KAI / pzk
Do podjęcia pilnych i skutecznych działań w celu zapobiegania i karania zbrodni przeciw ludzkości wezwała na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Stolica Apostolska. Skłania do tego fakt, że również w ostatnich dniach dopuszczono się licznych takich zbrodni, które spowodowały niewypowiedziane cierpienie i naruszyły godność człowieka – mówił stały watykański obserwator, abp Gabriele Caccia.
Do podjęcia pilnych i skutecznych działań w celu zapobiegania i karania zbrodni przeciw ludzkości wezwała na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ Stolica Apostolska. Skłania do tego fakt, że również w ostatnich dniach dopuszczono się licznych takich zbrodni, które spowodowały niewypowiedziane cierpienie i naruszyły godność człowieka – mówił stały watykański obserwator, abp Gabriele Caccia.
vaticannews.va / pzk
Trzeba nam zdecydowanie przejść od 'kultury używaj i wyrzuć' do 'kultury szacunku' dla człowieka i środowiska. Watykan podtrzymuje deklarację o zeroemisyjności i wdrażaniu wielu projektów środowiskowych. Na zakończenie tegorocznego 'Czasu dla stworzenia' Stolica Apostolska ogłosiła, że przystępuje do Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
Trzeba nam zdecydowanie przejść od 'kultury używaj i wyrzuć' do 'kultury szacunku' dla człowieka i środowiska. Watykan podtrzymuje deklarację o zeroemisyjności i wdrażaniu wielu projektów środowiskowych. Na zakończenie tegorocznego 'Czasu dla stworzenia' Stolica Apostolska ogłosiła, że przystępuje do Konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu.
vaticannews.va / tk
Stolica Apostolska wydała krytyczne stanowisko ws. wykorzystywania do celów militarnych automatycznych systemów broni. „Wyzwania stawiane przez pojawiające się technologie w tej dziedzinie nie ograniczają się do sfery międzynarodowego prawa humanitarnego, ale rodzą także poważne implikacje dla pokoju” – przeczytać można w oświadczeniu z debaty nt. użycia broni konwencjonalnej.
Stolica Apostolska wydała krytyczne stanowisko ws. wykorzystywania do celów militarnych automatycznych systemów broni. „Wyzwania stawiane przez pojawiające się technologie w tej dziedzinie nie ograniczają się do sfery międzynarodowego prawa humanitarnego, ale rodzą także poważne implikacje dla pokoju” – przeczytać można w oświadczeniu z debaty nt. użycia broni konwencjonalnej.
PAP/kb
Afrykańscy jezuici zaapelowali do przedstawicieli USA, Niemiec i Unii Europejskiej o zawieszenie patentów i praw własności intelektualnej szczepionek na koronawirusa oraz testów i leków przydatnych w walce z Covid-19.
Afrykańscy jezuici zaapelowali do przedstawicieli USA, Niemiec i Unii Europejskiej o zawieszenie patentów i praw własności intelektualnej szczepionek na koronawirusa oraz testów i leków przydatnych w walce z Covid-19.
PAP / kn
Podczas obrzędu kanonizacji papież trzy razy słyszy prośbę o wyniesienie danej osoby na ołtarze; za każdym razem wypowiadana jest ona z większą mocą.
Podczas obrzędu kanonizacji papież trzy razy słyszy prośbę o wyniesienie danej osoby na ołtarze; za każdym razem wypowiadana jest ona z większą mocą.