Duch Święty nie używa różnych typów modlitwy

Duch Święty nie używa różnych typów modlitwy
(fot. youtube.com)
Raniero Cantalamessa OFM

Osmy rozdział Listu do Rzymian poświęcony jest Duchowi Świętemu. W całym liście słowo "Duch" pojawia się trzydzieści razy, z czego aż dziewiętnaście właśnie w tym rozdziale.

Cały tekst przeniknięty jest tajemniczą obecnością tej osoby boskiej. Apostoł przedstawia niektóre ważniejsze działania Bożego Ducha, który przez chrzest stał się w każdym z nas zasadą nowego życia. Szczególną uwagę zwraca na modlitwę.

DEON.PL POLECADuch Święty, jako zasada nowego życia, jest również zasadą nowej modlitwy. Modlitwa wyróżnia się wśród dobrych uczynków, jakie odkupiony człowiek podejmuje, aby wzrastać w łasce, tym, że "jest przydatna do wszystkiego" (por. 1 Tm 4, 8). Jest to narzędzie niezbędne do rozwijania wszystkich cnót, jakie Słowo Boże nakazuje nam praktykować.

Modlić się oznacza skupić się i zanurzyć swą duszę w nieskończoności, jaką jest Bóg. Modlitwa jest oddechem duszy. Jak zdolność prawidłowego oddychania konieczna jest do właściwego funkcjonowania wszystkich organów ciała - zwłaszcza gdy chcemy osiągnąć wybitne wyniki sportowe - tak też silna wola modlitwy potrzebna jest duszy szczególnie wtedy, kiedy naszym celem są duchowe "uniesienia".

To Duch Święty wzbudza modlitwę w sercu stworzeń i w sercu człowieka. Święty Paweł pisze: "Właśnie w ten sposób Duch przychodzi nam z pomocą w naszej słabości. Gdy nie wiemy, jak mamy się modlić tak jak trzeba, Duch wstawia się za nami wołaniem bez słów. A Bóg, który przenika serca, zna pragnienie Ducha, ponieważ to właśnie zgodnie z Jego wolą Duch wstawia się za świętymi" (Rz 8, 26-27). Święty Paweł stwierdza, że Duch modli się w nas "wołaniem bez słów", ale pisząc, że Duch Święty "modli się", apostoł mówi w zasadzie, że Duch "skłania nas do modlitwy".

Gdybyśmy potrafili odkryć, o co i jak modli się Duch w sercu człowieka wierzącego, odkrylibyśmy tajemnicę modlitwy. Wydaje mi się, że to jest możliwe. Przecież Duch, który modli się w nas potajemnie i bez użycia słów, jest tym samym Duchem, który jasno wyraża swoją modlitwę w Biblii. Przecież On "natchnął" autorów ksiąg Pisma Świętego. On też jest źródłem natchnienia modlitw, które zostały w nich zapisane.

W pewnym sensie można więc powiedzieć, że trudno o jaśniejsze i bardziej precyzyjne słowa niż "wołanie bez słów" Ducha Świętego. Jeśli prawdą jest, że Duch Święty nadal przemawia w Kościele i w ludzkich duszach, powtarzając na nowy sposób to, co wypowiadał za pośrednictwem proroków w Piśmie Świętym, to prawdą jest również, że modli się On w Kościele i w ludzkich duszach tak, jak uczył się modlić w Biblii. Duch Święty nie używa dwóch różnych typów modlitwy.

Fragment pochodzi z książki Raniero Cantalamessy OFM "W co wierzysz?"

Tworzymy DEON.pl dla Ciebie
Tu możesz nas wesprzeć.

Skomentuj artykuł

Duch Święty nie używa różnych typów modlitwy
Wystąpił problem podczas pobierania komentarzy.
Nikt jeszcze nie skomentował tego wpisu.