KAI / ml
Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi "Wszyscy tworzymy jedno" (Ef 4,25). "Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich". W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września.
Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Jego temat brzmi "Wszyscy tworzymy jedno" (Ef 4,25). "Od wirtualnych wspólnot społecznościowych do wspólnot ludzkich". W Polsce Dzień Środków Społecznego Przekazu będzie obchodzony 15 września.
KAI / ml
Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Przed zagrożeniami wypływającymi ze złego korzystania z sieci społecznościowej i do budowania w internecie sieci dialogu, spotkania, strzegącej wspólnoty wolnych osób zachęcił papież Franciszek w swoim orędziu na 53. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
KAI / ml
Pomóżcie Kościołowi podnieść wzrok - zaapelował do pracowników środków społecznego przekazu ks. prał. Dario Viganò, prefekt nowo powstałego w Watykanie Sekretariatu ds. Komunikacji.
Pomóżcie Kościołowi podnieść wzrok - zaapelował do pracowników środków społecznego przekazu ks. prał. Dario Viganò, prefekt nowo powstałego w Watykanie Sekretariatu ds. Komunikacji.
KAI / ak
Przed Kościołem stoi zadanie powołania środków przekazu, które mówią prawdę o człowieku i jego roli w świecie - podkreślił abp Henryk Hoser.
Przed Kościołem stoi zadanie powołania środków przekazu, które mówią prawdę o człowieku i jego roli w świecie - podkreślił abp Henryk Hoser.
Logo źródła: WAM Krzysztof Ołdakowski SJ / Wyd. WAM
"Media pod lupą" to zbiór znakomitych artykułów o roli środków masowego przekazu w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata, życia społecznego i Kościoła. Wolność słowa zarówno stwarza szansę dla promocji dobrych wartości, jak i przynosi skutki negatywne.
"Media pod lupą" to zbiór znakomitych artykułów o roli środków masowego przekazu w kształtowaniu dzisiejszego obrazu świata, życia społecznego i Kościoła. Wolność słowa zarówno stwarza szansę dla promocji dobrych wartości, jak i przynosi skutki negatywne.
Marcin Przeciszewski / KAI
Taka jest kultura masowa i taka demokracja w danym kraju, jakie działają w nim media - mówi KAI bp Adam Lepa, członek Rady Episkopatu ds. Środków Społecznej Komunikacji w wywiadzie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu.
Taka jest kultura masowa i taka demokracja w danym kraju, jakie działają w nim media - mówi KAI bp Adam Lepa, członek Rady Episkopatu ds. Środków Społecznej Komunikacji w wywiadzie z okazji Dnia Środków Społecznego Przekazu.
KAI / psd
Telewizja ma służyć, a nie zniewalać. Ma służyć wszystkim ludziom, a nie tylko wybranym. Głównym jej zadaniem jest przekazywanie prawdy, informowanie ludzi o niej. Przypomniał o tym 11 sierpnia wieczorem w Krakowie do ludzi telewizji bp Henry Teophilus Howaniec z Ałmaty w Kazachstanie. W tym dniu Kościół katolicki obchodził święto św. Klary, patronki telewizji.
Telewizja ma służyć, a nie zniewalać. Ma służyć wszystkim ludziom, a nie tylko wybranym. Głównym jej zadaniem jest przekazywanie prawdy, informowanie ludzi o niej. Przypomniał o tym 11 sierpnia wieczorem w Krakowie do ludzi telewizji bp Henry Teophilus Howaniec z Ałmaty w Kazachstanie. W tym dniu Kościół katolicki obchodził święto św. Klary, patronki telewizji.