KAI / kk
Do poświęcenia się w służbie dla dobra miasta i zamieszkujących w nim osób, zwłaszcza tych, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się na marginesie, niemal odrzucone i zapomniane lub doświadczające cierpienia choroby, opuszczenia czy samotności - zachęcił Franciszek w przemówieniu na rzymskim Kapitolu.
Do poświęcenia się w służbie dla dobra miasta i zamieszkujących w nim osób, zwłaszcza tych, które z jakiegokolwiek powodu znajdują się na marginesie, niemal odrzucone i zapomniane lub doświadczające cierpienia choroby, opuszczenia czy samotności - zachęcił Franciszek w przemówieniu na rzymskim Kapitolu.
KAI / ptsj
O znaczeniu solidarności wpojonej przez wiarę chrześcijańską, konieczności budowania życia społecznego na poszanowaniu autentycznych wartości ludzkich, uczciwości w życiu publicznym i odrzucania korupcji, wspieraniu rodzin mówił Ojciec Święty podczas spotkania z władzami Filipin. Wskazał też na obowiązek poszanowania nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, jej życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć, zapewnienia integralnego rozwoju młodzieży oraz pokojowego współżycia wszystkich obywateli.
O znaczeniu solidarności wpojonej przez wiarę chrześcijańską, konieczności budowania życia społecznego na poszanowaniu autentycznych wartości ludzkich, uczciwości w życiu publicznym i odrzucania korupcji, wspieraniu rodzin mówił Ojciec Święty podczas spotkania z władzami Filipin. Wskazał też na obowiązek poszanowania nienaruszalnej godności osoby ludzkiej, jej życia od chwili poczęcia aż po naturalną śmierć, zapewnienia integralnego rozwoju młodzieży oraz pokojowego współżycia wszystkich obywateli.