Walka dobra ze złem to nie jakaś mistyczna wizja z przeszłości. To nie jakieś katastroficzne wyobrażenia, apokalipsy, które znajdziemy we wszystkich świętych księgach, z których obficie korzystają twórcy różnego rodzaju literatury i filmów science-fiction. To rzeczywistość każdego dnia. Dobro (Bóg) zmaga się ze złem (szatanem, ojcem grzechu) w życiu każdego z nas. To nie jest zabawa. To się dzieje naprawdę w sercu nas wszystkich.
Walka dobra ze złem to nie jakaś mistyczna wizja z przeszłości. To nie jakieś katastroficzne wyobrażenia, apokalipsy, które znajdziemy we wszystkich świętych księgach, z których obficie korzystają twórcy różnego rodzaju literatury i filmów science-fiction. To rzeczywistość każdego dnia. Dobro (Bóg) zmaga się ze złem (szatanem, ojcem grzechu) w życiu każdego z nas. To nie jest zabawa. To się dzieje naprawdę w sercu nas wszystkich.
DEON.pl
Pierwszy raz w cyklu spotkań na żywo @wiaraLIVE decyzję o kolejnym temacie podjęliście Wy, oglądający! Z dużą przewagą nad pozostałymi propozycjami zdecydowaliście o tym, żeby o. Piotr Kropisz SJ i o. Paweł Kowalski SJ zajęli się tematem rozeznawania duchów. Zapraszamy o 22.00
Pierwszy raz w cyklu spotkań na żywo @wiaraLIVE decyzję o kolejnym temacie podjęliście Wy, oglądający! Z dużą przewagą nad pozostałymi propozycjami zdecydowaliście o tym, żeby o. Piotr Kropisz SJ i o. Paweł Kowalski SJ zajęli się tematem rozeznawania duchów. Zapraszamy o 22.00