KAI / pzk
Wszystkie dobra urzędów Kurii Rzymskiej i instytucji związanych ze Stolicą Apostolską są własnością Stolicy Apostolskiej i mają służyć misji Kościoła powszechnego. Wynika to z listu apostolskiego „Il diritto nativo” (Przyrodzone prawo) wydanego 23 lutego z osobistej inicjatywy (motu proprio) papieża Franciszka. Jest to już 58. tego typu dokument w czasie obecnego pontyfikatu.
Wszystkie dobra urzędów Kurii Rzymskiej i instytucji związanych ze Stolicą Apostolską są własnością Stolicy Apostolskiej i mają służyć misji Kościoła powszechnego. Wynika to z listu apostolskiego „Il diritto nativo” (Przyrodzone prawo) wydanego 23 lutego z osobistej inicjatywy (motu proprio) papieża Franciszka. Jest to już 58. tego typu dokument w czasie obecnego pontyfikatu.
KAI / pk
We wtorek został opublikowany list apostolski w formie «motu proprio» "Recognitum Librum VI" , który zmienia kanon 695 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczący sankcji za niektóre przestępstwa popełnione w Kościele.
We wtorek został opublikowany list apostolski w formie «motu proprio» "Recognitum Librum VI" , który zmienia kanon 695 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, dotyczący sankcji za niektóre przestępstwa popełnione w Kościele.
KAI / tk
Przełożeni wspólnot „Ecclesia Dei”, sprawujących Msze w rycie trydenckim, napisali list do francuskich biskupów. Proszą hierarchów o wsparcie po wydaniu przez papieża Franciszka motu proprio ograniczającego sprawowanie Eucharystii w starym rycie. Czujemy się podejrzani, odsunięci na bok, wygnani – piszą w liście przełożeni wspólnot.
Przełożeni wspólnot „Ecclesia Dei”, sprawujących Msze w rycie trydenckim, napisali list do francuskich biskupów. Proszą hierarchów o wsparcie po wydaniu przez papieża Franciszka motu proprio ograniczającego sprawowanie Eucharystii w starym rycie. Czujemy się podejrzani, odsunięci na bok, wygnani – piszą w liście przełożeni wspólnot.
KAI/dm
Papieskie motu proprio przyjęliśmy z wielką powagą, bo chodzi w nim o ważne rzeczy. List papieża do biskupów pokazuje to w sposób bardzo mocy, którego być może my Francuzi się nie spodziewaliśmy, ale rozumiemy, że dokument ten jest przeznaczony dla Kościoła powszechnego – mówi wiceprzewodniczący episkopatu Francji bp Olivier Leborgne, komentując wydane przez Franciszka nowe regulacje, które ograniczają korzystanie z przedsoborowej liturgii.
Papieskie motu proprio przyjęliśmy z wielką powagą, bo chodzi w nim o ważne rzeczy. List papieża do biskupów pokazuje to w sposób bardzo mocy, którego być może my Francuzi się nie spodziewaliśmy, ale rozumiemy, że dokument ten jest przeznaczony dla Kościoła powszechnego – mówi wiceprzewodniczący episkopatu Francji bp Olivier Leborgne, komentując wydane przez Franciszka nowe regulacje, które ograniczają korzystanie z przedsoborowej liturgii.
Dwóch papieży w stosunkowo krótkim czasie podjęło w jednej sprawie bardzo różne decyzje. Obydwaj uzasadnili je tym samym - jednością Kościoła. Jak to możliwe?
Dwóch papieży w stosunkowo krótkim czasie podjęło w jednej sprawie bardzo różne decyzje. Obydwaj uzasadnili je tym samym - jednością Kościoła. Jak to możliwe?
catholicherald.co.uk / kb
Papież Franciszek wydał dwa listy apostolskie motu proprio, które wprowadzają konkretne zmiany w prawie watykańskim. Jakie? Wyjaśniamy poniżej, jak mają zapobiegać korupcji oraz umożliwiać sądzenie kardynałów i biskupów przez sądy watykańskie.
Papież Franciszek wydał dwa listy apostolskie motu proprio, które wprowadzają konkretne zmiany w prawie watykańskim. Jakie? Wyjaśniamy poniżej, jak mają zapobiegać korupcji oraz umożliwiać sądzenie kardynałów i biskupów przez sądy watykańskie.
KAI / kk
Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”.
Papież Franciszek postanowił, aby III niedziela zwykła była obchodzona w całym Kościele jako Niedziela Słowa Bożego. Czytamy o tym w ogłoszonym 30 września 2019 r. Liście Apostolskim w formie Motu Proprio „Aperuit illis”.
ks. dr Jan Dohnalik
"Praktyka sądów kościelnych automatycznego stosowania przysięgi o zachowaniu tajemnicy wymaga pilnej i gruntownej rewizji" - pisze ks. dr Jan Dohnalik.
"Praktyka sądów kościelnych automatycznego stosowania przysięgi o zachowaniu tajemnicy wymaga pilnej i gruntownej rewizji" - pisze ks. dr Jan Dohnalik.
PAP / ms
Do września zostanie przygotowany na Węgrzech ogólnodostępny system, w którym będzie można zgłaszać Kościołowi nadużycia seksualne - poinformował w czwartek na konferencji prasowej sekretarz Konferencji Episkopatu Węgier Tamas Toth.
Do września zostanie przygotowany na Węgrzech ogólnodostępny system, w którym będzie można zgłaszać Kościołowi nadużycia seksualne - poinformował w czwartek na konferencji prasowej sekretarz Konferencji Episkopatu Węgier Tamas Toth.
KAI / kw
Papież chce pchać naprzód prace związane z nauką o małżeństwie. Zmiany zaczną obowiązywać na mocy opublikowanego dzisiaj Listu Apostolskiego w formie Motu proprio.
Papież chce pchać naprzód prace związane z nauką o małżeństwie. Zmiany zaczną obowiązywać na mocy opublikowanego dzisiaj Listu Apostolskiego w formie Motu proprio.
Catholic Herald / kk
Ogłoszone przez Franciszka motu proprio może się wydawać zmianą techniczną, ale niesie ze sobą poważne konsekwencje i wskazuje na przyjęty przez papieża kurs zwiększenia kolegialności w Kościele.
Ogłoszone przez Franciszka motu proprio może się wydawać zmianą techniczną, ale niesie ze sobą poważne konsekwencje i wskazuje na przyjęty przez papieża kurs zwiększenia kolegialności w Kościele.
KAI / kw
Ojciec Święty postanowił, że 1 stycznia 2017 roku rozpocznie działalność Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Obejmie ona kompetencje dotychczasowych papieskich rad: "Iustitia et Pax", "Cor unum", ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, których działalność zakończy się tego samego dnia.
Ojciec Święty postanowił, że 1 stycznia 2017 roku rozpocznie działalność Dykasteria ds. Integralnego Rozwoju Człowieka. Obejmie ona kompetencje dotychczasowych papieskich rad: "Iustitia et Pax", "Cor unum", ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących oraz ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, których działalność zakończy się tego samego dnia.
KAI / kw
Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać.
Zadanie ochrony i troski o małe i dorastające dzieci spoczywa na całym Kościele, ale w sposób szczególny na jego pasterzach, którzy winni je wykonywać.
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski motu proprio dotyczący kościelnych organizacji i instytucji zajmujących się działalnością charytatywną, wydany 11.11.2012.
List apostolski motu proprio dotyczący kościelnych organizacji i instytucji zajmujących się działalnością charytatywną, wydany 11.11.2012.
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski w formie motu proprio, ogłaszający Rok Wiary, opublikowany 11.10.2011.
List apostolski w formie motu proprio, ogłaszający Rok Wiary, opublikowany 11.10.2011.
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski motu proprio, modyfikujący konstytucję apostolską Pastor Bonus, dotyczący Urzędu ds. dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego oraz nieważności święceń kapłańskich, 30.08.2011.
List apostolski motu proprio, modyfikujący konstytucję apostolską Pastor Bonus, dotyczący Urzędu ds. dyspensy od małżeństwa zawartego i niedopełnionego oraz nieważności święceń kapłańskich, 30.08.2011.
Libreria Editrice Vaticana
Motu proprio dotyczące zapobiegania nielegalnej działalności w dziedzinie finansowej, 30.12.2010.
Motu proprio dotyczące zapobiegania nielegalnej działalności w dziedzinie finansowej, 30.12.2010.
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski motu proprio Ubicumque et semper, powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 21.09.2010.
List apostolski motu proprio Ubicumque et semper, powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji, 21.09.2010.
Libreria Editrice Vaticana
List apostolski motu proprio "Omnium in mentem" na temat zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
List apostolski motu proprio "Omnium in mentem" na temat zmian w Kodeksie Prawa Kanonicznego.
Libreria Editrice Vaticana
Litterae Apostolicae Motu proprio (Summorum Pontificum), 7.07.2007.
Litterae Apostolicae Motu proprio (Summorum Pontificum), 7.07.2007.