KAI / pk
Stworzenie w sposób instynktowny poszukuje Boga, który jest pełen mocy. Dlatego tak często mówi o Nim: wszechmogący. Ewangelie natomiast zapraszają nas do kontemplacji Bożego oblicza na krzyżu, w całkowitej niemocy. Mówią nam one, że prawdziwa wszechmoc znajduje się w całkowitej niemocy Kalwarii. To słowa z ostatniej wielkopostnej konferencji kaznodziei Domu Papieskiego wygłoszonej dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.
Stworzenie w sposób instynktowny poszukuje Boga, który jest pełen mocy. Dlatego tak często mówi o Nim: wszechmogący. Ewangelie natomiast zapraszają nas do kontemplacji Bożego oblicza na krzyżu, w całkowitej niemocy. Mówią nam one, że prawdziwa wszechmoc znajduje się w całkowitej niemocy Kalwarii. To słowa z ostatniej wielkopostnej konferencji kaznodziei Domu Papieskiego wygłoszonej dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.
KAI / ms
O niebezpieczeństwie bałwochwalstwa, czyli odrzuceniu prawdziwego Boga w życiu każdego wierzącego mówił o. Raniero Cantalamessa w czasie kolejnej konferencji wielkopostnej wygłoszonej w kaplicy Redemptoris Mater dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.
O niebezpieczeństwie bałwochwalstwa, czyli odrzuceniu prawdziwego Boga w życiu każdego wierzącego mówił o. Raniero Cantalamessa w czasie kolejnej konferencji wielkopostnej wygłoszonej w kaplicy Redemptoris Mater dla papieża i pracowników Kurii Rzymskiej.
DEON.pl / sz
Przez piętnaście lat był gwiazdą telewizji, zrobił dwa doktoraty i wykładał na licznych uczelniach. Po głębokim doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym mówił, że objawił mu się Jezus i kazał wszystko porzucić. Dziś jest Kaznodzieją Domu Papieskiego i głosi Ewangelię Franciszkowi.
Przez piętnaście lat był gwiazdą telewizji, zrobił dwa doktoraty i wykładał na licznych uczelniach. Po głębokim doświadczeniu chrztu w Duchu Świętym mówił, że objawił mu się Jezus i kazał wszystko porzucić. Dziś jest Kaznodzieją Domu Papieskiego i głosi Ewangelię Franciszkowi.
Raniero Cantalamessa OFM
W Jezusie w sposób doskonały zrealizowało się wewnętrzne przylgnięcie serca i całej istoty do Boga, które stanowi biblijny sekret modlitwy. Czy my też tak możemy? Tłumaczy Raniero Cantalamessa OFM.
W Jezusie w sposób doskonały zrealizowało się wewnętrzne przylgnięcie serca i całej istoty do Boga, które stanowi biblijny sekret modlitwy. Czy my też tak możemy? Tłumaczy Raniero Cantalamessa OFM.
Raniero Cantalamessa OFM
Gdybyśmy potrafili odkryć, o co i jak modli się Duch w sercu człowieka wierzącego, odkrylibyśmy tajemnicę modlitwy. Wydaje mi się, że to jest możliwe - pisze Raniero Cantalamessa OFM.
Gdybyśmy potrafili odkryć, o co i jak modli się Duch w sercu człowieka wierzącego, odkrylibyśmy tajemnicę modlitwy. Wydaje mi się, że to jest możliwe - pisze Raniero Cantalamessa OFM.
Logo źródła: Głos Ojca Pio Raniero Cantalamessa OFMCap / tłum. Tomasz Duszyc OFMCap
Chrześcijanin to człowiek, który pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Jak usłyszeć Jego głos? W jaki sposób pomaga nam rozpoznać wolę Bożą? - mówi Raniero Cantalamessa OFM.
Chrześcijanin to człowiek, który pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Jak usłyszeć Jego głos? W jaki sposób pomaga nam rozpoznać wolę Bożą? - mówi Raniero Cantalamessa OFM.