PAP / sz
Dzieje się to wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności.
Dzieje się to wbrew oficjalnym dokumentom i porozumieniom podpisywanym przez zwierzchności.
Paradoksalnie jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogły się przydarzyć polskiemu Kościołowi, był wybór papieża Polaka.
Paradoksalnie jedną z najgorszych rzeczy, jakie mogły się przydarzyć polskiemu Kościołowi, był wybór papieża Polaka.