PAP / ms
Pikietę zorganizowali: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny oraz komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" (m.in. z Sopotu i z Radomska).
Pikietę zorganizowali: Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej, Związek Zawodowy Pracowników Socjalnych, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny oraz komisje zakładowe NSZZ "Solidarność" (m.in. z Sopotu i z Radomska).
KAI / pk
Kto gromadzi bogactwa wyzyskując innych, korzystając z pracy na czarno, niesprawiedliwych umów jest krwiopijcą, zniewalającym ludzi, to grzech śmiertelny - powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
Kto gromadzi bogactwa wyzyskując innych, korzystając z pracy na czarno, niesprawiedliwych umów jest krwiopijcą, zniewalającym ludzi, to grzech śmiertelny - powiedział papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty.
PAP / slo
Postulaty zwiększenia bezpieczeństwa rodzin, wzrostu płac i podniesienia statusu pracy, zmiany systemu emerytalnego i odbudowy kapitału społecznego - zgłosili w sobotę uczestnicy konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowań z PiS współpracujących.
Postulaty zwiększenia bezpieczeństwa rodzin, wzrostu płac i podniesienia statusu pracy, zmiany systemu emerytalnego i odbudowy kapitału społecznego - zgłosili w sobotę uczestnicy konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowań z PiS współpracujących.
Logo źródła: Życie Duchowe Ewa Owsiany
Bóg też bywa bezdomny, gdy człowiek wyprasza Go ze swego wnętrza przez uwikłanie w rozmaite dramaty i trudne sytuacje. A że pustkę po Bogu znosić trudno, ludzie usiłują ratować się "na skróty".
Bóg też bywa bezdomny, gdy człowiek wyprasza Go ze swego wnętrza przez uwikłanie w rozmaite dramaty i trudne sytuacje. A że pustkę po Bogu znosić trudno, ludzie usiłują ratować się "na skróty".
Anna Malec
Projekt "Help in emergency" powstał w trakcie studiów Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Praca Socjalna. Jest on inicjatywą w odpowiedzi na sytuację skrajnego ubóstwa ludzi zamieszkujących Afrykę. Jego twórcami są studenci oraz wolontariusze spoza uczelni, mocno zaangażowani w niesienie pomocy potrzebującym. Przy realizacji projektu wsparcia udziela Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przy Gimnazjum nr 8 w Opolu.
Projekt "Help in emergency" powstał w trakcie studiów Uniwersytetu Opolskiego o kierunku Praca Socjalna. Jest on inicjatywą w odpowiedzi na sytuację skrajnego ubóstwa ludzi zamieszkujących Afrykę. Jego twórcami są studenci oraz wolontariusze spoza uczelni, mocno zaangażowani w niesienie pomocy potrzebującym. Przy realizacji projektu wsparcia udziela Caritas Diecezji Opolskiej z siedzibą w Opolu wraz ze Szkolnym Kołem Caritas przy Gimnazjum nr 8 w Opolu.
PAP / slo
Praca socjalna to w Polsce zawód wysoce sfeminizowany, kobiety stanowią ponad 94 proc. pracowników socjalnych; większość z nich wybrała ten zawód, aby pomagać innym - wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych.
Praca socjalna to w Polsce zawód wysoce sfeminizowany, kobiety stanowią ponad 94 proc. pracowników socjalnych; większość z nich wybrała ten zawód, aby pomagać innym - wynika z badań Instytutu Spraw Publicznych.