KAI / sz
Największą siłą Kościoła są dziś małe Kościoły prześladowane - powiedział Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Największą siłą Kościoła są dziś małe Kościoły prześladowane - powiedział Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
PAP / kn
O miłosierdziu jako warunku sprawiedliwości mówił dziś Franciszek podczas dzisiejszej porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
O miłosierdziu jako warunku sprawiedliwości mówił dziś Franciszek podczas dzisiejszej porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / kn
O namiętnej miłości Boga wobec człowieka mówił dziś papież podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. Zaznaczył, że wiara to uczynienie miejsca dla tej miłości Boga, aby przyszedł i nas przemienił.
O namiętnej miłości Boga wobec człowieka mówił dziś papież podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. Zaznaczył, że wiara to uczynienie miejsca dla tej miłości Boga, aby przyszedł i nas przemienił.
Logo źródła: Radio Watykańskie CTV / kn / slo
Jest wielu ukrytych świętych: mężczyzn i kobiet, matek i ojców rodzin, chorych i księży, którzy stosują na co dzień miłość Chrystusa. To właśnie jest źródłem nadziei. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
Jest wielu ukrytych świętych: mężczyzn i kobiet, matek i ojców rodzin, chorych i księży, którzy stosują na co dzień miłość Chrystusa. To właśnie jest źródłem nadziei. Zwrócił na to uwagę Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / kn
Rachunek sumienia to starodawna praktyka nie pozwalająca, by zło zakradło się do naszego serca - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Rachunek sumienia to starodawna praktyka nie pozwalająca, by zło zakradło się do naszego serca - powiedział Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
KAI / kn
Wobec Boga i Jego ludu głęboko ubolewam z powodu grzechów i poważnych przestępstw nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa wobec was. Pokornie błagam o przebaczenie - powiedział papież do osób molestowanych w młodości przez księży.
Wobec Boga i Jego ludu głęboko ubolewam z powodu grzechów i poważnych przestępstw nadużyć seksualnych popełnionych przez członków duchowieństwa wobec was. Pokornie błagam o przebaczenie - powiedział papież do osób molestowanych w młodości przez księży.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / tc / kn
Również dzisiaj nie brakuje władców cudzych sumień, którzy zabijają w imię Boga albo wtrącają do więzień za posiadanie Ewangelii czy krzyżyka. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wyznał zarazem, że zapłakał na wieść o niedawnych przypadkach krzyżowania chrześcijan.
Również dzisiaj nie brakuje władców cudzych sumień, którzy zabijają w imię Boga albo wtrącają do więzień za posiadanie Ewangelii czy krzyżyka. Przypomniał o tym Papież podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty. Wyznał zarazem, że zapłakał na wieść o niedawnych przypadkach krzyżowania chrześcijan.
KAI / kn
Uczmy się z kart Ewangelii, jak walczyć z pokusami i szatanem, który nie chce naszej świętości - powiedział dziś papież Franciszek w kazaniu podczas codziennej porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie.
Uczmy się z kart Ewangelii, jak walczyć z pokusami i szatanem, który nie chce naszej świętości - powiedział dziś papież Franciszek w kazaniu podczas codziennej porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty w Watykanie.
Na konieczność ścisłego powiązania życia wiary z miłosierdziem chrześcijańskim wobec ubogich wskazał Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Na konieczność ścisłego powiązania życia wiary z miłosierdziem chrześcijańskim wobec ubogich wskazał Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / kn
Przed wykorzystywaniem Boga dla obrony własnej w chwilach trudnych przestrzegł dziś Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. W swojej homilii papież skomentował się na opisanej w pierwszym dzisiejszym czytaniu (2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a) postawie króla Dawida w obliczu zdrady syna, Absaloma i zachęcił, by zawsze iść drogą powierzenia siebie Bogu.
Przed wykorzystywaniem Boga dla obrony własnej w chwilach trudnych przestrzegł dziś Ojciec Święty podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. W swojej homilii papież skomentował się na opisanej w pierwszym dzisiejszym czytaniu (2 Sm 15,13-14.30;16,5-13a) postawie króla Dawida w obliczu zdrady syna, Absaloma i zachęcił, by zawsze iść drogą powierzenia siebie Bogu.
KAI / kn
Jedynie milczenie chroni tajemnicę drogi, jaką człowiek przebywa z Bogiem - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty. Zachęcił do umiłowania milczenia, które trzeba strzec, z dala od wszelkiego rozgłosu.
Jedynie milczenie chroni tajemnicę drogi, jaką człowiek przebywa z Bogiem - stwierdził papież Franciszek podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty. Zachęcił do umiłowania milczenia, które trzeba strzec, z dala od wszelkiego rozgłosu.
KAI / kn
Do zaufania Bogu, który przychodzi, daje nam nadzieję i pocieszenie zachęcił papież podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. Warto bowiem prosić i poszukiwać pocieszenia Pana, pozwalającego nam odczuć czułość Boga.
Do zaufania Bogu, który przychodzi, daje nam nadzieję i pocieszenie zachęcił papież podczas porannej Mszy św. w Domu Świętej Marty. Warto bowiem prosić i poszukiwać pocieszenia Pana, pozwalającego nam odczuć czułość Boga.
KAI / Radio Watykańskie / CTV / kn
Do powierzenia się Bogu także w sytuacjach granicznych i na wzór męczenników stanowczego opowiedzenia się za Nim zachęcił papież podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty przypomniał, że również dzisiaj jesteśmy świadkami prześladowania za wiarę. Ludzie ci są dla nas wzorem i zachęcają nas, byśmy zawierzyli siebie całkowicie Bogu - zaznaczył papież.
Do powierzenia się Bogu także w sytuacjach granicznych i na wzór męczenników stanowczego opowiedzenia się za Nim zachęcił papież podczas porannej Mszy św. sprawowanej w Domu Świętej Marty. Ojciec Święty przypomniał, że również dzisiaj jesteśmy świadkami prześladowania za wiarę. Ludzie ci są dla nas wzorem i zachęcają nas, byśmy zawierzyli siebie całkowicie Bogu - zaznaczył papież.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / kn
O sakralnym charakterze świątyni przypomniał papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Jednocześnie zaznaczył, iż człowiek, jako "świątynia Ducha Świętego" jest wezwany do słuchania Boga przemawiającego do jego serca, proszenia Go o przebaczenie i pójścia za Nim.
O sakralnym charakterze świątyni przypomniał papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Jednocześnie zaznaczył, iż człowiek, jako "świątynia Ducha Świętego" jest wezwany do słuchania Boga przemawiającego do jego serca, proszenia Go o przebaczenie i pójścia za Nim.
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / Radio Watykańskie / CTV / kn
Pieniądz psuje myślenie i wiarę, prowadząc nas na manowce. Z bałwochwalczego stosunku do pieniądza rodzi się bowiem próżność i pycha, które czynią nas "maniakami pustoty". Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
Pieniądz psuje myślenie i wiarę, prowadząc nas na manowce. Z bałwochwalczego stosunku do pieniądza rodzi się bowiem próżność i pycha, które czynią nas "maniakami pustoty". Mówił o tym Papież Franciszek podczas porannej Mszy w kaplicy Domu św. Marty.
Logo źródła: Radio Watykańskie Radio Watykańskie / CTV / kn
"Kościół jest odważny jak kobieta, która broni swoich dzieci, aby je doprowadzić na spotkanie ze swym Oblubieńcem" - powiedział Papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Wychodząc od przedstawionego w dzisiejszej Ewangelii (Łk 7,11-17) spotkania Pana Jezusa z wdową z Naim, której jedyny syn zmarł, Ojciec Święty mówił o "wdowieństwie" Kościoła, który przemierza dzieje, starając się spotkać Pana.
"Kościół jest odważny jak kobieta, która broni swoich dzieci, aby je doprowadzić na spotkanie ze swym Oblubieńcem" - powiedział Papież Franciszek podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty. Wychodząc od przedstawionego w dzisiejszej Ewangelii (Łk 7,11-17) spotkania Pana Jezusa z wdową z Naim, której jedyny syn zmarł, Ojciec Święty mówił o "wdowieństwie" Kościoła, który przemierza dzieje, starając się spotkać Pana.