"Jesteś świątynią Ducha Świętego"

"Jesteś świątynią Ducha Świętego"
(fot. CTV)
Logo źródła: Radio Watykańskie KAI / CTV / kn

O sakralnym charakterze świątyni przypomniał papież podczas porannej Eucharystii sprawowanej w Domu Świętej Marty. Jednocześnie zaznaczył, iż człowiek, jako "świątynia Ducha Świętego" jest wezwany do słuchania Boga przemawiającego do jego serca, proszenia Go o przebaczenie i pójścia za Nim.

Papież Franciszek nawiązał w swej homilii do pierwszego czytania (1 Mch 4,36-37.52-59) mówiącego o rekonsekracji świątyni jerozolimskiej przez Judę Machabeusza w II wieku przed Chrystusem. Zaznaczył, że była ona domem z kamienia, gdzie lud Izraela strzegł swej duszy stając przed Bogiem. Dodał, iż świątynią jest też ciało każdego człowieka, gdzie Bóg przemawia, zaś serce słucha.

DEON.PL POLECA
"Świątynia jest miejscem, w którym wspólnota przychodzi się modlić, aby chwalić Pana, dziękować, ale przede wszystkim by uwielbiać: w świątyni adorujemy Pana. I to jest najważniejsze. Dotyczy to również ceremonii liturgicznych… w ceremonii liturgicznej najważniejsza jest adoracja: cała zgromadzona wspólnota spogląda na ołtarz, gdzie sprawowana jest ofiara i adoruje. Ale sądzę, i mówię to z pokorą - że my, chrześcijanie, być może zatraciliśmy trochę poczucie adoracji i uważamy, że idziemy do świątyni i gromadzimy się razem jako bracia i siostry. To jest dobre, piękne! Ale centrum jest tam, gdzie jest Bóg. I adorujemy Boga" - powiedział Ojciec Święty.

 

Więcej»

W tym kontekście papież Franciszek postawił pytanie, czy nasze świątynie są miejscami adoracji, czy sprzyjają adoracji, czy służą temu celowi nasze celebracje? Nawiązując do dzisiejszej Ewangelii (Łk 19,45-48) zauważył, że Pan Jezus wyrzucał handlarzy, którzy zamienili świątynię w jaskinię zbójców. Zaznaczył, że jest także inna świątynia, o której trzeba pamiętać w życiu wiary.

"Święty Paweł mówi nam, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jestem świątynią. Duch Boży jest we mnie. Mówi nam także: "nie zasmucajcie Ducha Bożego, który jest w was!". Także w tym przypadku nie możemy, podobnie jak wcześniej mówić o adoracji, lecz o adoracji pewnego rodzaju, jaką jest serce, poszukujące w sobie Ducha Bożego i wiedzące, że Bóg jest w nim, że Duch Święty jest w nim. Słucha Go i podąża za nim"- powiedział papież.

Ojciec Święty dodał, iż pójcie za Panem Bogiem zakłada nieustanne oczyszczanie, ponieważ jesteśmy grzesznikami. To oczyszczenie dokonuje się przez modlitwę, pokutę, sakrament pojednania, Eucharystię. W obydwu świątyniach materialnej, miejscu kultu i duchowej - która jest we mnie, powinniśmy zachować postawę pobożności adorującej i słuchającej, modlącej się i proszącej o przebaczenie, chwalącej Pana. Papież zaznaczył, iż kiedy mówimy o radości świątyni, to myślimy o całej wspólnocie adorującej Boga, modlącej się, trwającej w uwielbieniu. "Niech Pan udzieli nam tego prawdziwego sensu świątyni, byśmy mogli rozwijać nasze życie wielbienia i słuchania Słowa Bożego" - zakończył swoją homilię papież Franciszek.

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

"Jesteś świątynią Ducha Świętego"
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.