogich (wraz z odpowiedzią premiera).
List do premiera Wielkiej Brytanii Gordona Browna przed szczytem G-20 w sprawie troski o ubogich (wraz z odpowiedzią premiera).
Libreria Editrice Vaticana
List Ojca Świętego do biskupów w sprawie zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych przez abpa Levebvre'a (10.03.2009).
List Ojca Świętego do biskupów w sprawie zdjęcia ekskomuniki z czterech biskupów konsekrowanych przez abpa Levebvre'a (10.03.2009).
Libreria Editrice Vaticana
List wysłany do ks. prof. Hellera po przyznaniu mu nagrody Templetona.
List wysłany do ks. prof. Hellera po przyznaniu mu nagrody Templetona.
Libreria Editrice Vaticana
Telegram wysłany do ks. Oreste Basso po śmierci założycieli ruchu Focolare.
Telegram wysłany do ks. Oreste Basso po śmierci założycieli ruchu Focolare.
Libreria Editrice Vaticana
Telegram wysłany po śmierci abpa Mosulu (Niniwy) porwanego 29 lutego 2008 r.
Telegram wysłany po śmierci abpa Mosulu (Niniwy) porwanego 29 lutego 2008 r.
Libreria Editrice Vaticana
List do biskupów kubańskich z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II.
List do biskupów kubańskich z okazji 10. rocznicy wizyty Jana Pawła II.
Libreria Editrice Vaticana
Telegram Papieża po śmierci Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodulosa.
Telegram Papieża po śmierci Arcybiskupa Aten i całej Grecji Christodulosa.